Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Homo sum = [Esu žmogus] : prisiminimai [estampų cikle] / Valerijonas Vytautas Jucys. – Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, [2012] (Vilnius : Standartų sp.). – 95, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95004-8-5 (įr.)

Žemaitėjė – mona meilė : portėgrapėjė : [albumas] / Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 351, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-5-415-02333-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Achilo giesmė : romanas / Madeline Miller ; iš anglų kalbos vertė Adonė Grendienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 382, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-16-981-9 (įr.)
Eigulio duktė: byla F 117 : romanas / Agnė Žagrakalytė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 572, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-986-4 (įr.)

Išeinu iš krašto : fantasmagorija : devyni ratai / Juozas Erlickas. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 871, [1] p. : iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9986-16-982-6 (įr.)

Išminčiaus baimė : karaliaus žudiko kronikos: antroji diena : [romanas] D. 2. / Patrick Rothfuss ; iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 493, [2] p. : žml. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-978-9

Kazys Bradūnas : eilėraščiai / [sudarė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė]. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 70, [2] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb, ISSN 2335-2213 ; kn. 19). – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-03-817-7

Levandų sodas : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 498, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-988-8 (įr.)

Mano tikėjimo iltys : tekstai, atsiradę iš stebėjimo, patirties ir vaizduotės / Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 212, [3] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-1191-8 (įr.)
Salemo raganos : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 479, [2] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-01-1221-2 (įr.)

Sudie, Viena – bonjour, Paryžiau! : [romanas] / Susanna Kubelka ; iš vokiečių kalbos vertė Loreta Kavolė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 340, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1212-0 (įr.)

Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė = Freedom and control in/of children's literature : straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas. Lietuvių literatūros katedra, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centras ; [sudarė Kęstutis Urba]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Baltijos kopija). – 221, [2] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-459-247-8

Veneros plaukas : [romanas] / Michail Šiškin ; iš rusų kalbos vertė Aušra Stanaitytė-Karsokienė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 397, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02325-7

Vėtrų glėby : [atsiminimai ir eilėraščiai] / Ona Kazlauskienė. – [Ukmergė : Ukmergės spaustuvė, 2013] (Ukmergė : Ukmergės sp.). – 447, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-419-64-8
Žmogus, kuriam nieko nereikėjo : [romanas] / Rasa Aškinytė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 206, [2] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-5-415-02331-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Didysis Neitas klasėje vienas / Lincoln Peirce ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 205, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-180-9 (įr.)

Dovanų medis : [istorija apie nesavanaudiškos meilės dovanas] / Shel Silverstein ; iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – [55] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-977-2 (įr.)

Girios abėcėlė : [eilėraščiai] / Anzelmas Matutis ; [iliustracijos – Giedrės Seniūnienės]. – Vilnius : Abeceda, [2013] (Kaunas : Repro). – [32] p. : iliustr. – (Drakoniukas ; 18). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-8093-10-0

Ką reiškia būti smurfu / sukūrė Maggie Testa ; [vertė Šarūnas Laugalis]. – [Kaunas] : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO], 2013. – [32] p., [2] įd. – Ciklo „Smurfai 2" knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-596-8

Karmela nori pamatyti jūrą / Christian Jolibois ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė ; iliustravo Christian Heinrich. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [48] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-179-3 (įr.)

Malio ir Kilos nuotykiai : knyga vaikams apie dorybes / Jonathan Collins ir Janice Healey ; [iš anglų kalbos vertė Julija Davidonienė] ; iliustracijos: Jenny Cooper. – Vilnius : Žmogaus studijų centras, [2013]. – 144 p. : iliustr. – (Psichologija tau). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-438-007-5 (įr.)

Nuotykiai Amerlyje : [apysaka] / Antonia Michaelis ; iš vokiečių kalbos vertė Vaiva Pliskauskaitė ; iliustravo Julia Ginsbach. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 124, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-295-9 (įr.)

Nutikimai : [prozos knygelė vaikams] / Violeta Juškutė ; [dailininkė Aleksandra Jacovskytė]. – [Vilnius : V. Juškutė, 2013] (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-609-408-490-4 (įr.)

Pagyrūnas baravykas : [eiliuota pasaka] / eilės Kosto Kubilinsko ; [dailininkė Laima Jonynaitė-Giedraitienė]. – Vilnius : Abeceda, [2013] (Kaunas : Repro). – 15, [1] p. : iliustr. – (Drakoniukas ; 16). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-8093-12-4

Pašėlusiai keista kelionė : voro Skriberio užrašai : [pasaka] / Loreta Kavolė ; iliustravo Asta Rastauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 82, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1211-3 (įr.)

Piteris Penas / James Matthew Barrie ; iš anglų kalbos vertė Rūta Montvilienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 286, [2] p. : iliustr. – Turinys: Piteris Penas ir Vendė : apysaka pasaka ; Piteris Penas Kensingtono soduose : apysaka pasaka. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-983-3 (įr.)
Reksiukas. Nuotykis miške / Maria Szarf ; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė ; [iliustravo Krystyna Lasoń]. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 29, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-182-3 (įr.)

Skiltuvas : [pasaka] / Hans Christian Andersen ; iš danų kalbos vertė Ieva Toleikytė ; iliustravo Vladyslav Yerko. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 20, [4] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-157-1 (įr.)

Torčiukas ant debesėlio : stebuklų namo istorijos / Jurga Baltrukonytė ; [dailininkas Algis Kriščiūnas]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – [58] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1251-9 (įr.)

Vakaro pasakėlės : skaityk ir klausykis / iliustravo Gintaras Jocius ; [pasakas įgarsino Violeta Mickevičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 31, [1] p. : iliustr. + 1 CD. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1249-6 (įr.)

Žmogus, kuris augino kometas : [apysaka] / Angela Nanetti ; iš italų kalbos vertė Laura Vilkaitė ; iliustravo Dovydas Bou. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-171-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai