Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Gintaro Žilio nuotrauka99 trieiliai / Alis Balbierius. – Vilnius : Homo liber, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 107, [5] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-446-062-3
Akys girdi sielagėlę : eilėraščiai / Augustinas Dainys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 222, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-39-760-1 (įr.)
Aukščiau savęs : [eilėraščiai] / Solveiga Ska ; [dizainerė ir tapybos darbų autorė Milena Marcinkevičiūtė-Mili]. – Vilnius : „Naujosios Romuvos" fondas, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 93, [3] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-21-6 (įr.)
Bangų mūša / Regina Guntulytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 205, [1] p. : iliustr. – Turinys: Giesmė išėjusiems : poema ; Bangų mūša : apysaka. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-145-0
Džuljetos suknelė : eilėraščiai / Dovilė Zelčiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 99, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-39-754-0 (įr.)
Esame, kad nebūtume : [eilėraščiai] / Ineza Juzefa Janonė. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos" fondas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 94, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8035-22-3
Kaip mes mokėmės mirti : vienos vilties romanas / Vidmantė Jasukaitytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 567, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-39-753-3 (įr.)
Kalifo rūmai : metai Kasablankoje / Tahir Shah ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 372, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-972-7
Lapės gaudymas : eseistinės užsklandėlės / Donaldas Kajokas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 158, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-39-755-7
Lazario moterys : romanas / Marina Stepnova ; iš rusų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 390, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-964-2 (įr.)
Lik šalia : [romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 349, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-378-0 (įr.)
Metų vėrinys : [eilėraščiai] / Monika Dervinytė-Matulienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 61, [2] p. : iliustr. – Virš. aut.: Monika Matulienė. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-146-7
Mirties glėby : [detektyvinis romanas] / Peter James ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 430, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-390-2 (įr.)
Miške ir scenoje : [režisieriaus, Kauno kamerinio teatro įkūrėjo ir meno vadovo atsiminimai] / Stanislovas Rubinovas. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 254, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-414-8 (įr.)
Mono Bolnikai : [kūrybos rinktinė] / Algirdas Meilus. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 117, [2] p. : iliustr. – Parašyta aukštaičių balninkiečių tarme. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-141-2
Pabaisos : [miniatiūros] / Vytautas Varnagiris. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 45, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-148-1
Pas kunigą ir detektyvą – psichologo kabinete : [tikros istorijos iš psichologės-psichoterapeutės praktikos] / Genovaitė Bončkutė-Petronienė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 211, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02315-8
Persikai ponui klebonui : [pasaulinio bestselerio „Šokoladas" tęsinys : romanas] / Joanne Harris ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke ir Irena Jomantienė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 518, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-416-2 (įr.)
Piemuo norėjo Hamletu būti : esė / Romas Gudaitis ; [Algimanto Aleksandravičiaus nuotraukos]. – Vilnius : Santara, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 271, [1] p. : iliustr. – ([Kultūros žurnalo „Santara" biblioteka ; kn. 208]). – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9986-868-49-1
Prašau, nesudaužyk mano širdies : novelės / Indrė Jonušytė. – Panevėžys : Magilė, 2013 (Vilnius : Spauda). – 174, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-956-84-6
Rinktinė : eilėraščiai / V. Matuolis. – Vilnius : [V. Matuolis], 2003 [i.e. 2013] (Vilnius : BMK l-kla). – 207, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-592-24-2
Sakiniai : menkoji eseistika, 2010-2012 / Aidas Marčėnas ; [nuotraukos Algimanto Kunčiaus]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 309, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-756-4
Septynios dienos BE : [romanas] / Monika Peetz ; iš vokiečių kalbos vertė Audronė Leisenberger. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 306, [4] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-5-415-02321-9
Stiprėjanti juoda : [eilėraščiai] / Valdas Gedgaudas ; [panaudoti Eglės Vertelkaitės darbai]. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-446-056-2 (įr.)
Šiek tiek mėnesienos : romanas / Rimantas Šavelis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 243, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-757-1 (įr.)
Širdimi pakartok : poezija / Karolina Kazlauskienė ; [piešiniai Rasos Šlenderienės]. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 151, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-68-7
Tamsiai ir šviesiai matys : eilėraščiai ir ne / Ramutė Skučaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 126, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9986-39-759-5 (įr.)
Tobuloji : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Rūta Jadkauskaitė. – Kaunas : Jotema, [2013] (Vilnius : Spauda). – 334, [2] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-392-6
Užmirštos nuodėmės : istorinis romanas / Valentina Zeitler ; [Andrejaus Cholomeniuko istorinių paveikslų reprodukcijos]. – Vilnius : Algimantas, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 214, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-423-012-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai