Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atsiminimų nuotrupos : Mišiškės–Vilnius, 2000-2012 / Jonas Palionis ; [Vilniaus universitetas]. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 261, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-459-151-8 (įr.)
Beveik niekada : romanas / J.A. Redmerski ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 421, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1160-4 (įr.)
Deginant tiltus : [romanas] / Jennifer Echols ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 244, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1163-5 (įr.)
Išminčių dovanos : apsakymai / O. Henry ; iš anglų kalbos vertė Silvija Lomsargytė-Pukienė. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 319, [1] p. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-700-6
Ką aš kalbu, kai kalbu apie bėgimą / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Jurgita Polonskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 191, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-23-584-2 (įr.)
Karčios patirties feljetonai / Petras Motiejūnas ; [nuotraukos ir piešiniai autoriaus]. – Klaipėda [i.e. Plungė : P. Motiejūnas], 2013 (Klaipėda : Druka). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-408-468-3
Kryptis  Rytai : [trijų kelionių po buvusią Tarybų Sąjungą įspūdžiai] / Vidmantas Šmigelskas ; [fotografijos: Rimgaudas Šlekys]. – Vilnius : Mintis, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 175, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-01061-3
Maras : romanas / Albert Camus ; iš prancūzų kalbos vertė Rožė Jankevičiūtė. – 7-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 285, [2] p. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-9955-23-701-3
Moteris narve : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Lešinskaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 456, [3] p. – Knygų ciklo „Department Q" 1-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-562-3 (įr.)
Mundus ludibundus, arba Vaidinantis pasaulis : septynių pjesių antikos mitologijos ir istorijos motyvais rinkinys studentų teatrams / [Aleksandra Teresė Veličkienė] ; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013 (Kaunas : Vitae Litera). – 209, [1] p. – Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-19-573-3
Netikėta vakansija : romanas / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 485, [2] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-01-1153-6 (įr.)
Nukarūnuoti karaliai : romanas / Anželika Liauškaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 506, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-556-2
Pabaigos jausmas : romanas / Julian Barnes ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Vilnius : Spauda). – 155, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-23-714-3 (įr.)
Pajūrio trobelė : romanas / Sarah Jio ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] ([Vilnius] : BALTO print). – 364, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-23-690-0 (įr.)
Pasakojimas apie meilę ir tamsą : [autobiografinis romanas] / Amos Oz ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė. – Vilnius : Mintis, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 527, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-5-417-01060-6
Prarastos meilės jūra : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 357, [1] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-1127-7 (įr.)
Private. Žaidynės : [detektyvinis romanas] / James Patterson ir Mark Sullivan ; [vertė Ieva Albertavičienė]. – Vilnius : manoknyga.lt, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 351, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-95416-9-3
Sirena : romanas / Tricia Rayburn ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Prišmantaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 425, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-403-553-1
Slemas : romanas / Colleen Hoover ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 251, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1128-4 (įr.)
Smėlio laikas : eilėraščiai / Vitolis Laumakys ; [iliustracijos autoriaus]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2013 (Kėdainiai : Spaudvita). – 131, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-637-98-1
Stipri kaip mirtis : romanas / Guy de Maupassant ; iš prancūzų kalbos vertė Juozas Naujokaitis. – 5-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 282, [1] p. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-702-0
Takai per kopas : Palangos literatų kūrybos rinktinė / [sudarytoja Aura Banevičienė]. – Palanga : Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Klaipėda : Druka). – 252, [4] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95328-4-4
Tarp dviejų upynų : sakmės ir giesmės / Petras Panavas ; [panaudotos dailininko Viliaus Jauniškio iliustracijos]. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 151, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-455-138-3 (įr.)
Tamošynės vaikai : knygos „Kitur yra manyje" II dalis : [prisiminimai] / Algis Augustaitis. – Kėdainiai : [Spaudvita], 2013 (Kėdainiai : Spaudvita). – 147, [1] p., [15] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-637-99-8
Ugnies liudininkas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 586, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-560-9 (įr.)
Verdenė : žodžiu įprasminę : Utenos literatų kūrybos almanachas. Kn. 6 / sudarytojas ir redaktorius Stepas Eitminavičius. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 134, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz.– ISSN 2029-2465
Viename asmenyje : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 492, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0852-9 (įr.)
Žmogaus kūnas : [romanas] / Paolo Giordano ; iš italų kalbos vertė Laima Ruzgailaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 331, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1110-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Debesų pilis : [eilėraščiai] / Janina Degutytė ; iliustravo Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 20, [4] p. : iliustr. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1169-7 (įr.)
Finalas : [romanas] / Becca Fitzpatrick ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 381, [2] p. – Ciklo „Puolęs angelas" 4-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1130-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai