Atmintis


Prieš 79 metus

2013-07-31 20:33:02

Tarmių metams iš gatvės:– Duokit kebabu...– Kiek?– Vienu kebabu, durne...Rokiškėnų tarmė Ar patinka pačiam Putinui romanas „Altorių šešėly"? Profesorius ir rašytojas Putinas-Mykolaitis gyvena daktaro ir žurnalisto Purickio namuose, Vaižganto gatvėje, trečiam aukšte.Namas mūrinis, raudonas. Pabeldžiu. Išeina vidutinio ūgio tarnaitė ir paklausia, ko aš noriu.– Pasikalbėti su profesorium.– Palaukit, pasiklausiu, – sako ji ir uždaro duris.Po valandėlės atsidaro durys ir koridoriuj stovi pats Put...


Atrodo, jog Pirmosios Lietuvos Respublikos politinė, kultūrinė bei socialinė istorija jau seniai ištyrinėta, tačiau taip toli gražu nėra. Istorikai dažnai linkę apsistoti tik ties viena ar kita visuomenės ar įvykių grupe, tai užgožia bendrą vaizdą, todėl pateikiami faktai atstovauja tik atskirai, šališkai nuomonei. Tai tampa nemaža paklaida, kadangi ne visada girdime teisingai, įvairiapusiškai pagrįstą požiūrį. Šiame straipsnyje apie tarpukario atmosferą papasakosiu ne įsitvirtinusiu, o šiek t...


Nuo šių metų birželio 5 d. iki rugsėjo 8 d. Vilniaus paveikslų galerijoje bus galima pasigėrėti vieno žymiausių Renesanso epochos dailininkų, vokiečių tapytojo ir grafiko Luco Cranacho Vyresniojo (Lucas Cranach der Ältere, 1472–1553) šedevru „Madona su Kūdikiu po obelimi". Jį vieno paveikslo parodai Lietuvoje sutiko paskolinti Ermitažas (Sankt Peterburgas).Apie dailininką. Lucas Cranachas Vyresnysis gimė 1472 m. Kronache (Aukštutinė Frankonija) tapytojo šeimoje. Pradines dailės žinias jis gavo i...


Pabaiga. Pradžia balandžio 12 d. numeryje Prekyba knygomis Vilniuje Jau šiek tiek minėjome, nors tikriausiai nepakankamai, apie literatūros padėtį čionykščiame mieste XIX a. pradžioje, bet dėl mažo kiekio kūrinių, kurie būtų verti prisiminimo, vos išvardijome periodinius leidinius1. Taigi paaiškinimui, iš ko susideda čionykštė prekyba knygomis, reikia šio priedo.Veltui klausinėtum Vilniuje originalių, reikšmingų, pažangą žyminčių veikalų su naujomis mintimis; jeigu ir yra panašių (juk keli tuo...


1 Terminas „išsisėmusi literatūra", kurį pavartojo Johnas Barthas savo esė tokiu pat pavadinimu, plačiai išgarsėjo ir tapo patogiu pasiteisinimu daugeliui šiuolaikinių rašytojų, kurie gyvendami ir kurdami epochoje „po Kafkos" su prašmatnia dekadanso gaidele konstatuoja, kad viskas jau parašyta – girdi, šiandien jau neįmanoma sukurti naujų šedevrų. Laikydami šį faktą savo gyvenimo aksioma ir savo rašymo determinantu, jie nusimeta nuo sąžinės visas moralines naštas, nubruka į stalčius idealizmą...


Dabarties kultūros dialogas su praeitimi, jos meno sunkiasvore ir sudėtinga tradicija nėra nei lengvas, nei paprastas. Tad kiekvienas bandymas šį dialogą paskatinti yra svarbus ir prasmingas. Šįkart jis mezgasi Klaipėdoje, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje, kurioje nuo kovo 7 d. veikia net keturios Europos meno šimtmečius atveriančios parodos: „Sveika, jūra!", „XVI–XIX amžių Vakarų Europos meistrų grafika", „Nuo baroko iki secesijos" ir „Dionyzo Varkalio kolekcija".Didžiausią ...


Šiais metais sukanka 400 metų nuo lietuvių raštijos pradininko Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, svarbiausių katalikiškų XVI a. lietuvių raštijos paminklų autoriaus Mikalojaus Daukšos mirties.Jo tiksli gimimo data nežinoma ir svyruoja tarp 1527–1538 metų, tačiau mirties data paliudyta testamente, sudarytame 1613 m. vasario 13 d. Kaip tvirtinama, „po kelių dienų“ ar „vasario antroje pusėje“ (J. Lebedys, A. Jovaišas) M. Daukša mirė. Vienintelis Vaclovas Biržiška drįsta spėti: „bene vasario 16 ...


Pabaiga. Pradžia 9 numeryje Kauno apskrities mokyklos mokytojas Mickevičius čia patyrė skurdo metus. Jo alga buvo 25 rub. per mėnesį (kai tuo tarpu St. Moravskiui išlaikyti tėvas skirdavo 200 rub.). Tai, kad poetui netgi stigo geresnių rūbų, iliustruoja faktas, jog išvykstant į Kauną J. Čečiotas paskolino jam savo apsiaustą, nes šis savąjį buvo paskolinęs broliui. Apie poeto skurdą sužinome ir iš kito jo draugo, A. Birgelio pasakojimo. Į sunkias materialines vaikino sąlygas mokytojai reagavo įv...


Dažnai kalbėdami apie lietuvių–lenkų poeto Adomo Mickevičiaus (1798–1855) gyvenimą Lietuvoje, prisimename tik jo studijas Vilniuje bei garsiąją Filomatų bylą, kurios metu poetas kalintas Bazilijonų vienuolyne. Likęs jo gyvenimas yra paniręs į užmarštį. Taip nutiko ir su mokytojavimu Kauno apskrities mokykloje (1819–1822 m.), kuris oficialioje literatūroje aptariamas vos keliais sakiniais. O juk Kaune „Pono Tado“ ir „Vėlinių“ autoriaus patirtas laikas nebuvo prėskas: megztos pažintys su šio miest...


Vilniuje, Radvilų rūmų muziejuje, atidaryta Baltijos šalių muziejų tarptautinė dailės paroda „Sidabro amžius. Rusų dailė Baltijos šalių kolekcijose (1890–1930)". Tai trečioji tęstinio projekto dalis, surengta Lietuvoje po parodų, vykusių Estijoje ir Latvijoje. Paroda Vilniuje veiks iki 2013 m. gegužės 5 dienos.Didelio žiūrovų dėmesio Taline ir Rygoje sulaukusioje parodoje eksponuojama beveik šimtas kūrinių iš Latvijos nacionalinio dailės muziejaus, Estijos dailės muziejaus, Lietuvos dailės muz...


Draugai