Vienas eilėraštis


Aš nusipirkčiau liekarstvųnuo šito čėso markatnumo.Atsikvėpčiauda paskutinio sodžiaus dūmo – eičiautu laučiau ir tu strielčiau,kur jūsų šmėklos šmėkšo tarčiau – nenusiminkžmogau žiūrėk:dainuos tau senas varnų krantas,voratinklis mirgės –didysis briliantas.  ...


James Tate. Gydytojų tema

2018-01-24 19:44:21

Man patinka, kai gydytojai kosėja. Koks kitas žmogusplėštų iš tavęs pinigus,kai guli paslikas?Nesakau, kad tuo mėgaujasi:„Apgailestauju, pone Rodrigesai, viskas baigta,jokios vilties! Galite atiduotiir savo kapšą.“ Velniai rautų,jie mieliau žaistų golfą,laidydami juokelius apie mūsų pėdas. Tarp jų yra rūkančių marihuaną ir alkoholikų, jų pasileidimasvisiems gerai žinomas: kas pasaulyje yra matędaugiausia lytinių organų? Ne poetai. Budėjimo valandomis jiems labiau nei bet kam reikia atpalaiduoja...


Nuskaidrėja vanduo po pajuodusiais miesto klodais.Laiko rūdis išvalo dugno žolės – žalia ugnis.Tu paklok ant gynybinio pylimo baltą paklodę,kad iššliaužęs iš požemio odą pakeistų žaltys. Prasiveržęs lėtai pro baroko dievnamių griaučius,pro senamiesčio kaukoles išrautais dantimis,jis ant drobės, kuria tavo kūnas su siela suaustas,tarsi juodas likimo vainikas susirangys. Išsigandus suriksi – nors mitas įspėjo, ko laukti,kai nepratusiu virsti kūnu eini prie ribos.Dugno žolės pirštais plonais šuku...


  Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai!                   Broleliai, kvaileliai,                   Durneliai, varleliai,                   Žiopleliai, mūkeliai...Iš debesų žiema po tam jau iškišusi galvąNei pikčiurna...


Londono tunelis byra,ir kas prašė šių dūmų,šios nuolaužų griūties ar staigių atsakomybės gniūžčių?Žybsnyje sprogstančios mėlynos šviesos, ten,ištaria vyras, karūnuotas laibom peleningom liepsnomir megzta kepure,ten, rodo daili gyslota ranka,ištiesta į trečiąjį paukštį anapus tylos,ištiesta į grožį, neriantį prapultin –ugnis bedugnėje, griaučius nulaižiusi skaisčiai –tu jau gali išlįsti. Klausydamas kritusių spindulių, trūkinėjančių karštyje– pirmas įkvėpis po atgimimo –ten, ištaria jis, pažvelk...


Iš austrų konkrečiosios poezijos antologijos „Paraffin“ (Wien, 1984)Adaptavo gn...


iš visos užmarštiesiš visos padangės mėlynėsiš viso gyvybės dygesiožuvėdros įkirsta akimileidies pakrantės šiaušdamas tyląkumšty smėlio spausdamas kibįsukvyksėdamas žvynais bangeliųkol tolumojkuri jau kadais atsiliko per laiko rainelęištirpstižėrinčias pėdas sumėtęslyg paskutinisnenutylėtasskenduolio atodūsis  ...


Patricija Šmit. baltas triušis

2017-12-06 13:19:46

              bėk baltas triuši bėk –       greitai čia nieko neliks –       viską apims ugnis –       ir žolę ir dobilus       nepagailės ir namų                             ...


Viktoras Gulbinas. Fair play

2017-11-29 22:24:16

     – 5 sekundės iki įvarčio – vienas prieš vartininkąnuo centrobe nuošalėsnepažeidus taisyklių teisėjas nešvilpiašoninis nieko nerodo šansas pasižymėtibet juk užmokėjo, kad neįmuščiautik kodėl su vokeliu pasiuntė moterį gynėjas kiek atsilikęsvejasi viesulubet neartėja      – 4 sekundės iki įvarčio –   mačiau, banknotai žaligeras pluoštasantra tiek gausiuįvykdęs sąlygasreikėtų erdvesnio butožmona vis graužia ir ėda      – 3 sekundės ik...


Stasys Jonauskas. Latvijai

2017-11-22 22:53:53

Lapkričio 18-oji – Latvijos nepriklausomybės diena   Mėlynas tavo dangus, ar jis – gyvenimas tavo,Ar tik vaizdelis važiuojant vasaros viduryje?Kas ten – pašvaistė ar debesys tyliai baltavo,Ir pažeme slinko į šiaurę vėstanti Žemaitija. Ko taip kiekvieną pavasarį gulbės ir – žąsys lekiaĮ ežerus tavo, kuriuos dangumi nudažai?Kaip šviečia Europoje tavo padangė, kai degaAmžiną saulės laiką Joninių naktį laužai. Jiems gęstant saulelė vėl grįžta, iš kur atėjus,Palieka ji grūdus, šaknis ir sėkl...