Aktualu


Kronika Nr. 35 (3395)

2012-09-28 13:52:04

Rugsėjo 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Ke­liuočio viešojoje biblio­tekoje vyko J. Keliuočio 110-osioms gimimo meti­nėms skirta kon­ferencija, kurios metu bu­vo įteikta  2012 metų literatūrinė Juozo Keliuočio premija. Jos laureatu tapo pjesės „JAH“  autorius ir režisierius Gytis Padegimas už originalų scenarijų pagal rankraščių, laiškų, knygų ir senosios spaudos autentiškus tekstus; už netradicinius režisūrinius sprendimus, prikeliant iš užmaršties išskirtines  tarpukario Lietuvos kultū...


PARODOS Vilnius VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRASLatako g. 3Eves Kask (Estija) paroda „EE Estonian Express. Tikroji sėkmės istorija" (iki X.13) PROSPEKTO GALERIJAGedimino pr. 43Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų pa­roda „Paskutinieji LDK piliečiai" (iki X.13) AV17 GALERIJAAušros Vartų g. 17Juvelyrės Ulvi Haagensen paroda „Kasdien" (iki X.28) ŠV. JONO GATVĖS GALERIJAŠv. Jono g. 11XXVIII Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos paroda „Iškiliausiems – abi medalio pusės" (iki X.20)Jaunųjų skulpto...


Premijomis siekiama skatinti Lietuvos, taip pat Pasaulio Lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai nusipelniusių asmenų veiklą. Pretendentus turi teisę siūlyti kultūros institucijos, meno kūrėjų organizacijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Siūlant pretendentą pateikiami šie dokumentai: ...


Palangos senoji gimnazija 2012 m. rugsėjo 28 d. (penktadienis) 12.00 Registracija, kava 13.00 Konferencijos pradžia I dalis. Dabarčiai kalbantis Maironis. Moderuoja dr. Mindaugas Kvietkauskas, mokytoja ekspertė Jūratė Galinauskienė ...


Astrida Petraitytė . Rudens kupa

2012-09-26 00:18:15

Ne, ne apie obelis, apsunkusias nuo vaisių, bus kalba (nors ir šis vaizdas ne tik žada malšinti kūnišką, bet ir  malšina – bei provokuoja – dvasinį alkį). Prasidėjęs ruduo tarsi sprogsta kultūrinėmis intencijomis, iniciatyvomis, vyksmais – kalbu pirmiausia apie sostinę ir galbūt turiu pasijusti kalta – perlepinta –­ prieš „kuklesnių“ miestelių gyventojus. Rugsėjis, virsdamas į antrą pusę, išties pažėrė tiek pavienių renginių, tiek solidžių ciklų (festivalių). Štai mėginu aprėpti savąją sava...


Kronika Nr. 34 (3394)

2012-09-25 23:19:02

Roberto Boscho fondas kartu su Berlyno žurnalistikos mokykla (BJS) kviečia jaunus žurnalistus iš Vidurio ir Rytų Europos į trijų mėnesių (2013 m. kovo 1–gegužės 31 d.) stažuotę Vokietijoje. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Bulgarijos, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, Gruzijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldavijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ukrainos ir Veng­rijos. Stipendininkams kiekvieną mėnesį suteikiama 1100 eurų stipendija, mokymo vadovų ...


2012 m. rugsėjo 26 d. 17.30 val.LDM Taikomosios dailės muziejus Iškilaus istoriko Antano Tylos studijoje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas XVI amžiaus antroji pusė–XVII amžiaus vidurys" analizuojama Lietuvos iždo ir mokesčių sistemos raida, įplaukų į valstybės ir rūmų iždą dinamika, išlaidų rūšys bei reikšmė įgyvendinant valstybės (daugiausia gynybos) programas. Nusakomas Liublino sutarties poveikis iždo veiklai, apmokestinamųjų objektų plėtrai, karo dėl Livonijos, Stepono Batoro karo ...


Patikslinimas

2012-09-23 11:09:48

Rugsėjo 21 d. paskelbta ELTOS informacija apie tai, kad Lietuvos meno kūrėjų asociacijos taryba prašo vetuoti Kultūros tarybos įstatymą. Informacijoje sakoma, kad Lietuvos rašytojų sąjungoje posėdžiavusi Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) taryba nutarė raštu kreiptis į prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydama nepasirašyti rugsėjo 18 d. Seimo priimto Lietuvos kultūros tarybos įstatymo ir grąžinti jį Seimui iš naujo svarstyti. Ten pat išvardijamos visos 12 Lietuvoje veikiančių meno kūrėjų aso...


Festivalio tema: „Kūrybos socialiniai kontekstai: poezija ir politika?“ Važinėdamas po įvairius festivalius pastebėjau, jog į poezijos skaitymus, ypač Vakarų pasaulyje, susirenka daugiau žmonių, kai valdžia labiau kišasi į jų gyvenimą ir kai jie nesijaučia visiškai laisvi. Regis, jie labiau laukia socialiai angažuotos poezijos, – tačiau eilėraščiai juk neturi tokio pobūdžio etikečių. Socialinis kontekstas visokiai poezijai suteikia specifinio skambesio ar net prasmės. Pavyzdžiui, sovietiniais l...


PARODOS Vilnius LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUSNaujasis arsenalas, Arsenalo g. 1 Paroda „Pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas“, skirta A. M. Brazausko 80-osioms gimimo metinėms paminėti SENAMIESČIO MENININKŲ GALERIJATotorių g. 22/4 Paroda „Dailės istorijos fragmentai“, skirta Kauno meno mokyklos 90-mečiui (iki X.9) „ARKOS“ GALERIJAAušros Vartų g. 7IX.25 17 val. atidaroma Slovakijos skulptūros ir juvelyrikos paroda „Burbulas/ Bublina/ Bubble/ Burbulis“...


Draugai