Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas : 2012 m. spalio 30 d. - 2013 m. kovo 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vykusios parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms, katalogas / [sudarytojos Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 431, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-426-048-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltoji gvardija ; Šuns širdis : [romanas ir apysaka] / Michail Bulgakov ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 431, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-13-402-2 (įr.)

Brauno judesiai : memuarai ir kitos pasakos / Jurgis Gimberis ; [iliustracijų autorius Jurgis Gimberis]. – Kaunas : Jotema, [2013] (Vilnius : Spauda). – 125, [3] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-13-398-8

Geltonos Kalėdos : [Australijos milijonieriai] : romanai / Maxine Sullivan ; [iš anglų kalbos vertė Sandra Satkūnaitė, Vilma Vaičiūnienė, Jūratė Sutkuvienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2013 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 575, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-406-623-8

Giminės : [prisiminimai ir haiku] / Vilija Jurėnienė. – Vilnius : [V. Jurėnienė], 2013 (Vilnius : Ciklonas). – 233, [1] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-408-501-7

Guriniai : [literatūros kritiko užrašai] / Valentinas Sventickas. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 270, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-491-3 (įr.)
Ir aidėjo kalnai : [romanas] / Khaled Hosseini ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 399, [1] p. – Tiražas [3500] egz. – ISBN 978-9955-13-401-5 (įr.)

Juodasis obeliskas : [romanas] / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 430, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-403-9 (įr.)

Kai vėl susitiksime : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 336, [2] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-1220-5 (įr.)

„Pasakyk, kad mane myli..." : Ėrichas Marija Remarkas – Marlena Dytrich : aistros įrodymai : [rašytojo ir kino aktorės laiškai / sudarytojai Verneris Fuldas, Tomasas F. Šneideris] ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Žemaitaitytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 238, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-486-9

Sveika, Pagunda! : romanas / Jennifer Crusie ; [iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 446, [1] p. : iliustr. – (Laisvalaikio parkas : [penkių žvaigždučių] romantika, ISSN 2335-7134). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-406-624-5 (įr.)

Tėtušis Hemingvėjus : draugo atsiminimai / A.E. Hotchner ; iš anglų kalbos vertė Gabija Gerulaitytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 334, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-478-4 (įr.)

Vilkas : [amerikiečių rašytojo] Jacko Londono gyvenimai / James L. Haley ; iš anglų kalbos vertė Rita Vidugirienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 383, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-490-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Asilėlis Benas svajonių žirgyne : eilėraščiai vaikams / Alma Karosaitė ; [dailininkė Ula Gabrielė Vaičiūnaitė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 36 p. : iliustr. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-16-485-2 (įr.)

Bitlai : [romanas] / Lars Saabye Christensen ; iš norvegų kalbos vertė Kristina Kinderytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 693, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-487-6 (įr.)

Džordžas ir Didysis sprogimas : [kvantinės sensacijos, tarpgalaktiniai nuotykiai ir įspūdingos žinios apie Visatą] / Lucy ir Stephen Hawking ; iš anglų kalbos vertė Alina Momkauskaitė ; iliustravo Garry Parsons. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – [7], 286, [10] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-400-8 (įr.)

DGM : [apysaka] / Roald Dahl ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Quentin Blake. – Vilnius : Garnelis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 230, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1680] egz. – ISBN 978-9955-883-37-1 (įr.)

Eiliuotos pasakos / Kostas Kubilinskas ; iliustravo Edvardas Jazgevičius. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 39, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1210-6 (įr.)

Ežio Kaliksto sodininkų bendrija : Ericho Heinemanno pasaka / iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė ; Fritzo Baumgarteno iliustracijos. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – [31] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-461-6 (įr.)

Kaukučių kaimas : Ericho Heinemanno pasaka / iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė ; Fritzo Baumgarteno iliustracijos. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – [35] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-460-9 (įr.)

Liepsnojanti : [romanas] / Kazys Saja ; iliustravo Rimantas Juškaitis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 83, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1223-6 (įr.)
Lietuviškos pasakos / [iliustracijų dailininkė Rūta Baltakienė]. – Kaunas : Jotema, [2013] (Vilnius : Spauda). – 165, [2] p. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9955-13-399-5 (įr.)

Menu mįslę keturgyslę / [Kostas Kubilinskas ; iliustracijos Giedrės Seniūnienės]. – Vilnius : Abeceda, [2013] (Kaunas : Repro). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – (Drakoniukas ; 15). – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-8093-08-7

Petruko vėliava : [apsakymas] / Vytautas Tamulaitis ; [dailininkė Algė Varnaitė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 30, [2] p. : iliustr. – Leidinys skiriamas 2013 m. minimam Vytauto Tamulaičio gimimo šimtmečiui. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-482-1 (įr.)

Princesė Amaja ir ledų pilies trolis : saldžiai ledinė pasaka / Lina Krukauskienė ; [iliustracijos Giedrės Seniūnienės]. – Vilnius : Abeceda, [2013] (Kaunas : Repro). – [25] p., įsk. virš. : iliustr. – (Drakoniukas ; 17). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-8093-11-7

Raitelis jau balną ruošia : [eilėraščiai vaikams / eilėraščių autorė] Erla ; [dailininkas] Audris Purlys. – Šiauliai : Lucilijus, 2013 (Šiauliai : Lucilijus). – 31, [1] p. : iliustr. – Tekstas liet., angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-32-214-6

Sekmadienio vaikas : [apysaka] / Gudrun Mebs ; iš vokiečių kalbos vertė Elena Zambacevičiūtė ; iliustravo Rotraut Susanne Berner. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 166, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-489-0 (įr.)

Vilko kauksmas : romanas / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Eglė Kumžaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 158, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-488-3 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai