Naujos knygos

Žirafų knygų lentyna, Place Brigitte Bardot, 2011

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Bangele, palauk! : eilėraščiai / Bronė Bagušienė ; [iliustravo autorė]. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2012 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 152, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8072-09-9
Dvivietis kūnas : eilėraščiai / Rokas Povilius. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 79, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų poezija). – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-789-4 (įr.)
Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys : romanas / Donaldas Kajokas. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 277, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-906-2 (įr.)
Gyvenimo žingsniai per audras į tylumą : [eilėraščiai ir prisiminimai] / Linas Brazdžionis. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2013 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 206, [1] p. : iliustr., geneal. schem., portr. – Tiražas 100 egz.
Išsivadavimas : biografinis romanas apie Vincą Mykolaitį-Putiną / Stasys Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 319, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-8089-13-4 (įr.)
Justino Marcinkevičiaus pamokos / Lietuvos Respublikos švietimo ir moks­lo ministerija ; [sudarė Stepas Eitminavičius]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012 (Vilnius : Grafija). – 115, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-03-660-9
Lietuvos širdis – Valdovų rūmai : [eilėraščiai] / Antanas Svetikas. – Vilnius : [A. Svetikas] : BMK leidykla, 2012 (Vilnius : BMK l-kla). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-378-5
Meilės nerasi konservų dėžutėje : eilėraščiai / Rosana Lukauskaitė ; [panaudoti Rosanos Lukauskaitės piešiniai]. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 109, [1] p. : iliustr. – (Jaunųjų rašytojų poezija). – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-788-7 (įr.)
Mirusiųjų šnabždesiai : detektyvinis romanas / Simon Beckett ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 367, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-929-1 (įr.)
Prahos kapinės : romanas / Umberto Eco ; iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 445, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-925-3 (įr.)
Raudoni sandaliukai : esė: amžinybės akimirkos / Doloresa Kazragytė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 295, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-911-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bučinukai : [paveikslėlių knygelė] / Selma Mandine ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė ; iliustracijos autorės. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [27] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-441-097-0 (įr.)
Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas : [pasaka] / Tomas S. Butkus ; [iliustracijos autoriaus]. – [Vilnius] : Vario burnos, [2012] (Vilnius : Spauda). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95464-0-7 (įr.)
Debesėlių tiltas : [eilėraščiai] / Kostas Kubilinskas ; iliustravo Marija Smirnovaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 68, [4] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-093-2 (įr.)
Katulis : apysaka / Emilija Liegutė ; [dailininkė Virginija Kalinauskaitė]. – Vilnius : Abeceda, 2013 (Kaunas : REPRO). – 37, [3] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-8093-05-6
Keistoji Tato ir Pato sapnų knyga : [kartu su pasaka "Baltasruogis ir šeši lokiai"] / Aino Havukainen, Sami Toivonen ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė ; iliustracijos autorių. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 31, [5] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-055-0 (įr.)
Močiutės pasakutės / Emilija Liegutė ; [dailininkė Virginija Kalinauskaitė]. – Vilnius : Abeceda, 2013 (Kaunas : REPRO). – 26, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-8093-06-3
Pieštukinė sraigė : Žaliagirio istorija : [pasaka] / Aistė Vilimė ; [iliustravo Agnes Indre]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 50, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-8092-01-1 (įr.)
Pirmyn, Benai Būgneli! : [apysaka] / Sinikka Nopola, Tiina Nopola ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė ; iliustravo Aino Havukainen ir Sami Toivonen. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 94, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-078-9 (įr.)
Simuko dienos : [eilėraščiai] / Vytautas Marcinkevičius ; [iliustruota Utenos "Žiburio" pradinės mokyklos mokinių piešiniais]. – Utena : Utenos Indra, 2012 (Utena : Utenos Indra). – 45, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-455-096-6
Šeštoji šlepetė: misija neįmanoma : [apysaka] / Vytautas Račickas ; [iliustravo Ramunė Savickytė]. – Vilnius : V. Račickas, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 162, [1] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-408-379-2 (įr.)
Taškuota pasaka / [tekstą parašė, iliustravo Vanda Padimanskaitė]. – Kaunas : Rimanto Kaukėno paramos grupė, [2012] (Vilnius : BALTO print). – [40] p. : iliustr. – Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-95462-0-9 (įr.)
Žmogonai dykrose : [apysaka] / Sylvia Waugh ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Lina Dūdaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 306, [6] p. : iliustr. – (Nerealu!). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-094-9 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai