Naujos knygos

Emilijos Visockaitės knygų lentyna

MENAS. FOTOGRAFIJA

Kūryba ir edukacija : režisierius universiteto teatre / Rimantas Venckus ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Baltijos kopija). – 109, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-459-119-8 (įr.)
Nijolė Dirvianskytė : [tautodailininkės tapybos darbų albumas / sudarytojas Jonas Rudzinskas ; įvadinio straipsnio autorė Nijolė Tumėnienė]. – Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 135, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-856-11-5 (įr.)
Teatro malonumas : XX a. pabaigos - XXI a. pradžios lietuvių teatras / Valdas Vasiliauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 214, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-737-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Autobiografijos bandymas / Vanda Zaborskaitė ; sudarė Virgilija Stonytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 383, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9986-39-742-7 (įr.)
Belaukiant : prozos rinktinė / Ignas Šeinius ; [sudarė Sigutė Radzevičienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 667, [1] p. : portr. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė ... [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 29). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-39-743-4 (įr.)
Dykumų gėlė / Waris Dirie su Cathleen Miller ; iš anglų kalbos vertė Irma Palumickaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 252, [2] p., [4] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0306-7 (įr.)
Gytagovinda : [draminė lyrinė poema] / Džajadeva ; iš sanskrito kalbos vertė ir įvadinį straipsnį bei paaiškinimus parašė Valdas Jaskūnas ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 165, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-459-117-4 (įr.)
Kitapus veidrodžio : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 346, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0814-7 (įr.)
Kobra : [trileris] / Frederick Forsyth ; iš anglų kalbos vertė Osvaldas J. Aleksa. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 335, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-23-642-9 (įr.)
Paryžiaus dienoraštis : (prancūziškos sielos paslaptys) : (2009-2012) : optimizmo vadovėlis / Jaroslavas Melnikas. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 174, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0815-4
Pasaulis kavos puodelyje : noveletės / Edita Nyork. – Vilnius-Dublinas [i.e. Vilnius] : Homo liber, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 109, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-446-037-1 (įr.)
Pavasaris bus kaip visuomet : šiuolaikinės latvių poezijos antologija / sudarė ir vertė, [žinias apie autorius parašė] Erika Drungytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 207, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-39-738-0 (įr.)
Reportažas iš kiaušinio : apsakymai / Vidas Morkūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 106, [3] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9986-39-740-3 (įr.)
Svetimos ir savos : moterų tapatumai naujausioje britų ir prancūzų moterų literatūroje : monografija / Eglė Kačkutė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 286, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-459-118-1
Šlapias spalis : novelės / Marijus Gailius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 118, [2] p. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-39-741-0
Tėvo lopšinė : [romanas] / Alma Čepienė. – Vilnius : Metodika, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-609-444-100-4 (įr.)
Žemės ir laiko spalvos : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius ; [iliustravo Jurga Korytė-Sabaliauskienė]. – Raudondvaris [i.e. Vilnius : Artlora], 2012. – 359 p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-508-36-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kai sugenda telefonas : [istorijos] / Selemonas Paltanavičius ; dailininkė Ieva Babilaitė. – Vilnius : Žara, [2013] (Vilnius : BALTO). – 38, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-278-6 (įr.)
Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2013- . – (Įr.)
[Kn. 1] : ne itin pasakiško gyvenimo istorija. – 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 282 p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0073-8
Senojo Bokšto gyventojai : pasakos / Leonardas Gutauskas ; iliustravo autorius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010-2012. – 2 kn. – (Įr.)
Kn. 2. – 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 189, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-736-6
Sodo sargas / Vida Gustaitytė-Bubnienė ; [iliustravo Audronė Butkevičienė]. – [Kaunas : Unikom, 2012] ([Kaunas] : iPrint). – 15 p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-95204-6-9
Vaikystės dienelės : [eilėraščiai] / Karolina Kazlauskienė. – Kaunas : Lututė, 2012. – [48] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-37-147-2. – ISBN 9789955371472

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai