Atmintis


Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje buvo eksponuojama paro­da „Petras Rauduvė. Grafika. 1932–1993 m. kūryba“, kuria pažymėtos dailininko 100-sios gimimo metinės. Parodoje pristatyta per 150 dailininko kūrinių, atrinktų iš LDM, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei dailininko šeimos rinkinių. Paro­dai Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido albumą apie Petro Rauduvės kūrybą. Šio albumo sudarytoja, parodos kuratorė –­ Regina Urbo...


Šių metų lapkričio 13 d. buvo pristatyta Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo cent­re 2008–2012 m. restauruota Lukiškių Dievo Motinos ikona. Nuo lapkričio 20 d. atvaizdas eksponuojamas Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje, jam skirtoje paro­doje. Nuo XVII a. paskutiniojo ketvirčio stebuklais garsėjęs Marijos paveiks­las vėl susilaukė dėmesio, tik šįkart kaip meno kūrinys – seniausias iš žinomų Lietuvoje molbertinės tapybos paminklų. Šiame straipsnyje noriu papasakoti apie savo p...


...Buvo tik spalio pabaiga... Užsnigo. Lyg ir netikėtai, nelauktai... Bet žvilgt į praeitį – ir prisiminiau, jog vaikystėje tokiu metu jau šliužinėdavome rankų darbo klevo slidėmis, čiuožinėdavome medinėmis kurpaitėmis ant užšalusių balų, o kai kas ir tikromis pačiūžomis, sumeistrautomis iš sudilusio, nugaląsto plieno dalgio!...Bet kalba ne apie tai... Šį rytą prisiminiau žiemai paliktą sodybą – ir kažkodėl apleistuose laukuose vėlyvuosius žiedus –­ baltas ramunes, violetinius piktdagius. Jie ga...


Nacionalinėje dailės galerijoje veikia paro­da „Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje“ (kuratorė Giedrė Jankevičiūtė, koordinatoriai Jurgita Semenauskienė, Ernestas Parulskis). Visuomenei pristatoma neseniai pradėta formuoti privati kolekcija, kurios vertybės praplečia ir papildo egzistuojantį Lietuvos XVIII a. pab.–­XX a. dailės istorijos diskursą. LAWIN kolekcijos rinkėjai orientuojasi ne į lietuvių, bet į Lietuvos dailę, taip grąžindami mums laike ir erdvėje išsibarsčiusius dailė...


Pastaraisiais metais atgijęs dėmesys Vilniaus medinei architektūrai, formuojančiai nepakartojamą Žvėryno, Užupio ir kitų istorinių Lietuvos sostinės dalių peizažą, daugelio vertingų pavyzdžių gali nebeišgelbėti. Lietuvos dailės istorikų draugijai didelį nerimą kelia dabartinė pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52, būklė. Šis pastatas pradėtas statyti 1876 m. pagal inžinieriaus architekto Ivano Levickio projektą. 1887-aisiais pagal inžinieriaus Aleksandro Antonovičiaus projektą namas buvo...


Klasikiniame miesto studijų veikale „The City Reader“ C. Sitte’s Pompėjus aptaria kaip išskirtinai racionalios miesto erdvės pavyzdį, kuriame susipina urbanistinis, topografinis, gamtinis elementai, ir teigia: „Kelionės prisiminimas – šviesiausių svajonių akstinas. Didingi miestai, aikštės, paminklai, kraštovaizdžiai praskrieja pro akis, ir vėl džiugina žavingi ir įspūdingi anksčiau išvysti reginiai. (...) Iš tiesų netrikdomas helėniškų pietų pakrančių lengvabūdiškumas žemutinėje Italijoje ir ki...


1639 metai, kuriais prasideda šis pasakojimas, buvo šeštieji Vladislovo IV viešpatavimo metai. Kazanovskiai, jo jaunystės bičiuliai, pataikavę jo aistroms, augę su juo nuo pat vaikystės, jam įžengus į sostą tapo už visus įtakingiausi. Visas kraštas po konvulsinių įtampų ilsėjosi sąstingio miegu. Karaliaus dvaras buvo įspūdingas, bet jam stigo linksmumo ir judrumo. Karalius ar dėl Kazanovskių įtakingumo, ar dėl disidentams pažadėtos taikos turėjo daug priešų, o Gniezno arkivyskupas dėl pastarosio...


Mūsų etninė tradicija dabartyje prasitęsia tiek, kiek sąmoningai bandome jos įlieti į modernų dabarties gyvenimą. Akivaizdu, kad galime liaudies kultūros tradicijas atnaujintais pavidalais plėtoti ženkliai daugiau, nei tai darome šiandien. Esame užlieti visokių baldų pasiūla iš visų pasaulio pusių, o mažai pastebime, kokią tikslingą, įdomią ir įvairiapusę vaikiškų baldų tradiciją turime patys sukūrę ir išpuoselėję. Bet ją mažai pažįstame, menkai vertiname, nors ji daug saugesnė, artimesnė, jauke...


Sekmadieniai prieš 80 metų

2012-10-03 21:34:52

Iš pokalbių redakcijoje:Ar skaitei Keretą? Tau, kaip feministei, turėtų patikti...Alvydas Šlepikas Jei Ivanauskaitė būtų turėjusi Parulskio talentą, būtų rašiusi kaip Keretas...Aidas Marčėnas       Anekdotas virtęs tikrenybe Per paskutinius potvynius Vokietijoj, vieno kaimo vyrukas, namus  netikėtai užliejus vandeniu, gelbėjosi savotišku būdu. Jis išsistūmė lauk pianiną ir ant jo atsisėdo, lyg ant laivo. Atplaukusios pagelbos valtys išgelbėjo jį ir pianiną. Jau sėdėdamas val...


Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24), vasaros pradžioje atidaryta ilgalaikė paroda, kurioje pirmą kartą Lietuvos visuomenė ir svečiai iš užsienio gali susipažinti su kunigaikščių Radvilų Dubingių pilies teritorijoje atrastais unikaliausiais radiniais ir jų ekspoziciją papildančiu edukaciniu pasakojimu apie Dubingių ir Biržų kunigaikščius Radvilas. 2012 m. birželio 28 d. Lietuvos dailės muziejaus ir Kultūros paveldo akademijos sukurta ekspozicij...