Naujos knygos

Agnė Juškaitė. „Pozuotojas Viktoras Binkis“FILOSOFIJA

Grynojo proto kritika / Immanuel Kant ; iš vokiečių kalbos vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parengė Romanas Plečkaitis. – 3-ioji patais. laida. – Vilnius : Margi raštai, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 739, [2] p. : faks., portr. – (Filosofijos klasika : didžioji serija). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9986-09-439-5 (įr.)
Žmogiška, pernelyg žmogiška : knyga laisviesiems protams / Friedrich Nietzsche ; iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius. – 2-asis leid. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 519, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-24-927-6 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Praėjusio laiko dėlionės : [fotomontažų albumas] / Romas Linionis. – Marijampolė : Knygrišykla, 2012. – 143, [1] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-95420-5-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ant uolos : dvidešimt penkeri metai Alkatrazo kalėjime : tikra lietuvio gangsterio Alvino Karpio istorija, papasakota Robertui Livesey / Alvin Karpis ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 331, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1600 egz. – ISBN 978-609-01-0891-8 (įr.)
Dievas, meilė ir Tėvynė mūsų gyvenime : [eilėraščiai] / Aldona Žemaitienė, Romualdas Žemaitis. – Vilnius : [Rotas], 2013 (Vilnius : Rotas). – 75, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-832-70-6
Gulbės parskrido : eilėraščiai / Stasė Dzenuškaitė. – Vilnius : [Rotas], 2012 (Vilnius : Rotas). – 211, [1] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-832-64-5
Kaip arti Lietuva, kaip toli : eilėraščiai, mažosios poemėlės, poetiniai fragmentai, eskizai, esė / Leopoldas Stanevičius ; [dailininkas Rimantas Dichavičius]. – Vilnius : [Rotas], 2012 (Vilnius : Rotas). – 167, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-832-60-7
Kapitono Granto vaikai : [romanas] / Jules Verne ; iš prancūzų kalbos vertė Rožė Jankevičiūtė ir Juozas Naujokaitis ; [iliustravo Edouard Riou]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 724, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-198-3 (įr.)
Kažkur Afrikoje : autobiografinis romanas / Stefanie Zweig ; iš vokiečių kalbos vertė Asta Šimkutė-Tirilienė ir Rasa Kičaitė-Petraitienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2013] (Vilnius : BALTO print, 2012). – 398, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-744-1. – ISBN -78-9986-39-744-1 (klaidingas) (įr.)
Mano draugas karalius : [romanas] / Józef Hen ; iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 478, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-20-803-7 (įr.)
Mažmožių Dievas : romanas / Arundhati Roy ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 302, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0888-8 (įr.)
Neskleiskim žiežirbų : [eilėraščiai] / Vlada Banilytė-Kvedarienė, Markas Kvedaras. – Vilnius : [Rotas], 2013 (Vilnius : Rotas). – 157, [3] p. : iliustr. – Tiražas [120] egz. – ISBN 978-9955-832-69-0
Šventųjų gyvenimai : novelių apysaka / Romualdas Granauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2013] (Vilnius : BALTO print, 2012). – 132, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-39-745-8 (įr.)
Tūla : romanas / Jurgis Kunčinas. – 3-iasis leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 254, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-39-746-5 (įr.)
Žvaigždės spindi tik naktį : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2013] (Vilnius : Spauda). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-29-218-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Džonis ir mirusieji : pasakojimas apie Džonį Maksvelą / Terry Pratchett ; [iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė]. – Vilnius : Bonus animus, [2013] (Vilnius : BALTO). – 197, [1] p. – (Z-7 ; 7). – Trilogijos apie Džonį Maksvelą 2-oji knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-754-28-2
Heroinas : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 307, [1] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-302-4
Katinėlis ir gaidelis : lietuvių liaudies pasaka / [dailininkė Lina Žutautienė]. – Vilnius : Briedis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – [24] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-26-387-6 (įr.)
Katinėlis ir gaidelis : lietuvių liaudies pasaka / [eilių autorius Andrius Algirdas Jonaitis ; iliustracijos Taidos Balčiūnienės]. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-099-7
Monstrų vidurinė : [romanas] / Lisi Harrison ; iš anglų kalbos vertė Gabija Ryškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 269, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-01-0143-8 (įr.)
Trys paršiukai : anglų pasaka / [dailininkė Lina Žutautienė]. – Vilnius : Briedis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – [24] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-26-386-9 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai