Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

5 dažniausios apgailestavimų priežastys mirštant : kaip išeinantieji permaino mūsų gyvenimus / Bronnie Ware ; [iš anglų k. vertė Tadas Jurevičius]. – Kaunas : Mijalba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 223, [1] p. – Nugar. antr.: 5 dažniausios apgailestavimo priežastys mirštant. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-8050-62-2
Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas? : [poezija ir proza skirta žuvusiems ir nukentėjusiems 1991 m. sausio 13 d.] / Robertas Pukenis ; [iliustracijose Pauliaus Galaunės kryžiai]. – Utena : Utenos Indra, 2013 (Utena : Utenos Indra). – 55, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-132-1
...dilgėlinė vanta gydo! : poemėlės / Petras Žemkauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 190, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-164-5
Dulkių sauja : pasakėčios / Antanas Janonis ; [sudarytojas Ginas Žiemys ; dailininkė Agnė Patumsytė]. – Vilnius : Asveja, [2013]. – 591, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-738-51-0 (įr.)
Karalių kova : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 756, [2] p. : iliustr., žml. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 2). – Tiražas 4500 egz. – ISBN 978-609-01-1093-5 (įr.)
Literatūrinė rudens paletė : Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012 m. ir jų kūryba : režisierės ir literatės S. Niūniavaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti : literatūrinė-bibliografinė rodyklė / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; sudarytoja Zita Sinkevičienė. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 131, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-940-65-4
Marčios : romanas / Joanna Trollope ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 260, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1086-7 (įr.)
Mirusiojo prisiminimai : vienos šeimos ezoterinė istorija / Lina Dumbliauskaitė. – Vilnius : Asveja, [2013]. – 358, [2] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-738-50-3
Prarasti metai : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 281, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-1030-0 (įr.)
Prie vaikystės upės : Sūduvos regiono kūrėjų atminties ženklai, skirti rašytojo Vytauto Tamulaičio 100-mečiui / [parengė Šakių viešoji biblioteka]. – Šakiai : [Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2013 ([Marijampolė] : „TeleSATpressa" sp.). – 94, [2] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8069-02-0
Sielos krantai : [eilėraščiai] / Jóhann Hjálmarsson ; iš islandų kalbos vertė Rasa Ruseckienė ; [iliustracijos: Živilė Jackūnaitė-Šantarienė]. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 93, [2] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-055-5 (įr.)
Vingiuotas gyvenimo kelias : [eilėraščiai] / Algirdas Liudas Ivanauskas. – [Kėdainiai : Rinkos aikštė], 2013 (Kėdainiai : Rinkos aikštė). – 100 p. : iliustr., faks. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-482-34-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ant ledo atsirado rožė : poemėlės su moralais / Ramutė Skučaitė ; dailininkė Jūratė Račinskaitė. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 122, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-446-058-6 (įr.)
Atvirkščia pasakaitė / Mikė Lilikė ; [iliustravo Tania Rex]. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Kopa). – [24] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-516-6
Auksinis paplūdimys / Rosie Banks ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 112, [6] p. : iliustr. – Ciklo „Paslaptinga karalystė" 6-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1085-0
Berniukas mergaičių tualete : [apysaka] / Louis Sachar ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 253, [2] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-609-403-494-7
Burtų kalnas / Rosie Banks ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 113, [6] p. : iliustr. – Ciklo „Paslaptinga karalystė" 5-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1089-8
Duobės : [apysaka] / Louis Sachar ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 246, [2] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-609-403-493-0
Etruskai valgė druską : eilėraščiai vaikams / Tautvyda Marcinkevičiūtė ; dailininkė Ula Vaičiūnaitė. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 43, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-057-9 (įr.)
Katinėlis Juodis : saldžių sapnų : pagal Rob Scotton kūrinius / [Natalie Engel] ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė ; [vidinės iliustracijos: Robert Eberz]. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 31, [2] p. : iliustr. – (Aš skaitau! ; 1 [i.e. 2]). – Aut. nurodyta priešantr. p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-137-3 (įr.)
Kurmio savaitė / Michal Černík, Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [vertė Kazimiera Kazijevaitė]. – Vilnius : Nieko rimto, [2013] (Spausd. Lenkijoje). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-111-3 (įr.)
Liepsnos : romanas / Kathryn Lasky ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 301, [2] p. : iliustr., žml. – (Pelėdų karalystės sargai ; kn. 6). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-523-4
Mano tėtis skrajūnas : [apysaka] / David Almond ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris ; iliustravo Polly Dunbar. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 105, [7] p. – (H.Ch. Anderseno medalis). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-441-150-2 (įr.)
Medžiotojas : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 204, [2] p. – Ciklo „Pavojingas žaidimas" 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1088-1 (įr.)
Nevykėlio dienoraštis : [apysaka] / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]- . – (Įr.)
[Kn. 8]: Rašyk ir tu. – [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 135, [53] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – Dalis puslapių skirta pildymui. – Tiražas 4500 egz. – ISBN 978-9955-22-669-7
Pasakos / Beatrix Potter ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Spausd. Kinijoje). – 91, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0958-8 (įr.)
Pasakos apie fėjas ir karalaites / [iš lenkų kalbos vertė Beata Juknevičiūtė ; iliustravo Gian Luca Oliveri]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [90] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-660-4 (įr.)
Siaubų autobusas : [apysaka] / Paul van Loon ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius ; iliustravo Hugo van Look. – Vilnius : Nieko rimto, 2012- . – (Įr.)
[Kn.] 3. – 2013 (Vilnius : BALTO print). – 259, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-153-3
Spintos istorijos / Danguolė Kandrotienė ; iliustravo Jurgita Rancevienė. – Kaunas : Terra publica, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 96 p. : iliustr. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-609-8090-11-6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Draugai