Naujos knygos

Poeto, fotografo, geležėlininko ir t. .t. Ričardo Šileikos knygų lentyna

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

Atgimę dvarai / Ingrida Semaškaitė. – Vilnius : Algimantas, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-423-010-3 (įr.)
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today : [metraštis / Lietuvos fotomenininkų sąjunga] ; sudarytojas Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2012. – ISSN 1648-567X
2012: Lietuvos fotografijos mokyklos tradicijų tąsa ir naujų tendencijų įžvalgos = The continuation of Lithuanian photography schools' traditions and the insights of new tendencies. – 2012 ([Vilnius] : Draugų studija). – 201, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl.
Utenos krašto vargonininkai, vargonai ir bažnytiniai chorai / [sudarytojos Zita Mackevičienė ir Jovita Žiukelienė]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 50, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-35-133-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akyse tebestovi Kaukazas : beletrizuoti kelionės prisiminimai / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 103, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-35-137-5
Atsisveikinu su depresija : besigydančiųjų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre (Vasaros 5) istorijos / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2013 (Vilnius : Spauda). – 61, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-431-037-9
Būdravimai : 2007-2008-2009-2010-2011-2012 : eilėraščiai / Marija Meilė Kudarauskaitė. – [Utena : Utenos spaustuvė], 2012 (Utena : Utenos sp.). – 123, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-132-0
Būties pakrantėje : [poezija ir dailės darbai] / Vytautas Petronis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 77, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-130-6
Jo vardas Sibiras : romansas / Dalia Jazukevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 110, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0848-2 (įr.)
KGB vaikai : [romanas] / Justinas Žilinskas ; [iliustracijų dailininkė Monika Puzauskaitė]. – Vilnius : Aukso žuvys, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 431, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95287-8-6
Kostiumų drama : romanas / Vaiva Rykštaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 253, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0849-9 (įr.)
Likimo nesugniuždyti : romanas / Petras Klusas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 ([Utena : Utenos sp.]). – 176, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-124-5
(Ne)palankūs vėjai Usnynėje : [eiliuoti] gyvenimo štrichai / Jonas Algirdas Belopetravičius. – Tauragnai [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 82, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-123-8
Parduodama : Mariana [15 metų, kaina sutartinė] / Iana Matei kartu su Anne Berthod ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 204, [3] p. – Tiražas 1600 egz. – ISBN 978-609-01-0855-0 (įr.)
Penkiasdešimt pilkų atspalvių : [romanas] / E.L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 502, [1] p. – Trilogijos 1-oji knyga. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-01-0824-6 (įr.)
Sugrįžti... : [Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokytojų ir mokinių kūryba / parengė Lina Mikulėnienė]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 107, [1] p. : iliustr. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-35-126-9
Vieną vasarą prie Nemuno : [apsakymai] / Emilija Vitkūnaitė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012 (Utena : Utenos sp.). – 103, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-136-8
Vienos klaidos kaina : paskutiniųjų tarpukario metų romanas [D. 1] / Kostas Viederis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2012. – 232, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-35-134-4
Visuma be chaoso, arba Mirties paveldėtojai : [poezija ir tapyba] / Nijolė Simona Pukinskaitė, poezija ; Ramūnas Čeponis, vizijos. – Vilnius : Dailės artelė, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 104, [3] p. : iliustr. – Virš. antr.: Visuma be chaoso. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95469-0-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Dėmesio! Žiūrėk į mane : 37 Poviliuko fotografijos su linksmais aprašymais : [apsakymėliai] / Violeta Palčinskaitė, Kazys Saja ; dailininkas Povilas Kuprys. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : BALTO print). – 84, [4] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0850-5 (įr.)
Heklberio Fino nuotykiai : [apysaka] / Mark Twain ; iš anglų kalbos vertė Valentina Churginaitė ; iliustravo Edward Winsor Kemble. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 506, [4] p. : iliustr. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0799-7 (įr.)
Kelionė į Tandadriką : [apysaka-pasaka] / Vytautė Žilinskaitė ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 294, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0842-0 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai