Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA
 
Agnė Juškaitė. „Suoliukas prie turgavietes tvoros“Dainininko likimas. Tonius : [leidinys apie dainininką Antaną Bajerčių] / Dalia Žibaitienė. – Šilutė : [D. Žibaitienė], 2012 ([Marijampolė] : "TeleSATpressa" sp.). – 67, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-408-335-8
Lietuvos roko pionieriai / Rokas Radzevičius. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 462, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02288-5
Ona Narbutienė : [muzikologės] gyvenimo preliudai / Edmundas Gedgaudas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 286, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-373-8 (įr.)
Sesers rūpestis : [muziejininkės, menotyrininkės ir dailininkės] Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai / sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 559, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-5-420-01717-3 (įr.)
Rimo Tumino sodas / Gražina Baikštytė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 327, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-926-0 (įr.)
Vilniaus pilys : istorija, statyba, architektūra / Napaleonas Kitkauskas. – 2-oji patais. ir papild. laida. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 311, [1] p. : iliustr., faks. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01716-6 (įr.)
Vladas Česas : operos solisto kelias / [parengė Jūratė Martinaitytė]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8071-01-6
Žodžiais ir vaizdais apie tautodailininką [Audrių Kauką] / Petras Šmitas ; [fotografijos Petro Šmito]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012 (Klaipėda : KU l-kla). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-18-697-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Gyvenimas, pagamintas namuose : istorijos ir receptai nuo mano virtuvės stalo / Molly Wizenberg ; iš anglų kalbos vertė Agnė Puzauskaitė ; iliustravo Monika Puzauskaitė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 325, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02289-2
Klajūnas : [alegorinių pasakojimų rinkinys] / Kahlil Gibran ; iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 87, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02267-0 (įr.)
Kūčių vakarą : miniatiūros / Jūratė Sučylaitė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012 (Klaipėda : KU l-kla). – 48 p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-695-3
Lietingos dienos : [romanas] / Kazys Almenas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 348, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-376-9
Mano dienoraštis : [eilėraščiai] / Danielius Adomaitis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. – 23, [1] p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-693-9
Minčių sodas : [eilėraščiai] / Gema Galinienė ; [meninės nuotraukos Rimanto Šlinkšio]. – Marijampolė : Piko valanda, 2012. – [107] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz.
Mūsų poetas = Nasz poeta : [Czesław Miłosz] / Barbara Gruszka-Zych, Birutė Jonuškaitė ; [vertėjos Birutė Jonuškaitė, Beata Piasecka]. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. "Naujosios Romuvos" fondas], 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 373, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks. – Gretut. tekstas liet., lenk. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-609-8035-18-6
Paslaptis : romanas / Raimondas Kašauskas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 380, [3] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-377-6 (įr.)
Prancūzų poezija : rinktinė / [sudarytoja Romualda Brastavičienė] ; iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 88, [4] p. : faks. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-34-380-6
Rankraštis, rastas Akroje : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius : Vaga, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 140, [3] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-5-415-02285-4 (įr.)
Satyrikonas : [romanas] / Petronijus ; iš lotynų kalbos vertė Jonas Dumčius ; [iliustravo Saulius Bajorinas]. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 190, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-350-9 (įr.)
Viena diena Paryžiuje : [romanas] / Ellen Sussman ; iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 205, [3] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-5-415-02286-1

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Didžioji ropė : [pasaka]. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2012] ([Vilnius] : Friskas). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-71-3
Iki pasimatymo, seneli! / Karen Holford ; [iš anglų k. vertė Vilma Vanagienė ; iliustravo Laurynas Lukošius]. – Kaunas : Amžinoji uola, [2013] (Kaunas : Regrafas). – 14, [3] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-495-68-0
Lapė ir vilkas : [pasaka]. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2012] ([Vilnius] : Friskas). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-84-3
Pasakaitės : skaitome, sekame, vaidiname : [pasakėlių rinkinys su siužetinių paveikslėlių serijomis / sudarytojos Angelė Rinkevičienė, Ingrida Kriaučiukienė ; iliustratorė Vigita Žiūkaitė]. – [Vilnius] : Raidynėlis, [2012] (Kaišiadorys : Petitas). – [14] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95441-0-6
Raudonkepuraitė : [pasaka]. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2012] ([Vilnius] : Friskas). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-82-9
Trys paršiukai : pasaka. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2012] ([Vilnius] : Friskas). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-67-6

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai