Naujos knygos

Neringos Mikalauskienės knygosMENAS. FOTOGRAFIJA
 
Fryderyk Chopin : [lenkų kompozitoriaus ir pianisto] gyvenimas ir kūryba / Antoni Grudziński ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 287, [1] p., [12] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01693-0
Neringa – Lietuvos perlas : [fotoalbumas] / Antanas Varanka ; [teksto autorius Libertas Klimka]. – Vilnius : Anvara, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 125, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., isp., pranc., rus., vok. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-9437-5-4 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
…gyvenimas tęsiasi… : romanas / Ramutė Tamošaitytė-Biesevičienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2012 (Alytus : Alytaus sp.). – 314 p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-706-76-2. – ISBN 978-9955-706-760-2 (klaidingas)
Jausmų paribiais : apsakymai, eilėraščiai / Petras Baužys ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Gairės, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 257, [5] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-759-58-4 (įr.)
Mėlynakis berniukas : [romanas] / Joanne Harris ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 515, [3] p. – Tiražas [1700] egz. – ISBN 978-9955-34-363-9 (įr.)
Paklausyk, dukrele : [prisiminimai] / Matilda Grigaitė. – Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 155 p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-818-13-7
Petras Šatkus. Bibliografija / Albinas Degutis. – Vilnius [i.e. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2012 ([Vilnius : Jusida]). – 282, [3] p. : faks., portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9986-940-60-9
Sielos šauksmas : eilėraščiai / Palmyra Daugėlaitė-Pracuvienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2012. – 69, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-706-78-6
Svetimšalė / Diana Gabaldon. – Vilnius : Alma littera, 2011-    . – (Įr.)
Kn. 6: Sugrįžimas : romanas / iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 500, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0533-7
Širdies balsu… : eilėraščiai / Aldona Pangonytė-Kazlauskienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2012. – 73, [1] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-706-73-1 (įr.)
Tas mielas žemės kvapas : lyrika, satyra, humoras / Povilas Lapeikis ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Gairės, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 126, [1] p. : iliustr., nat. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-759-60-7 (įr.)
Tremties vaikai : [atsiminimai] / Stanislovas Abromavičius ; [kiti autoriai: Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Ieva Kriaučiūnaitė, Antanas Petrikonis ... [et al.]. – Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 493, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-577-64-5 (įr.)
Velnio tuzinas : politiniai anekdotai, politinės dainuškos / Povilas Lapeikis ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Gairės, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 90, [5] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-759-59-1 (įr.)
Žemės keleivis : eilėraščiai / Jadzė Gaupšienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-83-9
Žingsniai į Tave : eilėraščiai / Viktorija Šenbergs ; [fotografijų autorė Kristina Jasudaitė]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 78, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-035-4 (įr.)

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Hermanas : romanas / Lars Saabye Christensen ; iš norvegų kalbos vertė Aušra Bagočiūnaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 285, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-402-9 (įr.)
Oskaras ir dingusių vaikų paslaptis : [apysaka] / Claudia Frieser ; iš vokiečių kalbos vertė Valda Kropienė ; Constanze Spengler vinjetės. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 222, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-406-7 (įr.)
Saulės gryčia : eilėraščiai vaikams / Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“. – [Šiauliai] : Titnagas, [2012]. – 34, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1002] egz. – ISBN 978-9955-613-43-5
Skorpiono lenktynės : [romanas] / Maggie Stiefvater ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 397, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0536-8 (įr.)
Šaltis keičia žuvyčių trajektoriją : romanas / Pierre Szalowski ; iš prancūzų kalbos vertė Eglė Juciūnaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-403-6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai