Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

ir aš čia buvau : grafikos darbai, karikatūros / Rimtautas Oškutis ; [sudarytojas Adomas Žilinskas]. – Vilnius : Bitutės, 2013. – 48, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9986-439-45-5
Regėta Lietuva : [neregio fotografo, muzikanto, poeto] Remigijaus Audiejaičio kūrybos pėdsakais / [sudarė ir apipavidalino Tomas S. Butkus]. – [Vilnius] : Vario burnos, [2013] ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 62, [2] p. : iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (DVD). – Dalis gretut. teksto Brailio raštu. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95464-3-8

Sparnuoti prisiminimai = Winged memories : fotografija / Leonas Vasauskas ; [sudarytoja Vilma Jankienė]. – Vilnius : AP idėjos : Aviacijos pasaulis, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – [2], 57, [1] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-95466-1-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apvalyk mane isopu... : novelės ir etiudai / Nerijus Laurinavičius. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 125, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-427-8
Kad ašara neverktų... : [proza ir poezija] / Albinas Slavickas. – Kaunas : [Rovilnė], 2013 ([Kaunas] : Palmarium). – 127, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-890-11-9 (įr.)

Lengvai : [romanas] / Tammara Webber ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 277, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1165-9 (įr.)

Ne tas drugys : [romanas] / Vytautė Žilinskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 237, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1113-0 (įr.)

Nuožmiai artėjantis : [eilėraščiai] / Alvydas Valenta. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 101, [3] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-16-483-8 (įr.)

O tempora! : [trumposios dramos ir pasakėčios] / Tomas Dirgėla. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 103, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų kūryba). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-867-9 (įr.)

Patogus melas : [romanas] / Randy Susan Meyers ; iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 325, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1083-6 (įr.)

Penkiapėdžio sugrįžimas : eilėraščiai / Antanas Gailius. – Vilnius : Apostrofa, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 61, [1] p. : faks. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-605-80-5

Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių : [romanas] / E.L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 598, [1] p. – Trilogijos 3-ioji knyga. – Tiražas 15 000 egz. – ISBN 978-609-01-1164-2 (įr.)

Poetiniai dialogai / Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniauskaitė ; [parengė Rasa Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė]. – [Anykščiai] : A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 119, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-580-26-3

Princesės Sultanos ratas / Jean Sasson ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 242, [3] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-1166-6 (įr.)

Ransė gyvenimas : [biografinis romanas apie abatą, Trapistų ordino įkūrėją] / François René de Chateaubriand ; iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 189, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-364-6 (įr.)

Septintoji diena : romanas / Nika Lubitsch ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 171, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1158-1 (įr.)

Septynios kelionės : [eilėraščiai] / Mykolas Karčiauskas. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 205, [3] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-16-484-5 (įr.)

Spektras : eilėraščiai / Marius Plečkaitis. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 69, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų poezija, ISSN 2335-7096). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-869-3 (įr.)

Tobula blyški mėnesiena : [apysaka] / Vytautas Varanius. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 109, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų proza). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-868-6 (įr.)

Vabalai : [eilėraščiai] / Dalia Tamošauskaitė ; [iliustracijų dailininkas Saulius Bajorinas]. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-34-422-3

Vasara su saulės užtemimu : [atsiminimai] / Jonas Staliulionis. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013. – 110, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-420-307-7

Vilnonis bliovikas : [poezija] / Jonas Jackevičius ; [iliustracijos: Kazimieras Jackevičius]. – Vilnius : „Diemedžio" leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 110, [2] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-23-175-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Galios amuletas : [romanas] / Licia Troisi ; iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 460, [4] p. – Ciklo „Drakono raitelė" 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1114-7 (įr.)

Gražiausios pasakėčios / [iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Claudio Cernuschi]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [52] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-661-1 (įr.)

Janio B. dienoraštis / Ruta Skrebele ; iš latvių kalbos vertė Bronė Balčienė ; [iliustracijos: Rūdolfs Švanks]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 144 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1167-3 (įr.)

Kalėdos : stebuklų knyga / [iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Maria Rita Gentili]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [50] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-659-8 (įr.)

Kalėdų senelis keliauja pas vaikus : [kalėdinė istorija / iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Maria Rita Gentili]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [12] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-672-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Rimvydo Strielkūno nuotrauka

Draugai