Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Antiška : [architektų postpankroko grupės „Antis" dainų tekstai, komentarai ir narių prisiminimai] / Algirdas Kaušpėdas. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 251, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-971-0 (įr.)
Džiazo jaunystės miestas : džiazo festivaliai Elektrėnuose / Vytautas Suslavičius. – Elektrėnai [i.e. Vilnius : Petro ofsetas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 111, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-420-302-2 (įr.)
Kasdienybės šviesa = The light of everydayness : [fotoalbumas] / Arvydas Stubra ; [sudarytojas Darius Vaičekauskas ; tekstai: Tomas Pabedinskas, Danguolė Ruškienė ; vertėjas Olga Lempert]. – Klaipėda : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, [2013] ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 92 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-31-411-0 (įr.)
Palangos fotoklubas 750 : [dešimtmečio atradimai : fotografijų albumas / sudarytojas Aldas Žolys]. – [Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013] (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – [96] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Nugar. antr.: Dešimtmečio atradimai. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-31-406-6
Piešimas buvo tarsi durys : [dailininką] Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas. – Vilnius : Aidai, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 254, [2] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-450-020-6
Straipsniai / Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ; parengė Vytautas Landsbergis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 103, [1] p. : iliustr., faks., nat. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-39-761-8 (įr.)
Vitražai : [albumas] / Algirdas Dovydėnas ; parengė Dalia Ramonienė ; iliustracijas parinko Algirdas Dovydėnas ; [teksto autorė Dalia Ramonienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 227, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-447-069-1 (įr.)
Žaliasis sąsiuvinis = Green notebook / Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus ; [aprašą parengė Daina Narbutienė ir Danguolė Butkienė ; vertėjas Darius Sužiedėlis]. – Vilnius : Modernaus meno centras, 2013 ([Vilnius] : BALTO print). – 207, [1] p., [49] faks. lap. : faks. – Nugar. antr.: Stankus. – Gretut. tekstas liet., angl. – Dvi knygos, sujungtos nugarėle. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-95406-8-9

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akmuo su pėda : istorinis nuotykių romanas / Rolandas Juozas Grėbliūnas. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 246, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-446-063-0 (įr.)
Atminties ženklai : publikacijos iš „Gimtinės" mėnraščio, 1989-2009 / Jonas Laurinavičius ; [parengė Kazys Račkauskas] ; Tėvynės pažinimo draugija. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 271, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-799-6
Cikcìkų ciesorỹstė : [apsakymų ir trumposios prozos rinkinys : 2600 žodžių pradedami tik „c" raide] / Feliksas Paškevičius. – Vilnius : [F. Paškevičius], 2013 (Vilnius : Infosiūlas). – 59, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-408-265-8
Dezertyras : [romanas] / Giuseppe Dessì ; iš italų kalbos vertė Birutė Žindžiūtė-Michelini. – Vilnius : Charibdė, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 125, [2] p. – („Charibdės" modernioji klasika, ISSN 2345-0541 ; 14). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-739-43-2
Į vieną pynę : eilėraščių rinktinė / Stefa Petkevičiūtė-Valatkienė ; [grafikos darbai Oritos Valatkaitės-Lukaschuk]. – [Šiauliai] : Titnagas, 2013 (Šiauliai : Titnagas). – 423, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-613-56-5
Literatūrinės Vilniaus slinktys : jaunųjų poetų ir prozininkų kūrybos almanachas / sudarė Aivaras Veiknys. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos" fondas], 2013. – ISSN 2029-9362
2013: Tokiais laikais kaip šie. – 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 141, [3] p. : iliustr.
Pleištas į akmenį : poezija ir proza / Erla ; [nuotraukos autorės]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2013. – 155, [1] p. : iliustr. – Tekstas liet., angl. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-430-204-6
Po kipariso ženklu : poezija, proza, vertimai / Vladas Buragas. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, [2013] (Kaišiadorys : Printėja). – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Dalis gretut. teksto liet., rus. – Tiražas 333 egz. – ISBN 978-9986-940-66-1
Taškas : prisiminimų žaltvykslės : [dvieiliai] / Romas Sadauskas ; [piešiniai autoriaus]. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 252, [4] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-609-8089-16-5
Užgeso mano Gabija : [kūrybos rinktinė] / Vitolis Trušys ; [iliustracijos V. Trušio]. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2013 (Vilnius : Spauda). – 183, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-69-4

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Auksaplaukė ir trys meškos : [pasaka : skaitykite ir klijuokite / iš anglų kalbos vertė Birutė Kryžiūtė ; iliustravo Yogesh Singh ir Kamal]. – Vilnius : [Naujoji Rosma, 2013] (Spausd. Indijoje). – [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-06-269-1
Bembis : [pasaka : skaitykite ir klijuokite / iš anglų kalbos vertė Birutė Kryžiūtė ; iliustravo Yogesh Singh ir Kamal]. – Vilnius : [Naujoji Rosma, 2013] (Spausd. Indijoje). – [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-06-270-7
Džekas ir pupa : [pasaka : skaitykite ir klijuokite / iš anglų kalbos vertė Birutė Kryžiūtė ; iliustravo Yogesh Singh ir Kamal]. – Vilnius : [Naujoji Rosma, 2013] (Spausd. Indijoje). – [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-06-271-4
Lėktuvų pasaulis : [knyga vaikams] / parašė Steve Bunghall. – [Vilnius] : Egmont Lietuva, [2013]. – 63, [1] p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Ciklo „Sparnai" knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-593-3 (įr.)
Madingiausias krokodilas : [pasakėlė] / Nijolė Kepenienė ; dailininkė Birutė Zokaitytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – [30] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1124-6 (įr.)
Ozo šalies burtininkas : [pasaka : skaitykite ir klijuokite / iš anglų kalbos vertė Birutė Kryžiūtė ; iliustravo Yogesh Singh ir Kamal]. – Vilnius : [Naujoji Rosma, 2013] (Spausd. Indijoje). – [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-06-268-4
Pradingėlė katytė Miglė : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė ; [Sophy Williams iliustracijos]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1112-3 (įr.)
Saeculum : trileris / Ursula Poznanski ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 426, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1087-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai