Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Polinos Tikunovos nuotraukaAlgimanto Miškinio dailės kolekcijos katalogas = Art collections catalogue of Algimantas Miškinis : (ankstesniųjų Lietuvos, Rytų ir Vakarų dailės katalogų papildymas) / [sudarė Algimantas Miškinis]. – Kaunas-Vilnius [i.e. Vilnius] : Savastis, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9986-420-90-3
Klausyta, stebėta, bendrauta : muzikinė publicistika (1957-2007) / Irena Mikšytė. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012 ([Vilnius] : BMK l-kla). – 478, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8038-05-7
Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva, 2010 : XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikos kultūrose“ straipsnių rinkinys / sudarytoja Beata Baublinskienė ; [vertė Beata Baublinskienė (lenkų-lietuvių), Beata Piasecka (lietuvių-lenkų), Veronika Janatjeva (lietuvių-anglų)]. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 227, [1] p. : iliustr., nat. – Santr. angl., lenk. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8038-04-0
Zarasų krašto muziejaus rinkiniai: Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra. – [Utena : Utenos Indra ; Zarasai] : Zarasų krašto muziejus, 2012 (Utena : Utenos Indra). – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-455-080-5 (įr.)
Žvilgsnis iš atokiau / Bronius Vaškelis ; [sudarytoja Dalia Kuizinienė] ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. – Vilnius : Versus aureus, 2004-    . – (Įr.)
[D.] 3. – [2012] (Vilnius : BALTO print). – 295, [1] p., [16] iliustr. lap. – Tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-34-369-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Abėcėlė : [esė] / Czesław Miłosz ; iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys ; [redaktorius ir rodyklės sudarytojas Petras Kimbrys]. – Vilnius : Aidai, 2012. – 323, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-450-011-4
Augalų metamorfozė = Metamorphose der Pflanzen ; Gyvūnų metamorfozė = Metamorphose der Tiere : [poezija] / Johann Wolfgang Goethe ; iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Bukontas ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 63, [1] p. : iliustr., portr. – Nugar. antr.: Metamorfozės. – Gretut. tekstas liet., vok. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-06-257-8 (įr.)
Sodiečiai ir dvarininkai : romanas / Juozas Dzūkas. – Kaunas : Aušra, 2008-    . – (Įr.) D. 2. – 2012 (Kaunas : Aušra). – 338, [2] p., [1] portr. lap. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-400-039-3

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Iliustruotos pasakos / [tekstas – Anna Sójka] ; iliustracijos: Aleksander Karcz. – [Ramučiai (Kauno r.) : Ramduva, 2012]. – 96, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Aut. nurodyta kn. metr. – Antr. p. ir virš. aut.: Hansas Kristianas Andersenas. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-657-33-0 (įr.)
Labanaktuko pasakos / [iš anglų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė ; iliustravo Melissa Webb, Anton Petrov, Omar Aranda … [et al.]. – [Ramučiai (Kauno r.) : Ramduva, 2012] (Spausd. Kinijoje). – 192 p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-657-39-2 (įr.)
Labanaktuko pasakos / [iš lenkų kalbos vertė Lidija Rasimavičienė ; iliustravo Carlos Busquets]. – Kaunas : Vaiga, [2012] (Spausd. Slovakijoje). – 255 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-440-034-6 (įr.)
Linksmosios lietuvių pasakos / [pasakas parinko Valdimaras Sasnauskas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Vilnius : BALTO). – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-440-001-8 (įr.)
Mano mylimiausia pasakų knyga / [tekstų autorė Gisela Fischer ; iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Baltušienė ; iliustravo Linda Birkinshaw]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Spausd. Vokietijoje). – [40] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-440-032-2 (įr.)
Nykštukas Kibirkščiukas ir miško žvėreliai / [iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; iliustravo Carlos Busquets]. – [Ramučiai (Kauno r.) : Ramduva, 2012] (Spausd. Slovakijoje). – 66, [1] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-657-47-7 (įr.)
Pasaulio pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė ; iliustravo Sophie Beaujard, Yves Beaujard, Cendrine Herrenschmidt … [et al.]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Vilnius : BALTO). – 156, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-407-87-4 (įr.)
Penkių minučių pasakos / [iš anglų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė ; iliustravo Brijbasi Art Press Ltd]. – [Ramučiai (Kauno r.) : Ramduva, 2012] (Spausd. Kinijoje). – 192 p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-657-38-5 (įr.)
Populiariausios pasaulio pasakos lietuviškai ir angliškai / [originalo teksto autorės] Anna Sójka-Leszczyńska, Danuta Wróbel ; [tekstas anglų kalba]: Mariusz Zakrzewski, Anita Pisarek ; [iliustravo] Dorota Fic, Andrzej Hamera, Dominik Samol]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Spausd. Slovakijoje). – 103, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-407-83-6 (įr.)
Senovinės pasakos ir šių dienų istorijos : 80 istorijų mažiesiems / [iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Spausd. Kinijoje). – 333 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-440-033-9 (įr.)
Šarlio Pero pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas ir Margarita Šeškuvienė ; iliustracijos Gustave Doré]. – Kaunas : Vaiga, 2012 (Vilnius : BALTO). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-440-035-3 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai