Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Lietuvos kaimo turguose, 1968-1980 = Lithuanian rural markets, 1968-1980 : [fotoalbumas] / Aleksandras Macijauskas ; [sudarytojas Gintaras Česonis ; vertėja Margarita Videnskytė]. – [Kaunas] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, [2013] ([Kaunas] : Kopa). – 70, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-8099-02-7
Mažasis Alfonsas = Little Alfonsas : [fotoalbumas] / Romualdas Požerskis ; [sudarytojas Romualdas Požerskis ; vertėja Agnė Narušytė]. – [Kaunas] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2012 ([Kaunas] : Kopa). – 119, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-8099-01-0 (įr.)
Parbėk, laivuži : lietuvių sceniniai šokiai / [sudarytoja Snieguolė Einikytė ; brėžiniai Snieguolės Einikytės]. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013 (Vilnius : Lapragma). – 265 p. : brėž., nat. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-529-84-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Abipus slenksčio : apysakos / Petras Žemkauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 145, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-136-2
Ant kalno aukšto : [eilėraščiai, miniatiūros, dainos] / Vladas Daukantas ; [sudarė ir redagavo Janina Butnorienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 65, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-138-6
Apsakymai / Fiodoras Dostojevskis ; sudarė, iš rusų kalbos vertė ir paaiškinimus parengė Ramutė Rybelienė. – Vilnius : Margi raštai, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 418, [4] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-436-4 (įr.)
Aukštuolių ąžuolai / Sigita Narbutaitė-Lipovienė. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 118, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-446-047-0 (įr.)
Būtoji – grįžtamoji : [poezijos rinktinė] / Albinas Žukauskas ; knygos sudarytojas Kęstutis Nastopka. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 447, [1] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – Virš. antr. nenurodyta. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-099-6 (įr.)
Česlovas Milošas ir Lietuva : [informacinė mokslinė studija] / Vaida Kamuntavičienė, Irena Miklaševič, Giedrė Milerytė, Vaiva Narušienė ; [sudarytoja Vaida Kamuntavičienė]. – [Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012]. – 71 p. : iliustr., faks., geneal. schem., portr., žml. – Santr. lenk. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-12-839-7
Gimtinės šauksmas : publicistika, poezija / Petras Remeika ; [piešiniai Monikos Vinciūnaitės]. – Biržai [i.e. Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2012 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 199, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8072-12-9
Gyvenimo takais prabėgus : eilėraščiai / Jadvyga Strašinskienė-Džiaugytė ; [dailininkas Vytautas Aleksandravičius]. – Kaunas : [J. Strašinskienė], 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 112, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-343-3
Gyvenimo žvaigždė : [kūrybos rinktinė] / Kostas Černys ; [sudarė VšĮ "Geriau skaitykime"]. – [Vilnius : Geriau skaitykime, 2013] (Vilnius : Verslo linija). – 269, [10] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-95022-1-2
Kai buvome dviese : meilės lyrika / [sudarė Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2012. – 160, [4] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8011-27-2
Kai žydi alyvos... : romanas / Milda Telksnytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 208, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-35-142-9
Kilmingųjų spindesys : [romanas] / Donna Leon ; iš anglų kalbos vertė Rita Kubilienė. – Vilnius : Charibdė, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 224 p. – Ciklo "Komisaro Gvido Brunečio bylos" knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-739-33-3
Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija : monografija / Gediminas Mikelaitis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 231, [1] p., [2] faks. lap. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-094-1
Stebukladarių slėnis : romanas fantazija / Kamalas Abdulla ; iš rusų kalbos vertė Lionė Lapinskienė. – Vilnius : Edukologija, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 171, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-815-0 (įr.)
Sielos balsu : [eilėraščių rinkinys, iliustruotas autorės pieštomis mandalomis] / Reda. – Vilnius : Versmė, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – [64] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-589-59-4
Sugrįžimai : [apysaka] / Rimantas Greičius. – Klaipėda : Refresh Design Plus, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 325, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-95443-1-1 (įr.)
Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 755, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-855-3
Šešios progos numirti : enciklopedinė publicistika ir biografijos epizodai / Algimantas Čekuolis ; [parengė Loreta Paškevičienė]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 251, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-900-2 (įr.)
Tamsa ir partneriai : [romanas] / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 249, [5] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0805-5 (įr.)
Tiesa : [romanas] / Riikka Pulkkinen ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 333, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-436-4 (įr.)
Vijokliai : [eilėraščiai] / Danutė Kurkulionienė-Raistinė. – Vilnius : Edukologija, 2012. – 96, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-20-793-1
Vyriško torto receptas : istorija, jos dalyvių papasakota, vieno valtininko užrašyta, nupiešta Klaipėdoje, sudėliota leidėjo ir išleista spaustuvininko Kaune : [jachtininkui Šarūnui Vasiliauskui atminti] / Rimtautas Rimšas ; [dailininkė Ieva Nakrevičiūtė]. – Kaunas : Juodos avys, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-95494-0-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bembis ; Bembio vaikai : [apysakos] / Felix Salten ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Ronkus ir Anastazija Kašinskaitė ; iliustravo Inga Marčiukaitytė-Ereminienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 413, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-303-1 (įr.)
Dominykas ir stebuklingas laivas : [pasaka / Aidas Žiliukas ; dailininkė Edita Suchockytė]. – [Klaipėda] : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, [2012] ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 21, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-31-364-9
Girios trobelė : lietuvių liaudies pasakos apie gyvūnus : [iš Jono Basanavičiaus, Aldonos Liobytės ir Prano Sasnausko sudarytų rinkinių] / iliustravo Erika Tumienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 111, [1] p. : iliustr. – (Pasakų skrynia). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-108-3 (įr.)
Hobitas : [apysaka-pasaka] / J.R.R. Tolkien ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 268, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0732-4 (įr.)
Ingrida, laikas į lovytę / Katerina Janouch ; [vertė Rosita Makauskienė] ; iliustravo Mervi Lindman. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [28] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-099-4 (įr.)
[Kn.] 2 : ne itin šaunios vakarėlių liūtės istorija. – 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – [6], 280 p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0302-9
[Kn.] 3 : ne itin talentingos popžvaigždės istorija. – 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – [6], 311, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0491-0
Princesė Gvendolina / Patricia Schröder ; iš vokiečių kalbos vertė Danutė Povilavičiūtė ; iliustravo Edda Skibbe. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012- .
[Kn. 3]: Karališkųjų vedybų klasta / iš vokiečių kalbos vertė Daiva Dumbliauskienė. – 2013 (Vilnius : BALTO print). – 173, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-439-5 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Jūratė Kazakevičiūtė. „Transformacijos. Dialogas su gamta“

Draugai