Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Dvidešimt mostų : Palangos kūrybinė grupė „Mostas" / [sudarytojas Juozas Griušys ; tekstai Livijos Grajauskienės, Juozo Griušio, Redos Rimkutės-Ščerbakovienės, Eglės Lipinskaitės]. – Palanga : Palangos kūrybinė grupė „Mostas", 2013 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 95, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., rus. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95537-0-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aidint gintaro jūrai : [eilėraščiai] / Juozas Barkauskas. – Marijampolė : Mūsų savaitė, 2013 (Suvalkai (Lenkija) : Helios). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. –­ ISBN 978-609-95536-0-3
Ažarėlių akys : dzūkų sakmės / Vytautas Mizeras ; [ežerų nuotraukos Leono Sivicko]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 105, [3] p. : iliustr. –­ Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-420-304-6 (įr.)
Barbarų belaukiant : [romanas] / J.M. Coetzee ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Vilnius : Spauda). – 207, [1] p. – („Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-23-713-6 (įr.)
Dievų miškas : memuarai / Balys Sruoga. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 447, [1] p. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-9955-23-699-3
Domertas : Lietuvos verslo legendos : [romanas] / Ignas Staškevičius ; [iliustracijos Milenos Grigaitienės]. – Vilnius : Sofoklis, 2013 (Vilnius : EuropaPrint). – 271, [1] p. : iliustr. –­ Virš. antr.: Taip net įdomiau!. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-111-0 (įr.)
Drugy, mano drauge : eilėraščiai / Ramunė Brundzaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 85, [2] p. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-39-762-5
Europos šlamštas : šešiolika būdų prisiminti tėtį : [romanas] / Ulf Peter Hallberg ; vertė Alma Braškytė. – Vilnius : Apostrofa, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). –­ 339, [1] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-605-78-2
Kai mūsų knygnešių keliai... : eilėraščiai, proza : [antologija skirta 1863-1864 m. sukilimui ir knygnešių gadynei pažymėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 157, [1] p. – Tiražas 135 egz. – ISBN 978-609-409-080-6
Kirpėjo Liucijaus egoizmas : novelė / Donatas Čepukas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-420-308-4 (įr.)
Kukulių giesmės : eilėraščių rinkinys / Vytautas Bajoras ; [iliustravo V. Bajoras]. – Vilnius [i.e. Jieznas (Prienų r.) : V. Bajoras], 2013. – 103, [2] p. : iliustr. –­ Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-408-391-4
Mažoji dieviškoji Co : poema / Gintaras Patackas ; [dailininkas Mikalojus Povilas Vilutis]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 101, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-39-765-6 (įr.)
Nacis kirpėjas : romanas / Edgar Hilsenrath ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 438, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-763-2 (įr.)
Namas su paukščio ženklu : eilėraščiai / Dovilė Kuzminskaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 79, [1] p. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9986-39-767-0
Paskui laiką : [apsakymai] / Antanas Žemgulis ; [piešiniai autoriaus]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 189, [2] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-31-414-1
Spalio tylėjimas : [romanas] / Jens Christian Grøndahl ; iš danų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 238, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1129-1 (įr.)
Šedevras : [romanas] / Marina Achmedova ; iš rusų kalbos vertė Irena Ramoškaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 398, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-110-3 (įr.)
Šnipų romanas : [romanas] / Boris Akunin ; iš rusų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vilnius : Sofoklis, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 286, [2] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-099-1 (įr.)
Šventoji mano dvynė : mažoji proza / Rimantas Povilas Vanagas ; anykštėnų dailininkų kūrinių reprodukcijos. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 100, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-297-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Gelmių naras ; ir, Dumblinas pajūrio monstras / James Gelsey ; iš anglų kalbos vertė Ričardas Jaščemskas. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO], 2013 (Kaunas : Spaudos praktika). – 137, [2] p. : iliustr. – (Paslaptingos istorijos). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-561-6
Greitesni už vėją : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-310-7
Musių šerbetas grafui / Džeronimas Stiltonas ; [iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė ; iliustracijos: Emiliano Parmigiano ir Topolapis Crosta]. – [Vilnius] : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Kaunas : Indigo print). – 118, [10] p. : iliustr. – (Ūsuotos istorijos ; 8). – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-23-710-5
Paslaptingas sodas : [romanas] / Frances Hodgson Burnett ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Tasha Tudor. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 347, [2] p. : iliustr. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-38-949-1. – ISBN 978-9955-38-922-4 (klaidingas) (įr.)
Pono Paukščio istorija / Piret Raud ; iš estų kalbos vertė Viltarė Urbaitė ; iliustracijos autorės. – Vilnius : Sofoklis, 2013 (Vilnius : BALTO). – 35, [4] p. : iliustr. –­ Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-112-7 (įr.)
Tikras tigras : pašėlę Tomo ir Džerio nuotykiai : sukurta pagal „Tom and Jerry tales" : [pasakojimų ir galvosūkių knyga!] / tekstas: Charles Schneider ; pritaikė Charles Carney ; į lietuvių kalbą vertė Šarūnas Laugalis ; iliustracijos: John Skewes ir Stephanie Gladden. – [Kaunas] : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013]. – 22, [8] p. : iliustr. – Tiražas [6000] egz. – ISBN 978-609-403-542-5
Tyla ir žodžiai : mokinių kūrybos almanachas / Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija. – [Avižieniai (Vilniaus r.)] : Daigai, 2013
[2013] / sudarė Asta Stoškuvienė, Judita Uogintaitė, Rima Šiaulienė. – 2013 ([Avižieniai (Vilniaus r.)] : Daigai). – 80 p. : iliustr., portr. – Tiražas [220] egz. – ISBN 978-9986-767-53-4
Trumpos linksmos lietuvių pasakos : [pasakos paimtos iš Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus, Mečislovo Dovainio-Silvestraičio, Mato Slančiausko ir Vinco Bakučio pasakų rinkinių / pasakas parinko ir paruošė spaudai Valdimaras Sasnauskas ; iliustravo Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Vaiga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-407-90-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai