Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA
 
Aukštumos žemumos = Highlands lowlands = Вершины низины : fotografijos / Raimondas Puišys ; [sudarytojas Aleksandras Macijauskas ; tekstai: Gražina Genienė, Arvydas Anušauskas, Jonas Liorančas ; vertė Gražina Matukevičienė, Stanislovas Žvirgždas]. – Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius ; [Šaltupis (Prienų r.)] : Kaimo turizmo sodyba "Šaltupis", 2012 (Vilnius : BALTO print). – 172, [4] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., rus. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95146-8-0 (įr.)
Filomena Ušinskaitė : [albumas / sudarytojos Algė Gylienė, Raimonda Kogelytė-Simanaitienė]. – [Kaunas] : Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 2012 ([Kaunas] : Artrema). – 80 p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8009-08-8 (įr.)
Jūratis Zalensas : [katalogas / sudarytojai Arvydas Žalpys, Dainius Kairaitis ; tekstas: Edmundas Saladžius]. – Kaunas : Galerija "Meno parkas", 2012. – 39, [1] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-674-24-5
Piešiniai : [katalogas] / Arūnas Vaitkūnas ; [sudarytoja Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė ; tekstai: Kristina Budrytė-Genevičė, Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė ; vertė Jayde Will]. – [Kaunas : Galerija "Meno parkas"], 2012 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – 143, [1] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-674-27-6
Šiokiadieniai = Weekdays : Vilnius, Kaunas : [fotoalbumas] / Romualdas Rakauskas ; [sudarė Gintaras Česonis ; tekstų autoriai: Agnė Narušytė, Romualdas Rakauskas ; į anglų kalbą vertė Raimunda Česonienė]. – [Kaunas] : Kauno fotografijos galerija [i.e. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius], 2012 ([Kaunas] : Kopa). – 188, [3] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [750] egz. – ISBN 978-609-95146-9-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Vinco Mykolaičio-Putino muziejaus knygų lentynos. Astridos Petraitytės nuotraukaDilgės : romanas / Edmundas Malūkas. – Panevėžys : Magilė, 2012 (Vilnius : Spauda). – 342, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-956-71-6 (įr.)
Insurgentė : [romanas] / Veronica Roth ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 428, [2] p. – Ciklo "Divergentė" 2-oji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0767-6 (įr.)
Iš antro žvilgsnio : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 434, [2] p. : diagr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0715-7 (įr.)
Maironio kelias : skiriama Jono Mačiulio-Maironio 150-mečiui / Lietuvos maironiečių draugija ; parengė Eugenijus Urbonas. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2012 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 271, [1] p., [8] iliustr. lap. : faks., nat., portr., žml. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-8072-06-8
Monikai reikia meilės : [romanas] / Daiva Vaitkevičiūtė. – Panevėžys : Magilė, [2012] (Vilnius : Spauda). – 351, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-956-25-9
Nuo Vaitiškių iki Augsburgo : karo meto atsiminimai / Justinas Juozas Mašiotas ; [sudarytojas Jonas Vaičenonis] ; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Santr. angl. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-12-811-3 (įr.)
Purpurinės naktys : [romanas] / Jude Deveraux ; iš anglų kalbos vertė Agnė Šeibokaitė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 365, [2] p. – Tiražas [2400] egz. – ISBN 978-9955-13-354-4 (įr.)
Saulėlydžio atšvaitai : poezija: originali ir vertimai / Stasys Skrodenis ; Šilalės rajono savivaldybės Bijotų seniūnija. – Vilnius : Edukologija, 2012. – 148, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-20-781-8
Susitiksim prie ąžuolo : prisiminimai, dienoraščiai, kelionės / Antanas Šimkūnas. – 2-oji laida. – Vilnius : [A. Šimkūnas] : Knygų kelias, 2012 ([Vilnius] : Ciklonas). – 235, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-172-9
Šokoladinis pabėgimas : romanas / Dorothy Koomson ; iš anglų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 405, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0718-8 (įr.)

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ateitis dar tik ateis : Kupiškio rajono vaikų kūrybos knyga / [sudarytojai Ramutė Kežienė, Laimutis Tilius, Alvyra Šepetienė]. – [Vilnius] : Versmė, [2012] ([Vilnius] : BALTO print). – 670, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-589-44-0 (įr.)
Katinėlis ir gaidelis : lietuvių pasaka / [dailininkas Juozas Rimeikis]. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2012 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 8000 egz. – ISBN 978-609-419-332-3
 
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai