Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Laisvės paženklinti : dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei / Rimantas Dichavičius. – Vilnius : [R. Dichavičius], 2012- . – T. 2 gretut. antr. angl.: Marked by Freedom. – (Įr.)

T. 2: Kiek laisvės – tiek mūsų. – 2013 (Vilnius : BALTO print). – 400 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-408-385-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ana, Hana ir Johana : romanas / Marianne Fredriksson ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 316, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1003-4 (įr.)

Aš + jis tikra katastrofa : [romanas] / Jamie McGuire ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 390, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1009-6 (įr.)

Dienos, valandos, minutės : romanas / Kristina Krekelytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 215, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-16-440-1 (įr.)

Draugė mergaitė ir suaugę žmonės : dar vienas pasakojimas apie laimingą vaikystę : [prisiminimai] / Leelo Tungal ; iš estų kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė ; iliustravo Urmas Viik. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 215, [1] p. : iliustr., portr. – Virš. antr.: Draugė mergaitė. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-466-1 (įr.)

Draugams = Друзьям = For friends : [poezija] / Petro Kalyta. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 115, [1] p. : iliustr., portr. – Tekstas liet., rus. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-417-055-3

Dvylika : [romanas] / Justin Cronin ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Kaunas : Jotema, [2013] (Vilnius : Spauda). – 539, [4] p. – Romanų ciklo 2-oji knyga. – Tiražas [2200] egz. – ISBN 978-9955-13-379-7

Griūtis : romanas / Kristina Krekelytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 238, [2] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-16-441-8 (įr.)

Kaltas : ne viskas atleidžiama : [romanas] / Lisa Ballantyne ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 414, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-464-7 (įr.)

Katinas Bobas : apie vaikiną ir katiną, gatvėje radusius viltį / James Bowen ; iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 196, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1018-8 (įr.)

Kryžkelės : [romanas] / Ally Condie ; iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-407-0 (įr.)

Laiškai iš jūros : jūrų kapitono Naujoko žvejybos istorija / [Ž. Naujokas, A. Žičkuvienė]. – [Šiauliai : Titnagas] ; [Klaipėda] : Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus", 2013 (Šiauliai : Titnagas). – 191, [1] p. –Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-613-51-0

Mirtis kaip menas. Teisingumas : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 283, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-380-3 (įr.)

Pietūs Paryžiuje : meilės istorija su receptais / Elizabeth Bard ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 309, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1024-9 (įr.)

Reketininkas : [romanas] / John Grisham ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 333, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-382-7 (įr.)

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 269, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.)

Sibirietiškas auklėjimas : romanas / Nicolai Lilin ; iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013]. – 489, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-520-3 (įr.)

Slapti didžiųjų rašytojų gyvenimai : nutylėti faktai apie romanistus, poetus ir dramaturgus / Robert Schnakenberg ; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 271, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-465-4

Su vėjo malūnais kely : eilėraščiai – pagret su šaipėraščiais / Vilius Baltrėnas ; [iliustravo Dominyka Sidabraitė]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2013 (Utena : Utenos sp.). – 178, [8] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-35-147-4

Širdies troškimai : [romanas] / Jude Deveraux ; iš anglų kalbos vertė Agnė Šeibokaitė. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-381-0 (įr.)

Žmogus, kuris norėjo būti laimingas : [romanas] / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 165, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1002-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ar pažįsti Kiukį? : [apysakaitė] / Vitalija Lapina ; iliustravo Irmina Dūdėnienė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 108, [3] p. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-5-415-02308-0 (įr.)

Aštuonetas iš Trepsės namų : [apysaka] / Jonas Avyžius ; iliustravo Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 93, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1031-7 (įr.)

Bardo nuotykiai ir žygiai : [apysaka] / Jonas Avyžius ; dailininkas Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 293, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1012-6 (įr.)

Daktaras Proktoras ir pirstukonautai : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 214, [2] p. : iliustr. – Romanų ciklo 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1014-0 (įr.)

Dėdės Fiodoro teta : [apysaka-pasaka] / Eduard Uspenskij ; iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė ; iliustravo Jurgita Rancevienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 92, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-122-9 (įr.)

Džiovintas debesėlis : [pasakos] / Nijolė Kepenienė ; iliustravo Asta Rastauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 119, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1016-4 (įr.)

Ežys ir voverėlė / [Pranas Mašiotas ; parengė Asta Gaižutienė ; dailininkas Gintaras Jocius]. – Kaunas : Šviesa, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 8, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – (Skiemeninės pasakos). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-06207-1

Girios pasakėlės / [parašė ir iliustravo Rene Cloke ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Būgaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Spausd. Kinijoje). – 101 p. : iliustr. – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0864-2 (įr.)

Kakė Makė ir didelė Tamsa : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [36] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-1017-1 (įr.)

Mano dovanėlė : [pasakėlės] / Pranas Mašiotas ; iliustravo Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 93, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0701-0 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai