V. Juozapaitis atkreipia dėmesį, kad galimai pažeidžiamas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys, Šešėlinės vyriausybės kultūros ministras prof. Vytautas Juozapaitis nori atkreipti visuomenės ir kultūros bendruomenės dėmesį dėl galimai Kultūros ministerijos pavaldume esančių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklas reglamentuojančio Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo pažeidimo.

Prof. V. Juozapaitis teigia, kad Kultūros ministerija, vykdydama steigėjo funkcijas, neužtikrina biudžetinių asignavimų, reikalingų nacionalinių teatrų ir koncertinių bei valstybinių teatrų ir koncertinių biudžetinių įstaigų vykdomų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimui, kaip tai numato Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas.

Draugai