Naujos knygos

FILOSOFIJA

Tautos Gîvata : filosofiški-sociologiški aiškinimai / Vîdûnas. – [1-osios laidos fotogr. laida]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2012] (Kaunas : Print easy). – [VI], 152 p. – Orig. išl.: Tilzê : Rûta, 1920. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-419-269-2


 GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Čiupikai : romanas / Stasys Anglickis. – Vilnius : Vaga, 1990-2012. – 3 d.
D. 3. – Vilnius : Žuvėdra, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-8089-07-3
Kū ašen da atamenu : knyga išlaista letuviškų tarmių metam pažimėten : [atsiminimai] / Albertas Griganavičius. – Šiauliai : Saulės delta, 2012 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 95, [1] p. : iliustr. – Parašyta Kavarsko tarme. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-92-1
Laimês Atosvaita : penkiû veiksmû Tragaidê su Atvarta ir Uzvarta / Vydûnas. – [1-osios laidos fotogr. laida]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2012] (Kaunas : Print easy). – 132, [1] p., įsk. virš. – Virš. aut. nenurodytas. – Orig. išl.: Tilzê : Rûta, 1934. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-419-268-5
Per degantį sniegą… : rezistencijos poezija (1951-2011) / Algirdas Ežerėnas. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2012. – 106 p. – ISBN 978-609-417-047-8
Po šiaurės dangum / sudarė Markus Roduner. – Šiauliai : Saulės delta, 2004-    .
[D.] 8 : Europos literatūros dienų Šiauliuose 2012 almanachas. – 2012 (Klaipėda : Druka). – 138, [1] p. : portr. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-732-91-4
Romos priešai : [istorinis romanas] / Romualdas Drakšas. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 277, [2] p. : žml. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-609-01-0774-4 (įr.)
Saulėlydžio link : [lietuvių literatūros tyrinėtojo, rašytojo, publicisto autobiografiniai užrašai] / Viktoras Alekna. – Vilnius : Baltijos kopija, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 275, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-417-051-5
Slapti Šarlotės Brontės dienoraščiai : romanas / Syrie James ; iš anglų kalbos vertė Dalia Judita Vabalienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 425, [5] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0716-4 (įr.)
Vėjo skraistė : eilėraščių rinkinys apie amžinąją meilę / Nijolė Miškinytė. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2012 ([Vilnius] : Baltijos kopija). – 93, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-417-048-5
Vergai ir dĩkiai : keturiû veiksmû tragaida / Vîdûnas. – [1-osios laidos fotogr. laida]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2012] (Kaunas : Print easy). – [VI], 127, [1] p. : nat. – Orig. išl.: Tilzê : Rûta, 1919. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-419-270-8

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Gražiausios lietuvių pasakos : 4 pasakėlės vaikams ir ne vaikams / [dailininkai Tadas Adomavičius ir Juozas Rimeikis]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2012] ([Vilnius] : BALTO print). – 67, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-419-342-2 (įr.)
Juodojo akmens laumė : sakmės ir padavimai / Laimonas Inis ; [popieriaus karpiniais iliustravo Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos moksleiviai ir dailės mokytoja Vitalija Paulaitienė]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 174, [2] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-418-78-8 (įr.)
Musė – vilko pusė : [eiliuotos pasakos vaikams] / Kornejus Čiukovskis ; iš rusų kalbos vertė Kostas Kubilinskas ; iliustravo Edvardas Jazgevičius. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 43, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0703-4 (įr.)
Pasakėlės iš garažo : linksmos istorijos apie rimtus dalykus / Raimondas Jurgaitis, Tadas Adomavičius. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 59, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-419-317-0 (įr.)
Skrajojanti klasė : [romanas vaikams] / Erich Kästner ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Walter Trier. – 2-asis leid. – Vilnius : Garnelis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 171, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1100] egz. – ISBN 978-9955-883-31-9 (įr.)
Stebuklingieji Džordžo vaistai : [apysaka] / Roald Dahl ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Quentin Blake. – Vilnius : Garnelis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 128, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-883-30-2 (įr.)
Udo ir Dra niekaip nesusikalba : [pasakėlė / rašė] Kęstutis Navakas ; [piešė] Marija Smirnovaitė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2012 ([Varšuva] : Gryf Direct). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-419-325-5 (įr.)
Ugnies kardas, arba Septyni Eragono, Šešėlio žudiko, ir Safyros Skaisčiažvynės pažadai : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 726, [1] p. : žml. – Ciklo "Paveldėjimas" 3-ioji knyga. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-38-426-7 (įr.)
Žiemos išdaigos : [eilėraščių ir pasakų rinktinė / piešė Rimantas Rolia]. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 30, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0733-1 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai