Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anytos dienoraštis : romanas / Marija Metlickaja ; iš rusų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 238, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1219-9 (įr.)

Dainuojančiuose šuliniuose : [eilėraščiai] / Alfas Pakėnas. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos" fondas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 112, [6] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-24-7

Dalykai, kuriuos mano sūnus turėtų žinoti apie gyvenimą / Fredrik Backman ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 197, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1215-1 (įr.)

Dauguvoje nuskendę pasakos : romanas / Zita Čepulytė. – Vilnius : Atkula, 2013 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 168 p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-8084-05-4

Estezė ir vertinimai : esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos / Vytautas Martinkus ; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 324, [2] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-889-1 (įr.)

Fragmentai : trumpoji proza / Leonardas Gutauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 461, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-773-1 (įr.)

Išdrįsti : eilėraščiai / Laima Užkuraitė. – Šiauliai : Lucilijus, 2013 (Šiauliai : Lucilijus). – 91, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-32-219-1

Iš rūko : eilėraščiai / Rasa Kutkaitė. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos" fondas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 79, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-26-1

Išpažintis sau : [apysaka] / Alvydas Zaptorius. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 197, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-455-149-9

Krikšto motinos dovana = Падарунак хроснай мацi : [versetai] / Ales Razanau ; iš baltarusių kalbos vertė Alma Lapinskienė. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 207, [1] p. – Gretut. tekstas liet., baltar. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-073-9

Londono vėjas : romanas / Zita Čepaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 299, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1247-2 (įr.)

Matas iš drąsuolių kiemo : [romanas] / Jonas Putinas. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 367, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-455-150-5 (įr.)

Metai / Kristijonas Donelaitis ; sudarytojas Gytis Vaškelis ; [įvado autorius Darius Kuolys ; „Metus" skaito Rolandas Kazlas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 146, [3] p. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-425-106-1

Raštai / Martynas Liudvikas Rėza ; [redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011- . – ISBN 978-609-425-060-6 (įr.)

T. 2: Religijotyra: traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje / [sudarytoja Liucija Citavičiūtė ; vertėjai Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė ... [et al.]. – 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 491, [1] p. : faks. – Virš. antr.: Filologija: traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-103-0

Sapno sodų nemigos : [eilėraščiai] / Giedrė Maybe. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos" fondas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 76, [2] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-23-0

Susitikimai : [sporto žurnalisto atsiminimai] / Aleksandras Icikavičius ; [sudarytoja Kristina Kačkuvienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013. – 227, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-420-336-7

Tekėjo Taltupis tenai : kūrybos rinktinė : apybraižos, eilėraščiai, straipsniai, interviu, gauti laiškai / Povilas Latvėnas. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 125, [2] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-455-151-2

Tolymės : [eilėraščiai] / Vytautas Stulpinas ; [panaudoti Sauliaus Mušinsko piešiniai]. – Vilnius : „Naujosios Romuvos" fondas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 117, [2] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-25-4 (įr.)

Trys mano vieninteliai : romanas / Jolita Herlyn. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 283, [4] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1248-9 (įr.)
Tuščia jo : eilėraščiai / Aidas Marčėnas ; [dailininkas Šarūnas Leonavičius]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 166, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-775-5 (įr.)

Visagalė tradicija = An omnipotent tradition : Kristijono Donelaičio poemos „Metai" iliustracijos ir vaizdinis kanonas : studija su Pauliaus V. Subačiaus pratarme / Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas ; [vertimas į anglų kalbą: Aušra Simanavičiūtė] ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 170, [1] p. : iliustr., faks. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-609-425-105-4

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Anupro kupros : [pasaka] / Vytautas V. Landsbergis ; [dailininkas Jonas Landsbergis]. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 175, [1] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 978-9955-811-58-9

Daktaras Proktoras ir laiko vonia : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 326, [2] p. : iliustr. – Romanų ciklo 2-oji knyga. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1208-3 (įr.)

Ferdinandas ir Pū : žygis į Australiją : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 110, [6] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-1245-8 (įr.)

Gražiausios vaikystės pasakos / iliustravo Rimantas Juškaitis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 97, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1224-3 (įr.)

Krakatukai sniegynuose : [pasaka] / Renata Šerelytė ; iliustravo Irmina Dūdėnienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 205, [2] p. : iliustr. – Ciklo 5-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1269-4 (įr.)

Pasakų namelis : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-322-0

Pelyčių nuotykiai / Emilė Riškevičiūtė. Kiškis drąsuolis / Aistė Abramavičiūtė ; dailininkė Ieva Židonytė-Kavaliauskienė. – Kaunas : Kalendorius, [2013] (Kaunas : Sprendimų kalvė). – [12] p. : iliustr. – (Rinktinės Lietuvos vaikų pasakos). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8083-36-1

Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2011- . – (Įr.)

[Kn.] 6 : ne itin laimingos širdžių ėdikės istorija. – 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – [6], 340, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-1214-4

Rainio išdaigos : [eilėraščiai] / Saulius Kargaudas ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1250-2 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai