Naujos knygos

BENDRASIS SKYRIUS

„Lituanicos" skrydžio relikvijos VDKM rinkiniuose : S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui 80 / Dalė Naujalienė ; Vytauto Didžiojo karo muziejus. – Kaunas [i.e. Vilnius] : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2013 (Domeikava (Kauno r.) : Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). – 92, [1] p., įsk. virš. : iliustr., faks. – Virš. aut. nenurodyta. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-412-048-0

MENAS. FOTOGRAFIJA

Dusetų krašto fotografai : [fotoalbumas / sudarė Alvydas Stauskas]. – [Utena : Utenos Indra ; Dusetos (Zarasų r.] : Dusetų dailės galerija, 2012 ([Utena] : Utenos Indra). – 47, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-455-092-8
Jėga ir grožis Jo šventovėje... : Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje / [sudarytoja Dalia Vasiliūnienė ; tekstų autoriai Liudas Jovaiša, Rita Pauliukevičiūtė, Dalia Vasiliūnienė]. – Vilnius : [Sakralus menas] : Bažnytinio paveldo muziejus, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 410, [2] p. : iliustr. – Virš. antr. nenurodyta. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95148-6-4 (įr.)
Kupė su Johannu Straussu : neišgalvotos muzikos istorijos / Viktoras Gerulaitis. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 422, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-963-5 (įr.)
Lietuvos sakralinės dailės katalogas / [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Gervelė, 1996- . – ISBN 9986-638-03-8
T. 2: Šiaulių vyskupija. – 2011- . D. 1 : Joniškio dekanatas. Kn. 2. Juodeikiai–Rudiškiai / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ; moks­linė redaktorė Regimanta Stankevičienė ; redakcinė kolegija: Darius Baronas ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 543, [1] p. : iliustr., faks., žml. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-868-57-6 (įr.)
Mirties dienoraščiai = Diaries of death : [parodų katalogas] / Kęstutis Grigaliūnas ; [į anglų kalbą vertė Daina Valentinavičienė]. – Vilnius : Vilniaus grafikos meno centras, 2010-2012. – D. 2-3 virš. bendr. antr. nenurodyta. – (Įr.)
D. 2: Mes – iš pirmo vežimo = The first trainload: deportees of 1941. – [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 558, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-796-03-9
D. 3: Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave paskutinį kartą = I did not know, my Beloved, that I was kissing you for the last time. – [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 117, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-796-04-6
Slaptas Salvadoro Dalí gyvenimas, aprašytas Salvadoro Dalí : [ispanų tapytojo siurrealisto autobiografija] / iš prancūzų kalbos vertė Lolija Spurgienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 347, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-969-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Kryžkelės : [romanas] / Wm. Paul Young ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 320, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1069-0 (įr.)
Mamai : [eilėraščiai] / Juozas Mickevičius ; [dailininkė Sigita Mamaitytė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-086-0
Manęs minioje neieškokite : poezijos rinktinė / Vladislava Kursevičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 169 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-159-1
Moteris smėlynuose : [romanas] / Kobo Abe ; iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis. – 3-ioji laida. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 198, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02314-1
Pavasaris rudenį : [lyriniai eilėraščiai] / Beta Juškytė ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-157-7
Priesaika : (chronologinis rinkinys iš neskelbtų eilėraščių) / Algimantas Kiminius. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 149, [1] p. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-445-149-2
Prijaukinti prijuostę : nuotykiai virtuvėje ir ne tik / Alyssa Shelasky ; iš anglų kalbos vertė Eglė Mačerauskienė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 270, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02310-3
Vieno gyvenimo istorija : [romanas] / Guy de Maupassant ; iš prancūzų kalbos vertė Julija Maceinienė. – 4-oji laida. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 244, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02312-7

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apie daiktus : trumpos istorijos : [rinkinys iš knygų „Kvailos istorijos" ir „Trumpos istorijos"] / Kęstutis Kasparavičius ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 54, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-138-0 (įr.)
Grufas : [pasaka] / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Spausd. Kinijoje). – [25] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-08-477-8 (įr.)
Kakarykorius / Melanie Joyce ; [iš anglų kalbos vertė Indrė Petrėtytė] ; iliustravo Kimberley Scott. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Spausd. Kinijoje). – [25] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0950-2 (įr.)
Mažoji kalytė Brita : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė ; [iliustracijos Sophy Williams]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1092-8 (įr.)
Raudonkepuraitė turi verkti : romanas / Beate Teresa Hanika ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 187, [2] p. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1081-2
Raveleinas / Paul van Loon ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius ; iliustravo Efteling. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 261, [3] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-119-9 (įr.)
Stiklo miestas : [romanas] / Cassandra Clare ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 501, [2] p. – Ciklo „Mirtinieji įrankiai" 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1076-8 (įr.)
Žalios pėdos : [pasaka] / Raimondas J. Nabus ; iliustravo Agnė Nananai. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 139, [5] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-144-1 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai