V. Zaunienės dainininkių konkursas tęsia tradicijas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija kartu su Akademinio skautų sąjungos Vydūno fondu (Čikaga) talkinant Studentų skautų organizacijai, jau šešioliktą kartą rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursą.

Šiais metais, konkursas įvyks balandžio 30 d., ketvirtadienį, 12 val., o koncertas ir premijų įteikimo iškilmės 18 val. Konkursas ir koncertas vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, Vilniuje (Gedimino pr. 42.). Programoje bus atliekamos operų arijos ir lietuvių liaudies dainos.

Draugai