Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

Animacijos menas / Ilja Bereznickas. – Vilnius : Mintis, 2013 (Kaunas : Indigo print). – 175, [1] p., [2] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-01073-6

Lietuvos populiarioji muzika, džiazas ir rokas firmos „Melodija" plokštelėse, 1962-1992 : katalogas / sudarytojas Lukas Devita. – Vilnius : Mintis, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 191, [1] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-02340-8

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Amžinoji kryžkelė : romanas / Vydas Astas. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 314, [3] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-443-8 (įr.)

Andromedos ūke : eilėraščiai / Leonardas Pukinas. – Šiauliai : Saulės delta, 2013 (Vilnius : Facili-lit). – 247, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8123-03-6 (įr.)

Atnešk man spindulį : [eilėraščiai] / Irena Teresė Šarmavičiūtė. – Vilnius : [BMK leidykla], 2013 (Vilnius : BMK l-kla). – 130, [5] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8080-83-4

Dingusi : romanas / Gillian Flynn ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 453, [1] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-01-1291-5 (įr.)

Geriausias Matijaus paveikslas : [romanas] / Benas Glasteris. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 420, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-434-6 (įr.)

Gyveno kartą Uvė : romanas / Fredrik Backman ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 326, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1297-7 (įr.)

Helė : biografinis romanas [apie aktorę Eleną Vilčinskaitę] / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 164, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-445-2

Išbandymas laisve : publicistika, esė, interviu / Romualdas Lankauskas. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Gargždai [Klaipėdos r.] : Print-it). – 350, [1] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-441-4 (įr.)

Išgalvoto vaiko šešėlyje : tikrasis ir pramanytasis Luisas Kerolis / Karoline Leach ; iš anglų kalbos vertė Migla Surkevičienė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Gargždai [Klaipėdos r.] : Print-it). – 399, [1] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-436-0

Įžeminimas : [novelės] / Jonas Vaicekauskas ; [iliustruota autoriaus skulptūrų nuotraukomis]. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Klaipėda : Druka). – 109, [3] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-34-442-1
Maršalitas : romanas / Nijolė Kliukaitė-Kepenienė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 221, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-431-5 (įr.)

Pribuvėjos dienoraštis : romanas / Chris Bohjalian ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 366, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1296-0 (įr.)

Septynerius metus rašiau Tau... : romanas / Liz Balfour ; iš vokiečių kalbos vertė Dalia Kižlienė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 324, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1300-4 (įr.)

Svajonė apie sniegą : romanas / Rūta Mataitytė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 349, [3] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-430-8 (įr.)
Svetimšalė / Diana Gabaldon. – Vilnius : Alma littera, 2011- . – (Įr.)

Kn. 7: Rudens būgnai : romanas / iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 620, [1] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-1301-1
Štai taip tu ją prarandi : [istorijos apie meilę] / Junot Diaz ; iš anglų kalbos vertė Indrė Telksnytė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 213, [2] p. – Tiražas [1700] egz. – ISBN 978-9955-34-428-5 (įr.)

Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 334, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-964-4 (įr.)
Vynuogynų tyla : romanas / Gisela Pou ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 419, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1298-4 (įr.)

Žydiškų daiktų kambarys : romanas / Audronė Urbonaitė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 283, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-1293-9 (įr.)

Žmogžudystė yra menas : romanas / David Morrell ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 369, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-01-1299-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Karalius : fantastinis ciklas : mitologinė pasaka / Margarita Lužytė. – Šiauliai : Saulės delta, 2013 (Vilnius : Facili-lit). – 55, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8123-01-2
Katinas Mikis : gyvenimas, žygiai, darbai / Romas Sadauskas ; dailininkė Audronė Uzielaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 78, [2] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-432-2 (įr.)

Kreditas ir Palūkana : pasaka vaikučiams ir jų tėveliams apie atsakingą pinigų skolinimąsi / Imandra Nekrošiūtė-Daukšienė ; dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė. – Vilnius : Informacijos vadybos agentūra, 2013 (Kaunas : Spaudos praktika). – 30, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-9979-3-1 (įr.)

Krokodilas rašalinėje : [apysaka] / Jana Frey ; iš vokiečių kalbos vertė Vidas Morkūnas ; [iliustratoriai Karin Schliehe, Bernhard Mark]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 105, [2] p. : iliustr. – Ciklo „Patrakėlė klasė" knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-115-7 (įr.)
Mažasis princas : [pasaka] / Antoine de Saint-Exupéry ; su autoriaus akvarelėmis ; iš prancūzų kalbos vertė

Pranas Bieliauskas. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Kaunas : Spindulio sp.). – 98, [5] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-08-962-9 (įr.)

Padorių mokytojų baubas! : [apysaka] / Jana Frey ; iš vokiečių kalbos vertė Vidas Morkūnas ; [iliustratoriai Karin Schliehe, Bernhard Mark]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 105, [2] p. : iliustr. – Ciklo „Patrakėlė klasė" knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-117-1 (įr.)

Pasakėlės : skaitome, sekame, vaidiname, spalviname : [pasakėlių rinkinys su siužetinių paveikslėlių serijomis] / [sudarytojos Angelė Rinkevičienė, Ingrida Kriaučiukienė] ; [iliustratorė Vigita Žiūkaitė]. – [Vilnius] : Raidynėlis, [2013] (Kaišiadorys : Petitas). – [12] p., [11] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-95441-8-2

Paskutinė auka : [romanas] / Richelle Mead ; iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 484, [2] p. – Ciklo „Vampyrų akademija" 6-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1256-4 (įr.)

Spąstai : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [2] p. – Ciklo „Pavojingas žaidimas" 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1295-3 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai