Naujos knygos

Astridos Petraitytė knygų lentyna

MENAS. FOTOGRAFIJA
 
Eimunto Nekrošiaus teatras : pokalbiai, recenzijos, straipsniai, 1991-2010 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytoja Rasa Vasinauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 319, [1] p. – (Lietuvos teatras : režisūros bruožai, scenografijos tendencijos, aktorių kūrybos apžvalga). – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-868-47-7
Gintaro Varno teatras : pokalbiai, straipsniai, recenzijos, 1989-2009 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojas Helmutas Šabasevičius]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 327, [1] p. – (Lietuvos teatras : režisūros bruožai, scenografijos tendencijos, aktorių kūrybos apžvalga). – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-868-49-1
Rimo Tumino teatras : recenzijos, straipsniai, 1990-2010 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytoja Šarūnė Trinkūnaitė]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 247, [1] p. – (Lietuvos teatras : režisūros bruožai, scenografijos tendencijos, aktorių kūrybos apžvalga). – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-868-48-4

 GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Abėcėlė : [esė] / Czesław Miłosz ; iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Aidai, [2012] (Vilnius : Standartų sp.). – 378, [1] p. – Tiražas 900 egz. – ISBN 978-609-450-016-9
Ateik iš rytmečio tylos : [eilėraščiai] / Janina Budrevičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 183, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-119-5
Ateina metas : [eilėraščiai] / Zigmas Prochorskis. – [Klaipėda : Žemaitijos spauda], 2012 (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 127, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-839-49-1
Duoburis : [kūrybos rinktinė] / Zita Bataitienė ; [iliustracijoms panaudoti autorės karpiniai]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2012 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 70, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-712-69-5
Geležinis sapnas : mokslinės fantastikos romanas / Norman Spinrad ; iš anglų kalbos vertė Vida Brazauskienė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 271, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 491). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-161-1
Gīvenu vīna = Gyvenu viena : [eiliuoti tekstai] / Viktorija Daujotė ; [nuotraukų autorė Danutė Mukienė]. – Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 171, [4] p. : iliustr. – Gretut. tekstas bendrine liet. k. ir žemaičių (varniškių) tarme. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-818-15-1
Gyvenimo gūsiuose : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos Lilijos Blažulionytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 153, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-409-071-4
Jausmų gama : rinktinė / Gražina Bigelytė ; sudarė Nijolė Baužytė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 203, [1] p., [44] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-01-0803-1 (įr.)
Juodoji orchidėja : [eilėraščiai] / Genoefa Povilavičienė. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2012 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 161, [3] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-712-71-8
Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo : [eilėraščiai] / Paulius Norvila. – Kaunas : Kauko laiptai, 2012 (Kaunas : Taurapolis). – 109, [1] p. : iliustr. – Tiražas [350] egz. – ISBN 978-609-8092-02-8
Lietuvišką žodį branginkim : eilėraščių ir prozos rinktinė / Onutė Grybauskaitė-Kulbokienė ; [sudarė ir redagavo Alina Kulbokienė ir Vilija Dobrovolskienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 141, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-125-6
Paskutinis pėdsakas : romanas / Charlotte Link ; iš vokiečių kalbos vertė Elena Zambacevičiūtė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 669, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-16-411-1 (įr.)
Pekino dienoraščiai / Vaiva Grainytė. – 3-ioji laida. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 254, [2] p. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-5-415-02251-9
Po minčių skraiste : [eilėraščiai] / Jadvyga Juzėnienė ; [piešiniai autorės]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2012 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 110 p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-712-70-1
Rudens saulės šviesa : eilėraščiai / Margarita Marija Petkutė-Juškevičienė ; [iliustracijos autorės]. – Kaunas : [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2012 ([Kaunas] : "Smaltijos" l-kla). – 103, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9986-940-36-04 (klaidingas)
Še tai tau : (su šypsena ir grauduliu) : [poezija] / Jonas Kantautas. – [Klaipėda] : Žemaitijos spauda, 2012 (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 229, [1] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-839-50-7
Šiek tiek : humoreskos ir epigramos / Gražina Tamoševičiūtė-Čekavičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 99, [1] p. – Tiražas 160 egz. – ISBN 978-609-445-120-1. – ISBN 978-609-409-120-1 (klaidingas)
Tai tik… laukimas : [poezija] / Elena Bacevičienė ; [Jolitos Kojutienės grafika]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 87, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-445-126-3
Tamsa ir partneriai : [romanas] / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 249, [5] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0805-5 (įr.)
Tėviškes pievas : eilėraščiai aukštaičių anykštėnų tarme / Albina Andriuškevičiūtė-Kačinskienė. – Vilnius : [BMK leidykla], 2012 (Vilnius : BMK l-kla). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8080-15-5

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Uždainavo vėjas : [eilėraščiai vaikams] / Jonas Jakštaitis ; [piešiniai Tauragės moks­leivių kūrybos centro dailės klasių ugdytinių]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-131-7

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai