Įkurta Kultūros periodinių leidinių asociacija

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Įkurta Kultūros periodinių leidinių asociacija

2018 m. gegužės 28 d., Vilnius

 

2018 m. gegužės 11 d. įregistruota Kultūros periodinių leidinių asociacija, kurios steigėjai – senas tradicijas turintys kultūros leidiniai „Literatūra ir menas“, „7 meno dienos“, „Metai“. Narių skaičius artimiausiu metu gerokai didės ir vienys per 10 kultūrinių leidinių („Šiaurės Atėnai“, „Naujasis Židinys-Aidai“, „Artnews“ etc.)

Šios asociacijos tikslai neatsiejami nuo viso kultūrinio lauko aktualijų – ginti kultūros periodinių leidinių interesus ir jiems atstovauti, ugdyti kultūrinius visuomenės poreikius, propaguoti profesionaliąją kultūrą; kultūros ir meno analizei bei refleksijai taikyti aukščiausius profesionalumo kriterijus.

Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, leidžiantys periodinius leidinius, kurių turinį sudaro ne mažiau kaip 80 % meninės kūrybos ir profesionalios kultūros refleksijos bei analizės. Kviečiame leidinius, atitinkančius visus šiuos kriterijus, prisijungti.

Pirmajai dvejų metų vadovo kadencijai išrinkta kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ vyr. redaktorė Monika Krikštopaitytė. Asociacijos buveinė K. Sirvydo g. 6, Vilnius, Lietuva.

„Šis žingsnis brendo ilgus metus ir jau seniai buvo reikalingas, tačiau vis neatsirado politinės valios. Per pastaruosius penkerius metus pasikeitus didžiajai daliai kultūrinių leidinių redaktorių tai tapo įmanoma. Juolab kad iškilusios kultūrinių leidinių finansavimo, sklaidos problemos, kitaip tariant, nuolatinė grėsmė kokybiškos, save gerbiančios ir kitų gerbiamos kultūrinės žiniasklaidos egzistavimui tik vienijo. Tą padaryti buvo būtina, neišvengiama. Taip būsim geriau matomi.“ („Literatūra ir menas“ vyr. red. Gytis Norvilas)

„Akivaizdu, jog mumis besirūpinantieji kartais nelabai gerai supranta kultūros periodikos aktualijas. Mūsų veikla yra pernelyg supanašėjusi su darbu visuomeniniais pagrindais. Nepaisant to, manome, kad įvertinus pasitelktus darbo išteklius rezultatai net labai geri. Nebevarginami išgyvenimo faktoriaus, tikiu, galėtume dirbti dar geriau. Ilgainiui išryškėjo suvokimas, kad gerbiam vienas kito darbą labiau, nei norime konkuruoti, o kultūros leidinių skirtingumas yra privalumas ir turtingesnės visuomenės požymis. Asociacija yra proga susikalbėti tarpusavyje ir būti geriau girdimiems, kai svarstomi nauji ar seni rėmimo modeliai.“ („7 meno dienos“ vyr. red. Monika Krikštopaitytė)

„Džiaugiuosi, jog galų gale ėmėmės jungti ne itin gausias mūsų pajėgas. Taip atsiranda daugiau šansų, kad kultūrinių leidinių balsas bus girdimesnis ir svaresnis, kai sprendžiami svarbūs klausimai. Tai galimybė ne tik patiems išlikti, bet ir prisidėti prie gyvybiškai svarbaus kultūrinio lauko išsaugojimo bei puoselėjimo.“ („Metai“ vyr. red. Antanas Šimkus)

 

Kultūros periodinių leidinių asociacija

El. paštas: Monika.Krikstopaityte@gmail.com

Tel.: 865526093

Norintys įstoti į Asociaciją leidiniai pirmiausia turėtų nurodytu adresu atsiųsti laisvos formos leidinio vadovo užpildytą prašymą. Jums bus atsakyta per tris darbo dienas ir atsiųsta detalesnė informacija.