Naujos knygos

FILOSOFIJA
 
Raštai / Stasys Šalkauskis ; [parengė Arūnas Sverdiolas]. – Vilnius : Mintis, 1990-    . – (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP). – T. 9. – [2012] (Kaunas : Aušra). – 498, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-01036-1 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA
 
Garso gėlės : hipiškos muzikos ir laisvų meno studijų kaleidoskopas / Lukas Devita. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-5-417-01043-9

Jūratės Visockaitės knygų lentynaGROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Gyvenimas po gyvenimo : [romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 349, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-338-4 (įr.)
Gyvenimas prie vieškeluko : eseistinis romanas / Romas Sadauskas ; [iliustruota Romo Sadausko nuotraukomis]. – Vilnius : Žuvėdra, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 494, [1] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-669-96-8 (įr.)
Gyvenimas trumpas, o geismas begalinis : romanas / Patrick Lapeyre ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 279, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-23-563-7
Gucci mamos : [romanas] / Cate Kendall ; iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 325, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02249-6
Ilgesnis už ilgesį… : eilėraščiai / Irena Skirkevičienė ; [iliustravo Monika Malinauskaitė]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2012 ([Vilnius] : Spauda). – 189, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-609-432-032-3 (įr.)
Mano draugystė su Jėzumi Kristumi : [romanas] / Lars Husum ; iš danų kalbos vertė Ieva Aukselytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 380, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-396-1 (įr.)
Meilės ir ugnies parklupdyti : [romanas] / Genovaitė Savičiūtė. – Kaunas : [G. Savičiūtė], 2009-    . – ISBN 978-9955-800-65-1 (įr.)
[D. 2]: Likimo takais. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 319, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-033-0
Palaimink liūdinčiojo langą : aktorei Romualdai Mikalauskaitei atminti : [eilėraščiai] / Daina Pranckietytė ; [dailininkas Gasparas Aleksa]. – Vilnius : Homo liber, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 70, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-027-2
Paskutinė naktis : [romanas] / Lauren Weisberger ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 405, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0462-0 (įr.)
Paskutinis traukinys : [romanas] / Rokas Flick. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 381, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0494-1 (įr.)
Pastatyk man Bachijos rūmus : lyrika / Loreta-Jūra ; [piešiniai autorės]. – Kaunas : G. Deržavino rusų literatūros klubas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 94, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-851-06-6 (įr.)
Patikima žmona : [romanas] / Robert Goolrick ; iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 268, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0493-4 (įr.)
Pekino dienoraščiai / Vaiva Grainytė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 254, [2] p. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-5-415-02251-9
Sielos akys : novelės / Donatas Čepukas ; [Laimos Kriukelienės piešiniai]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 154, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-420-231-5 (įr.)
Smėlio krikštai : eilėraščių ciklai / Janina Survilaitė ; [knygoje panaudotos autorės iliustracijos]. – Vilnius : Andrena, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 63, [1] p., VIII iliustr. p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-37-065-9
Smilinėjimai : poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 65, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-55-7

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kai aš žuvau : [romanas] / Lauren Oliver ; iš anglų kalbos vertė Evelina Žurauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 452, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0467-5
Kaip mes išgarsėjome : [apsakymai] / Vilė Vėl ; Agnės Kananaitienės iliustracijos. – Vilnius : Metodika, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-082-3 (įr.)
Kakė Makė ir pabėgusios ausys : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – [36] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0269-5 (įr.)
Katinėlis ir gaidelis : [eiliuota pasakaitė] / Kostas Kubilinskas ; [iliustravo Gintarė Lučiūnaitė]. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02252-6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai