Naujos knygos

Neringos Mikalauskienės knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Fotografija Klauseikių kaime 1905-2012 metais / Juozas Vyšniauskas. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Spauda). – 382, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8089-12-7 (įr.)
XX a. Lietuvos fotografijos antologija = Anthology of the 20th century Lithuanian photography / [redkolegija: Algimantas Aleksandravičius ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2011- . – (Įr.)
[T.] 2 / [sudarytojas Stanislovas Žvirgždas ; vertėja Violeta Stankūnienė]. – 2012 ([Vilnius] : Draugų studija). – 207, [1] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-438-54-0

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atodūsiai žemės balti : eilėraščiai / Teresė Staražinskytė-Račienė ; [iliustracijos Giedrės Račytės]. – [Šiauliai : Titnagas], 2012 (Šiauliai : Titnagas). – 120 p. : iliustr. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-613-42-8
Baimės nuojauta : [romanas] / Karin Slaughter ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 421, [1] p. – Tiražas 1400 egz. – ISBN 978-609-01-0825-3 (įr.)
Bedievė : [jaudinanti vieno gyvenimo istorija] / Ayaan Hirsi Ali ; iš anglų kalbos vertė Liudmila Petkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 470, [9] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 2400 egz. – ISBN 978-609-01-0821-5 (įr.)
Minties skrydžiui pakylėti : sonetų vainikas : Atlanto nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui / Zenė Sadauskaitė. – Kaišiadorys : Printėja, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-133-1
Ponios Bovari duktė : romanas / Linda Urbach ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 574, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-428-9 (įr.)
Vilties angelai : eilėraščiai / Aldona Mankutė-Kursevičienė ; [dailininkė Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 118, [2] p. : iliustr., faks. – Knyga skiriama Palaimintojo Jurgio Matulaičio (1871-1927) ir Jono Mačiulio-Maironio (1862-1932) metams. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-445-121-8 (įr.)
Žodžio spalvos : [neregių ir silpnaregių kūrybos] almanachas / sudarytojai Juozas Valentukevičius, Janina Vileikienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. – ISSN 1822-8364
[T.] 3. – 2012. – 211 p. : portr. – Tiražas 340 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Daktaras Bambeklis važiuoja traukiniu : [pasakėlė] / Daniel Napp ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – [28] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-441-059-8 (įr.)
Ir anūkams, ir seneliams : [eilėraščiai] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-250-6
Jorė ir šiaušiukų karalija : [prosenelės pasaka] / Lina Krukauskienė ; iliustravo Giedrė Seniūnienė. – Kaunas : Nijanga, 2012 (Vilnius : Spauda). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-749-98-1 (įr.)
Labanakt, žvaigždute! / Eleni Zabini, Susanne Lütje ; vertė Ramutė Skučaitė. – [Vilnius] : Nieko rimto, [2012] (Spausd. Lenkijoje). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-086-4
Mašinos ir visa, kas važiuoja / Richard Scarry ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 68, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0831-4 (įr.)
Ragana Lilė ir kvanktelėjęs riteris : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 52, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0808-6 (įr.)
Siaubų autobusas : [apysaka] / Paul van Loon ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius ; iliustravo Hugo van Look. – Vilnius : Nieko rimto, 2012- . – (Įr.)
[Kn.] 2. – 2013 (Vilnius : BALTO print). – 259, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-060-4
Zebriukas Zū / Michel Gay ; iš prancūzų kalbos vertė Bartė Kuolytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 29 p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0813-0 (įr.)
Žvaigždžių pasaka / Yuriy Gorbachevskyi. – Vilnius : A and RS group LT, 2012. – 40 p. : iliustr. – Tiražas 8000 egz. – ISBN 978-609-95186-4-0

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai