Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš eisiu viena : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Inga Dievulytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 330, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0939-7 (įr.)
Be atoslūgių : kasdienybės atspindžiai : [leidinys ilgamečio „Kaišiadorių aidų" redaktoriaus, rašytojo ir tautotyrininko J. Laurinavičiaus 75-mečiui] / Juozas Kundrotas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 197, [3] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-783-5 (įr.)
Eilėraščiai / Vitas Jakavonis. – Vilnius : [Standartų spaustuvė], 2013 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 117, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-488-72-9 (įr.)
Ir trečią valandą po finišo : (poesizmai) / Romas Daugirdas. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 118, [1] p. – Tiražas 420 egz. – ISBN 978-609-446-052-4 (įr.)
Jūros akmenėlių šokiai : [eilėraščiai] / Alma Viskontienė. – Klaipėda : Druka, 2013 (Klaipėda : Druka). – 93, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-404-141-9
Kad amžinybė būtų netuščia : [eilėraščiai] / Vytautas Steponas Vaičiūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 218, [6] p. : portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-780-4 (įr.)
Kūrėjo slėpiniai : [eilėraščiai] / O. Nutė ; [nuotraukos autorės]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 107, [3] p. : iliustr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-03-788-0
Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004- . – ISBN 9986-09-261-2
Kn. 9: Alytaus krašte. – Vilnius : Karminas, 2013 (Vilnius : Karminas). – 385, [1] p., [4] iliustr. lap. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8031-26-3
Laiškas mano giminės esamoms ir būsimoms kartoms : [prisiminimai] / Janina Muzikevičiūtė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-03-789-7
Namas prie jūros : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 436, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-1001-0 (įr.)
Pamesta širdis : eilėraščiai / Algis Milius. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 157, [1] p. : iliustr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9986-31-408-0
Plėšrūnas : istorinis trileris / Gary Jennings ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Kaunas : Mileda, 2013- . – ISBN 978-9955-787-25-9
Kn. 1: Balzamo žiedas. – 2013 (Vilnius : BALTO). – 442, [4] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-787-26-6
Sėlina rugsėjis : eilėraščiai / Arvydas Genys. – Vilnius : Apskaita, 2013. – 143, [1] p. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-9955-623-19-9
Širdies balsu : eilėraščiai / Pranas Mikelionis. – Šiauliai : Titnagas, 2013 (Šiauliai : Titnagas). – 94, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-613-52-7
Visi Dievo vaikai šoka : apsakymai / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Jurgita Polonskaitė. – Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2013] ([Vilnius] : BALTO print). – 158, [1] p. – ([Šiuolaikinė proza], ISSN 2029-2570). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-684-9 (įr.)
Žavieji saulėtekiai : nuotykių detektyvinė-fantastinė gyvenimo drama-apysaka iš ciklo „Gėrio ir blogio susitikimai" / Virginijus Bielskis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013- .
Kn. 1. – 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 163, [3] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-03-786-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

A dream – sapnas ar vis dėlto svajonė? / Salomėja Pečiulytė ; dailininkė Kristina Pečiulytė-Viščinienė. – Kaunas : Mokykla tau, 2013. – [38] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-95506-0-2
Man patinki toks, koks esi : [romanas] / Francesco Gungui ; iš italų kalbos vertė Laima Ruzgailaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 291, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1010-2 (įr.)
Pašėlusios atostogos! : humoristinis romanas / Feldhaus ; [iš vokiečių kalbos vertė Monika Vosyliūtė ; dailininkas Hans-Jürgen Feldhaus]. – Vilnius : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 236, [4] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-22-657-4 (įr.)
Pelės ir katinas : [lietuvių liaudies pasaka / parengė Asta Gaižutienė ; dailininkė Rūta Baltakienė]. – Kaunas : Šviesa, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 8, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – (Skiemeninės pasakos). – Antr. iš virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-06206-4
Pigas gelbsti komandą / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 6-oji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-670-3
Pigas ieško mamai draugo / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 4-oji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-667-3
Pigas ir kalbanti tėčio dovana / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 1-oji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-664-2
Pigas ir netikėtos bėdos / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 2-oji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-665-9
Pigas ir oro pavojus / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 3-ioji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-666-6
Pigas vos nesuserga maru / Barbara Catchpole ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijos: „Metaphrog"]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 52 p. : iliustr. – Knygų ciklo 5-oji knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-668-0
Pomelui gera šalia savo pienės / Ramona Bădescu, Benjamin Chaud ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [90] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-441-118-2 (įr.)
Requiem : knygos „Delirium. Meilės karštinė" ir „Pandemonium" tęsinys : [romanas] / Lauren Oliver ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 339, [2] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-609-01-1004-1 (įr.)
Ropė : [pasaka] : mokausi skaityti : 5-7 metai / [teksto autorė Rasa Mickūnienė ; dailininkė Danguolė Lunskienė]. – Kaunas : Gudrutis [i.e. Vento media, 2013] ([Kaunas] : Spindulio sp.). – [20] p. : iliustr. – (Gudručio biblioteka). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-8076-13-4
Robinzonas Kruzas : [romanas] / Daniel Defoe ; iš anglų kalbos vertė Stasys Tomonis ; [iliustravo Žanas Granvilis]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 301, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-063-4 (įr.)
Slaptasis agentas Bruolis : [knyga vaikams] / parašė Lisa Marsoli ; iliustravo Caroline LaVelle Egan, Scott Tilley, Andrew Phillipson ir Seung Beom Kim. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2013]. – 32 p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Ciklo „Ratai 2" knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-414-543-8 (įr.)
Supernatūralūs : [apysaka] / Kiersten White ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 324, [1] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-01-0921-2

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai