Naujos knygos

Knygų rūmai Vilniuje (Šv. Jurgio Karmelitų bažnyčia). Ramintos Važgėlaitės nuotrauka

MENAS. FOTOGRAFIJA

Alfonsas Vilpišauskas : [tapybos albumas / sudarytojai Alfonsas Vilpišauskas, Danutė Zovienė ; teksto autorė Rasa Andriušytė-Žukienė]. – Vilnius : Artseria, [2012] (Kaunas : Spaudos praktika). – 151, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos dailė = Lithuanian art : XX-XXI a. sandūra). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-716-87-7 (įr.) : [40 Lt]
Arūnas Vaitkūnas : tapyba / Raminta Jurėnaitė ; [vertėjas Jurij Dobriakov]. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. – 262, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-447-052-3 (įr.)
Eglė Vertelkaitė : [grafikos albumas / sudarytojos Eglė Vertelkaitė, Ramunė Januševičiūtė ; vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Artseria, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 98 p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists). – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-716-88-4
Jeronimas Žitkevičius: dirigentas ir muzikos pedagogas : straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Muzikos katedra ; sudarė Daiva Žitkevičienė. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 125, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-792-4
Virginija Idzelytė : scenografija : [albumas / tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė ; vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, [2012] ([Vilnius] : BALTO). – 147, [9] p. : iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-447-047-9
Porcelianas Lietuvoje / Aldona Keturakienė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO). – 223, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-447-067-7
Pro A. A. prizmę / su Alfonsu Andriuškevičiumi kalbasi Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė. – [Vilnius] : Modernaus meno centras, 2013 ([Vilnius] : BALTO print). – 334, [2] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95406-6-5
Talentingieji viešintiškiai : gyvenimas ir kūryba / Tautvilis Uža. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2012 (Vilnius : Spauda). – 319, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-8072-07-5 (įr.)
Vygantas Paukštė : [tapybos albumas / sudarytoja Milda Žvirblytė ; vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Artseria, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 96 p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists). – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-716-86-0
Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos = Visual culture: problems and interpretations : [straipsnių rinkinys / sudarytoja Monika Saukaitė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. – 246, [1] p. : iliustr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas ... [et al.], ISSN 1392-0316 ; 64). – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-447-049-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Agnesė Grėj : romanas / Anne Brontë ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Patais. leid. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 203, [3] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-38-981-1 (įr.)
Atsigerk iš versmės : Jurbarko literatų klubo "Švieselė" almanachas / [redagavo Onutė Čirvinskienė]. – Šakiai : Medvetas, 2012. – ISSN 2029-266X
[2011/12]. – 2012 (Jurbarkas : Medvetas). – 82, [1] p. – Tiražas 100 egz.
Audra širdyje : romanas / Barbara Delinsky ; [iš anglų kalbos vertė Virginija Elena Stakienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2013 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 314, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-406-436-4
Gydytojo užrašai : apsakymai / Elena Martinavičienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2013. – 88 p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-32-190-3
Kai aš buvau dievas : romanas / Petras Šatkus. – Vilnius : [Jusida], 2013 (Vilnius : Jusida). – 755, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-690-48-1. – ISBN 9789955690481 (klaidingas) (įr.)
Mano Sintautai : poezijos almanachas : skiriamas Sintautų 450 metų sukakčiai / [sudarymas Birutės Matijošaitytės]. – Vilnius : Karminas, 2012 (Vilnius : Karminas). – 221, [1] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-8031-22-5
Ramybės pilnatys : poezija / Balys Jakubauskas ; [dailininkė Olga Mazniova]. – Vilnius : [B. Jakubauskas], 2012 (Drūkšiniai (Visagino sav.) : Visagino poligrafija). – 199, [5] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-408-358-7

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Delirium : meilės karštinė : [romanas] / Lauren Oliver ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 380, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0567-2 (įr.)
Gražuolė ir Pabaisa : stebuklingas langas į pasaką / [iš anglų k. vertė Žana Kairienė]. – [Vilnius] : Egmont Lietuva, [2012] (Spausd. Kinijoje). – [26] p. : iliustr. – Antr. p. virš antr.: Disney. Princess. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-431-8 (įr.)
Ralfas Griovėjas : [skaityk – lipdyk : knyga su lipdukais vaikams / iš lenkų k. vertė Žana Kairienė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2012]. – [24] p., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-414-470-7
Ratai 2 : stebuklingas langas į pasaką / papasakojo Lisa Marsoli ; [iš anglų k. vertė Žana Kairienė] ; iliustravo Caroline LaVelle Egan, Scott Tilley, Andrew Phillipson, and Seung Beom Kim. – [Vilnius] : Egmont Lietuva, [2012] (Spausd. Kinijoje). – [26] p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-432-5 (įr.)
Slaptasis ratas : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 245, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0843-7

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai