Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Anapus ribos : Maironis ir istorinė Lietuva : monografija / Brigita Speičytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 262, [2] p., [10] iliustr. lap. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-087-3
Aš rubinas – tu šviesa : [eilėraščiai ir apmąstymai] / Virgis Kaveckas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 46, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-03-735-4
Bernardas Brazdžionis : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 70, [1] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb ; kn. 15). – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-03-749-1
Danielius Dalba & kitos istorijos : [apsakymai] / Kristina Sabaliauskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 205, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 7000 egz. – ISBN 978-9955-23-625-2 (įr.)
Dekameronas / Giovanni Boccaccio ; iš italų kalbos vertė Edvardas Viskanta. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 670, [2] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-13-355-1 (įr.)
Gyvųjų teatras : istorinių asmenybių dramos / Arvydas Juozaitis ; [panaudoti Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos darbai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 482, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-39-739-7 (įr.)
Jonas Juškaitis : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 62, [1] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb, ISSN 2335-2213 ; kn. 16). – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-03-754-5
Jotvingių laisvės šokis / Vaclovas Mikailionis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 239, [1] p. – Turinys: Placidas : [apysaka] ; Grūdzielius, arba Jotvingių laisvės šokis : [romanas]. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-733-5 (įr.)
Judantys šešėliai : pasakojimas / Laurynas Katkus. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 195, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-923-9
Kas buvo ir kas yra : prozos rinktinė / Juozas Tumas-Vaižgantas ; [sudarė Ilona Čiužauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 790, [1] p. : portr. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / [visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 28). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-39-734-2 (įr.)
Kybartų aktai : dviejų dalių drama / Gediminas Jankus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 87, [1] p. : faks. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-753-8
Meilė seilė ir trečias nereikalingas : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Janina Šidlauskienė. – Kaunas : Mileda, 2012 (Vilnius : BALTO). – 358, [2] p. – (Ironiškasis detektyvas. Jevlampija Romanova: bylą tiria diletantė ; 18). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-787-23-5
Neatplėšti laiškai : [eilėraščiai ir prisiminimai] / Bernarda Petravičiūtė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 311, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-03-751-4 (įr.)
Nuo Mūšos iki Angaros : vaikystės ir jaunystės prisiminimų nuotrupos / Kazimieras Paškevičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 188, [2] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-03-739-2
Orchidėjų namai : romanas / Lucinda Riley ; iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 583, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-919-2 (įr.)
Pasaulio sukūrimas : nauji eilėraščiai / Gintautas Iešmantas ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Žuvėdra, 2012 ([Vilnius] : Ciklonas). – 206, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8089-03-5 (įr.)
Paulius Širvys : [eilėraščiai / sudarė Stasys Lipskis]. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2012] (Vilnius : Spauda). – 143, [1] p. : iliustr. – (Iš meilės lyrikos lobyno). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-669-85-2
Portnojaus skundas : [romanas] / Philip Roth ; iš anglų k. vertė Marius Burokas. – Kaunas : Kitos knygos ; Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 228, [1] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-427-090-1 (įr.)
Pusryčiai po liepomis : [novelės-esė] / Regina Jasukaitienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 101, [3] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-03-741-5
Siaubingai herojiškai : eilėraščiai / Arūnas Spraunius. – [Kaunas] : Kitos knygos, [2012] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 106 p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-427-082-6
Sugulovė iš Rusijos : [romanas] / Kate Furnivall ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 540, [2] p. : žml. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0782-9 (įr.)
Šimto japonų poetų eilės / iš japonų kalbos vertė Vytautas Dumčius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 141, [2] p. – Gretut. tekstas liet., jap. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9986-39-731-1
Tas nesibaigiantis kelias : poezija, miniatiūros, tapyba / Rasa Beatričė Klimavičiūtė ; [iliustruota autorės tapybos darbais]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-746-0
Tolimos valandos : romanas / Kate Morton ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 599, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-418-0 (įr.)
Užupio respublika : romanas / Haïlji ; iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas-Kačinskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 227, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-735-9

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

66 istorijos / Julius Keleras ; dailininkė Kamilė Gužaitė. – Kaunas : Kitos knygos ; Vilnius : ["Naujosios Romuvos" fondas], 2012 ([Kaunas] : Kopa). – [36] p. : iliustr. – Tiražas 1400 egz. – ISBN 978-609-427-080-2 (įr.)
Burbulų lietus : linksmi eilėraščiai vaikams / Česlovas Navakauskas ; piešė Živilė Šimėnienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 39, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0702-7 (įr.)
Buvo taip, buvo : ir pasakos, ir ne pasakos / Vitalija Tarutienė ; [ratažodžius sudarė Algis Šaduikis]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-750-7
Juodasis žirgas : [romanas] / Marcus Sedgwick ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 189, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0744-7 (įr.)
Ką kalba tau gėlių žiedai? : [Raseinių krašto moksleivių kūrybos rinkinys skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti / parengė Regina Kaminskienė, Vilma Miklienė ir Saulė Tiškuvienė]. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p. : iliustr. – Tiražas 650 egz. – ISBN 978-9955-03-755-2
Visi miega pietų miegelio / Dramblina Sapnauskaitė. – [Kaunas] : Kitos knygos, [2012] ([Kaunas] : Kopa). – [32] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-427-093-2

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai