Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA
 
Adasa Skliutauskaitė : [grafikės kūrybos albumas / sudarytojos Jurgita Ludavičienė, Danutė Zovienė ; teksto autorė Jurgita Ludavičienė]. – [Vilnius] : Artseria, [2012] ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 135, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos dailė = Lithuanian art : XX-XXI a. sandūra). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-716-85-3 (įr.)
Pasaulis pagal Barą : [avangardinio kino kūrėjo, režisieriaus, aktoriaus, vokalisto Artūro Baryso-Baro portretas: istorijos, pokalbiai, vaizdai] / sudarytojas Gediminas Kajėnas ; [tekstus rengė Gediminas Kajėnas, Auksė Kancerevičiūtė, Kristina Buidovaitė ir Kasparas Pocius]. – [Kaunas] : Kitos knygos [etc.], [2012] (Vilnius : BALTO print). – 296 p. : iliustr., faks. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-427-079-6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Rašytojo Herkaus Kunčiaus knygų lentynosColloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. –  Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – ISSN 1822-3737
Nr. 28. – 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : iliustr. – Santr. angl.
Gyvenau… Ir dar noriu : [Vilniaus universiteto profesorės kalbininkės atsiminimai ir pamąstymai] / Evalda Jakaitienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 227, [1] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – (Mintis ir atmintis / [Vilniaus universitetas]. Filologijos fakultetas). – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-459-073-3 (įr.)
Korleonių šeima : Mario Puzo scenarijaus motyvais : [romanas] / Ed Falco ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 468, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0665-5 (įr.)
Pavasario balsai : lyrika / Maironis ; [parengėjas Manfredas Žvirgždas]. – 28-asis leid. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 247, [1] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-079-8 (įr.)
Raštai / Šatrijos Ragana ; [parengė Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Margi raštai, 2006-    . – ISBN 9986-09-316-3. – ISBN 978-9986-09-316-3 (įr.)
[T.] 5: Fridricho Vilhelmo Fersterio religija ir pedagogika / iš vokiečių kalbos vertė Marija Pečkauskaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 750, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-065-1
Tamsoje be žvaigždžių : [apysakos] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 394, [3] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0668-6
Tėviškės baladės / Rožė Poškienė ; [karpinių autorė Roma Turauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-00-1294-9
Trijų paršiukų dieta : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Janina Šidlauskienė. – Kaunas : Mileda, 2012 (Vilnius : BALTO). – 319, [2] p. – (Ironiškasis detektyvas. Tatjana Sergejeva: detektyvė, kuri norėjo sulieknėti ; 2). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-787-22-8

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bėglė Rudutė : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė ; [iliustracijos Sophy Williams]. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0629-7 (įr.)
Meškiukas, vardu Pedingtonas / Michael Bond ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Peggy Fortnum. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 157, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-08-232-3 (įr.)
Pasiklydusi sniege : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė ; [iliustracijos Sophy Williams]. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 113, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0630-3. – ISBN 978-609-01-0629-7 (klaidingas) (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai