Pirmosios knygos (poezijos ir prozos) 2013 metų konkursas

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia Pirmosios knygos (poezijos ir prozos) 2013 metų konkursą. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų literatai. Įprastai teikiamo kūrinio apimtis – 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų). Kompiuteriu surinkto teksto 3 egzemplioriai priimami leidyklos raštinėje vasario 27–28 d. (tel. 85 2628945) arba paš­tu iki vasario 28 d. (K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius). Kartu prašoma autorių pateikti trumpas žinias apie save, kur publikavotės (3 egz.). Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija. Dvi geriausias pirmąsias knygas išleis Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Konkurso laimėtojai bus paskelbti tuose leidiniuose, kuriuose pasirodė šis skelbimas. Kitų konkurso dalyvių kūrybos leidykla nekomentuoja.

Draugai