Šiuolaikinio meno centras viešo konkurso būdu išnuomoja patalpas Vilniuje, menininkų kavinei įrengti

SKELBIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

Biudžetinė įstaiga Šiuolaikinio meno centras viešo konkurso būdu išnuomoja 84,61 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas Vilniuje, adresu: Vokiečių g. 2 / Rūdininkų g. 1. Patalpos skirtos menininkų kavinei įrengti. Minimalus pradinis nuompinigių dydis – 20 (dvidešimt) eurų už vieną kv. m. per mėnesį. Nuomos sutarties trukmė – 5 metai.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. 17 val. užklijuotame voke, ant jo užrašant: „Turto nuomos konkursui“, Šiuolaikinio meno centras, 9 kab., Vokiečių g. 2 / Rūdininkų g. 1, LT-01130 Vilnius. Kartu su voku pateikiamas finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis įnašas sumokėtas. Konkurso dalyvis, nepateikęs minėtojo dokumento, nebus registruojamas. Taip pat voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens tel. nr., el. p. adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos; kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, kiti rekvizitai; konkurso dalyvių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys dokumentai bei kiti dokumentai, nurodyti konkurso sąlygose, siūlomas konkretus nuompinigių dydis; juridinio asmens registracijos pažymėjimo bei įstatų kopijos; paaiškinimas, kokiam tikslui naudos patalpas; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo. Pradinį įnašą, kurio suma yra lygi paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui už visą nuomojamą plotą, konkurso dalyvis turi sumokėti į Šiuolaikinio meno centro, įstaigos kodas 291424950, AB DnB banke esančią sąskaitą Nr. LT67 4010 0424 0004 0203, banko kodas: 40100.

Su konkurso sąlygomis bei papildoma informacija galima susipažinti Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje, Vokiečių g. 2 / Rūdininkų g. 1, 9 kab. Informaciją teikia Viktorija Maksimavičiūtė, tel. (8 5) 262 4019; el. p.: viktorija@cac.lt. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Viktorą Musteikį, tel.: +370 610 23956. Vokai su paraiškomis bus atplėšiami 2017 m. rugpjūčio 4 d. 14 val. Šiuolaikinio meno centro skaitykloje, Vokiečių g. 2 / Rūdininkų g. 1, Vilniuje.