Naujos knygos

gn nutraukimaiFILOSOFIJA

Idealiojo tikrovės prado problema : mokslo studija / Gintautas Vyšniauskas ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 70, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-663-2

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

The garden of digital delights: crossmedia practices in contemporary art = Skaitmeninių malonumų sodas: persidengiančių medijų praktikos šiuolaikiniame mene : [straipsnių rinkinys / sudarytojai Christopher Hales, Renata Šukaitytė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012 (Vilnius : VDA sp.). – 140, [1] p. : iliustr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas ... [et al.], ISSN 1392-0316 ; 67). – Santr. liet. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-447-070-7
Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai = Royal component of Lithuanian culture: images, symbols, relics : [straipsnių rinkinys / sudarytojos Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. – 454, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas ... [et al.], ISSN 1392-0316 ; 65/66). – Str. liet., angl., lenk. – Santr. liet., angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-447-068-4
Scenoje ir už jos... : [operos solistės prisiminimai] / Regina Tumalevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 182, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9986-429-35-7
Teatrinis ugdymas: aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas ; sudarė Danutė Vaigauskaitė, Irena Bierontaitė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 140 p. : iliustr. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-702-8. – ISBN 978-9955-18-701-1 (klaidingas)
Teatrologiniai eskizai / Vytauto Didžiojo universitetas ; atsakingasis redaktorius Martynas Petrikas ; redakcinė kolegija: pirmininkas Bronius Vaškelis ... [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013. – ISSN 1822-6612
[T.] 4. – 2013 (Kaunas : VDU l-kla). – 134, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 80 egz.
Vilniaus paminklai = Vilnius monuments : kaitos istorija / sudarė Eglė Mikalajūnė, Rasa Antanavičiūtė ; [vertėjai Agnė Pulokaitė, Lindrė Šilėnaitė, Laimonas Vaičius]. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės muziejus, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 255, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-447-061-5
Vilnius : [fotoalbumas] / Jan Bułhak ; sudarytoja Jūratė Gudaitė ; [į anglų kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011- . – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-609-8039-29-0 (įr.)
Kn. 2. – [2013] (Vilnius : BALTO print). – 607, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos fotografijos istorija / Lietuvos nacionalinis muziejus, ISSN 1392-9003 ; 5). – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1100 egz. – ISBN 978-609-8039-34-4

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akimirkos vėjų nesušukuotos : [eilėraščiai ir apsakymas] / Valerija Masalskaitė-Čigienė. – Vilnius : Ūlos tėkmė, 2013 (Vilnius : Ūlos tėkmė). – 139, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-725-16-9
Amžinai tavo : romanas / Cate Tiernan ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 505, [2] p. – Trilogijos 3-ioji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-484-8 (įr.)
Ateitis yra dabar : [eilėraščiai] / Angelija Avižiūtė ; iliustravo Algirdas Bučas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 ([Klaipėda] : KU l-kla). – 89, [1] p. : iliustr. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-711-0
Atšvaitai : poetinės maksimos / Antanas Drilinga. – Vilnius : Petro ofsetas, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 237, [2] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-420-284-1
Azahielle : [romanas] / Loreta Stonkutė. – [Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2011]- .
D. 2. – [2013] (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 155, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-839-51-4
Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz's readings : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Vytauto Didžiojo universitetas ; redakcinė kolegija: vyr. redaktorė Asija Kovtun ... [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. – ISSN 2029-8552
[T.] 5: Genius loci – asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys = Genius loci – personality and creation as image of the space / sudarytoja Vitalija Truskauskaitė. – 2012 (Kaunas : VDU l-kla). – 174, [1] p. : žml. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. angl. – Tiražas 70 egz.
Geltonas vakaras : [eilėraščiai / Jovita Stankovičiūtė ; iliustracijų autorius Zenonas Liekys]. – Vilnius : BMK leidykla, [2013]. – 143 p., [2] iliustr. lap. – Aut. nurodyta virš. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8080-24-7
Gyvenimas duotas : eilėraščiai ir miniatiūros / Jana Kražė. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 85, [1] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-146-1
Įrašai laiko žievėje : publicistiniai apmąstymai apie laiką, žmogų, gyvenimą : Akmenės rajono „Vienybės" laikraštyje spausdinti, iš naujo redaguoti ir dienos šviesos dar nematę rašiniai / Julija Sejavičienė. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 118, [1] p. : portr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-455-107-9 (įr.)
Iš jausmo gimsta žodis... : [eilėraščiai] / Lina Astrauskienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 94, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-145-4 (įr.)
Iš tikėjimo audinio : [sakralinė poezija / sudarė Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2013. – 112, [2] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-31-9
Katė, kurios reikėjo : romanas / Sandra Bernotaitė. – [Šiauliai] : Jovaro tiltai, [2013] (Kaunas : Indigo print). – [3], 344, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95497-1-2
Laikrodininkas : šnabždesiai anapus laiko : [romanas] / Gediminas Stanišauskas ; [redagavo ir sudarė Saulius Tvirbutas]. – [Vijūkai (Kauno r.) : G. Stanišauskas, 2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 223, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-408-356-3 (įr.)
Lietuviškos knygos kelias : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 143, [1]. – Antologija Martyno Mažvydo 450 m. mirties metinėms paminėti. – Tiražas 130 egz. – ISBN 978-609-409-077-6
Nedaug iš gyvenimo paėmiau : atsiminimai apie mokytoją-poetę Danutę Zieniūtę ir Jos poezija / [sudarytojos Anelė Zurlienė, Onutė Andrulevičienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 259, [1] p. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-609-420-278-0 (įr.)
Pagrobta : [tikra istorija apie motiną, kuri rizikavo savo gyvybe, kad išgelbėtų vyro pagrobtą ir į Siriją išvežtą dukterį] / Louise Monaghan kartu su Yvonne Kinsella ; iš anglų kalbos vertė Vita Šileikienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 253, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0944-1 (įr.)
Paklydę metai : poezijos rinktinė / Laisvūnė Petkevičienė ; [iliustruota autorės piešiniais]. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-446-049-4
Prieš mirtį norisi švelnaus : trumpų tekstų knyga / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 245, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-926-2 (įr.)
Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko : [atsiminimai apie Antaną Samuolį, Stasę Samulevičienę ir Raimundą Samulevičių] / Danutė Marcinkevičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 103, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-03-768-2
Saugus prieglobstis : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Prišmantaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Indigo print). – 492, [1] p. – ISBN 978-609-403-378-0
Sielonešė : [romanas] / Stephenie Meyer ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 683, [2] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-38-548-6 (įr.)
Sodininkas iš Prancūzijos : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 372, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0220-6 (įr.)
Taip gyveno : [apsakymai] / Antanas Biliūnas (Antaniukas Untė). – Vilnius : Eugrimas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 82, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-437-144-8 (įr.)
Teognidiškosios elegijos / Teognidas ; iš graikų kalbos vertė ir įvadą parašė Dalia Andziulytė. – [Vilnius] : Aidai, 2012. – 200 p. – Virš. aut. nenurodytas. – Dalis gretut. teksto liet., graik. – Tiražas [350] egz. – ISBN 978-609-450-013-8
Tik ieškojau kelio... : eilėraščiai / Danutė Morkūnienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 177, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-076-9
Vaikas, kuris žaidė su mėnuliu : [autobiografinis pasakojimas] / Lucien ; [iš prancūzų kalbos vertė Andrius Leliuga]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 151, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-29-220-3
Vaikiškos sužadėtuvės : romanas / Eduardas Jonušas ; [apipavidalinimas Rimanto Tumasonio]. – Vilnius : [E. Jonušas, 2012] ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 133, [3] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-408-249-8
Viską nusineša laikas : [eilėraščiai] / Birutė Valiulytė-Auželienė. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 182, [1] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-105-5
Vienas šūvis : romanas / Lee Child ; iš anglų kalbos vertė Rimvydas Kuzas, Gabrielė Prišmantaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 506, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-482-4 (įr.)
Žaidimai : [eilėraščiai] / Zigmas Prochorskis. – [Klaipėda : Žemaitijos spauda], 2013 (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 127, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-839-55-2
Žemaitėška ruoda linksmoma i guodas : [kūrybos rinktinė] / Jana Kražė. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 51, [1] p. – Tekstas parašytas žemaitiškai. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-148-5
Žemiškoji kankykla ir pragaro malonės : tragikomiškos apysakos metmenys / Kostas Kaukas. – [Klaipėda] : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 ([Klaipėda] : KU l-kla). – 77, [1] p. – Tiražas [80] egz. – ISBN 978-9955-18-716-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kurmis ir vasara : [pasaka] / Zdeněk Miler, Kateřina Miler, Hana Doskočilová ; [į lietuvių kalbą vertė Irena Aleksaitė]. – Vilnius : Nieko rimto, [2013] (Spausd. Lenkijoje). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-112-0
Mažų širdelių aidas : dešimtojo mažųjų kūrėjų sambūrio „Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais" leidinys : [ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybos leidinys / iliustracijos Rokų vidurinės mokyklos mokinių]. – Kaunas : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 51, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-151-5
Pelikanas : miesto pasakojimas : [apysaka] / Leena Krohn ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė ; iliustravo Jurga Budrytė. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 190, [2] p. : iliustr. – (Nerealu!, ISSN 2335-7770). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-116-8 (įr.)
Skaudžių likimų aidas : nacionalinio mokinių konkurso "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" rašinių rinktinė / [sudarytojas Rimantas Jokimaitis]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 200, [12] p., [6] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-8037-26-5
Visa tiesa apie vėją : pasaka / Lina Navickaitė ; [dailininkė Jurgita Delonaitė]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 28, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-609-8092-07-3

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai