Atmintis


Adamas Szczucińskis (g. 1978), gydytojas iš Poznanės, išleidęs esė rinkinį „Włoskie miniatury“ („Itališkos miniatiūros“, 2008), nuolatinis literatūros žurnalo „Zeszyty Literackie“ autorius. Namų peregrinacijos Grįžtu į Veneciją kaip namo, kaip pas motiną. Atvažiavau čia pirmą kartą 1997 metais nusilenkti prie Josifo Brodskio kapo San Mikelės salos kapinėse. Nors kepino karštis, vilkėjau švarką, nes maniau, kad taip reikia, kad kitaip netinka einant lankyti. Ant poeto kapo tada stovėjo paprasta...


Anoj pily? Vaikštinėju po labai modernų dailės muziejų Taline. Per tą modernumą net sunku suvokti, ar viską jau esi apėjęs, nes kai kurie koridoriai šiek tiek primena labirinto mįsles. Kai jau atrodo, kad viską apžiūrėjau ir nusileidusi į pirmąjį aukštą lūkuriuoju savo kompanijos, dar „tebeblūdinėjančios“ po labirintus, pamatau kažkaip keistai paslėptą salę – visai šone, tolokai nuo kitų koridorių. Ne vien tik nuošalė, bet dar ir rūsys. Čia...


Lietuvos muziejų kelias

2012-08-16 14:25:50

„„Pokalbiai apie begalybę“ ir „Pasaulis pagal Vytautą Igną“ Anykščiuose NIJOLĖ TUMĖNIENĖ Vieną reikšmingiausių Lietuvos muziejų kelio Anykščiuose programos dalį sudaro dailės paro­dos –­­ dviejų tapybos galiūnų: Adomo Galdiko (1893–1969) ir Vytauto Igno (1924–2009) ir Vidos Krištolaitytės (g. 1939), ryškios asmenybės JAV lietuvių tapyboje. Jie atstovauja trims lietuvių dailininkų kartoms. Galdiko, kuris suvaidino svarbų vaidmenį XX a. 3–4 dešimtmečio lietuvių dailėje, nubrėžęs gaires grafikos ...


DALIA TARANDAITĖ Liepos 4 d., Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarėse, Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje, buvo atidaryta išskirtinės svarbos tarptautinė paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų rinkinių“. Joje pristatoma istoriniu, ikonografiniu ir meniniu požiūriu vertinga lituanistinė kolekcija, saugoma Vakarų Ukrainoje, istorinėse Haličo ir Voluinės žemėse, kurių didelė dalis nuo X...


Draugai