Petro Cvirkos literatūrinė premija

Jurbarko rajono savivaldybė, Petro Cvirkos premijos steigėja, skelbia, kad iki š. m. rugsėjo 1 d. laukia siūlymų šių metų premijai gauti.
Premija įsteigta siekiant įamžinti žymaus rašytojo kraštiečio Petro Cvirkos atminimą. Ji skiriama už novelių knygą, išleistą per pastaruosius dvejus kalendorinius metus (2010, 2011). Novelių knygas konkursui gali siūlyti patys autoriai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Laisvos formos paraišką ar rekomendaciją prašome teikti Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai adresu: Dariaus ir Girėno g. 94, LT-74187 Jurbarkas.
Knygas vertins ir laureatą išrinks Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija. Premija bus įteikiama rugsėjo 29 d. Veliuonoje per Novelės vakarą (data gali būti tiks­linama). Tel. pasiteirauti (8 447) 72 519, Nijolė Masiulienė, e. p. masiuliene@jurbarkas.rvb.lt
Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška

Draugai