Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Kita šeima : romanas / Joanna Trollope ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 260, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0934-2 (įr.)
Kometos priartėjimas : [eilėraščiai] / Bronius Ribokas. – Utena : Kamonada, 2013. – 146, [4] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-29-6
Likimo išbandymai : [atsiminimai] / Joana Ulinauskaitė-Mureikienė ; [sudarytojas Juozas Mureika]. – Vilnius : Versmė, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 407, [1] p. : iliustr. – (Neparklupdyta Lietuva ; kn. 1). – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-589-52-5 (įr.)
Mano ir Lietuvos kelias : [laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio gyvenimo istorija ir publikuoti straipsniai] / Zigmas Kirdeikis. – [Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2013 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8072-13-6
Meilės poros Zentos Maurinios akimis : [esė] / sudarė ir esė apie autorę parašė Ingrida Sokolova ; iš latvių kalbos vertė Renata Zajančkauskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 235, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-426-5 (įr.)
Mintys – vėjo žirgais : eilėraščiai / Lilija Jonikienė ; [piešiniai Birutės Jakaitytės]. – Šakiai : Medvetas, 2013 (Jurbarkas : Medvetas). – [2], 83, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-469-57-5
Myliu tave, Martynai : romanas / Vytautas Kutkevičius. – Šakiai : Medvetas, 2013 (Jurbarkas : Medvetas). – 150 p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-469-58-2
Orchidėjų namai : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 583, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-919-2 (įr.)
Po balta obelim : eilėraščių rinktinė / Dalia Milukaitė-Buragienė ; [iliustravo Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 107, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-144-7
Privati tyla, vieši balsai : moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje / Ramunė Bleizgienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 361, [1] p., [14] iliustr. lap. – Santr. angl. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-425-086-6 (įr.)
Raštai / Ignas Šeinius ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001- . – ISBN 9986-513-93-6 (įr.)
T. 13: Publicistika, 1934-1958 / [parengė ir redagavo Rimantas Glinskis]. – 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 479, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-095-8
Rinktiniai raštai / Motiejus Miškinis ; sudarytojas Jonas Šlekys. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 539, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-080-4 (įr.)
Rumbai : [eilėraščiai] / Danielius Milašauskas. – Utena : Kamonada, 2012 ([Utena] : Utenos sp.). – 104, [6] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-26-5
Saulėtas vainikas : neskelbtų tekstų fragmentai / Jonas Mačiulis-Maironis. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-711-12-4
Veidai be kaukių : [eilėraščiai] / Lolita Reifonaitė. – Utena : Kamonada, 2013. – 97, [3] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-30-2
Vieno paukščio vakaras : [Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba / sudarė Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2013. – 70, [2] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-28-9

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Labanaktukas : eiliuotos pasakos ir nuotykiai / Vladas Daukantas ; [sudarymas, redagavimas ir piešiniai Janinos Butnorienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 33, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-139-3
Lesė grįžta : [apysaka] / Eric Knight ; iš anglų kalbos vertė A. Daukantas ; [iliustravo A. Kerms]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 253, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-38-108-2 (įr.)
Mamulė Mū skaito : [apysakaitė] / Jujja Wieslander ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustravo Sven Nordqvist. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-061-1 (įr.)
Mano pirmosios istorijos / Dagmar Geisler, Anne Steinwart ; [vertė Živilė Gapšienė]. – Vilnius : Nieko rimto, [2013] (Spausd. Lenkijoje). – [32] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-106-9 (įr.)
Pas mus, Amerlyje : [apysaka] / Antonia Michaelis ; iš vokiečių kalbos vertė Vaiva Pliskauskaitė ; iliustravo Julia Ginsbach. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 134, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-798-2 (įr.)
Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2013- . – (Įr.)
Spindinčioji : [romanas] / Cynthia Hand ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 348, [2] p. – Ciklo „Nežemiškoji" 2-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0886-4
Visiems laikams : [romanas] / Alyson Noël ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 285, [1] p. – Ciklo „Nemirtingieji" 6-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0916-8 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai