Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Church of the St Johns in Vilnius : guide : Vilnius University's cultural heritage. – Vilnius : [Vilnius University] : Vilnius University Press, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 64 p. : iliustr. – Nugar. antr.: Guide to the Church of the St Johns in Vilnius. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-459-267-6

Dainų ir artojų tėvynė = The homeland of songs and ploughmen : nepriklausomybės keliu : [fotoalbumas] / Vytautas Ylevičius. – [Vilnius] : [V. Ylevičius], [2013] (Vilnius : BALTO print). – 228, [2] p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-408-374-7 (įr.)

Engiamųjų teatras / Augusto Boal ; [iš anglų kalbos vertė Andrius Jevsejevas]. – Vilnius : Astėja : Menų ir mokymo namai, 2014 ([Vilnius] : Spauda). – XXIV, 151, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-9964-8-4

Interaktyvi metodika : užsiėmimai pagal A. Boalio metodus: „Nematomas teatras", „Laikraščių teatras", „Forumo teatras", „Įstatymų leidybos teatras", „Troškimų vaivorykštė" / sudarė Virginija Skučaitė ir Rimanta Vaičekonytė. – Vilnius : Astėja : Menų ir mokymo namai, 2014 ([Vilnius] : Spauda). – 79, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-9964-7-7

Įstatymų leidybos teatras : kaip teatrą panaudoti politikoje / Augusto Boal ; [iš anglų kalbos vertė Andrius Šimašius ir Kristina Karvelytė]. – Vilnius : Astėja : Menų ir mokymo namai, 2014 ([Vilnius] : Spauda). – XII, 239, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-9964-6-0

Kinas ir filosofija : kolektyvinė monografija / Nerijus Milerius (sudarytojas), Audronė Žukauskaitė, Jūratė Baranova ... [et al.]. – Vilnius : [Vilniaus universitetas] : Vilniaus universiteto leidykla, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-459-228-7

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today : [metraštis] / sudarytojas Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2013. – ISSN 1648-567X

2013: Lietuvos fotografija ir XXI a. iššūkiai bei inovacijos = Lithuanian photography: challenges and innovations of 21st century. – 2013 ([Vilnius] : Draugų studija). – 214 p. – Dalis gretut. teksto liet., angl.
Lights on : gidas į šiuolaikinę Lietuvos jaunųjų fotografiją / [sudarytoja Eglė Deltuvaitė] ; [tekstas: Eglė Deltuvaitė, Jurij Dobriakov] ; [vertėjai Jurij Dobriakov, Isabelle Chandavoine]. – Vilnius : [Lietuvos fotomenininkų sąjunga] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2013 ([Vilnius] : Draugų studija). – 134, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., pranc., rus. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-438-59-5 (įr.)

Peizažo erdvė = The world of landscapes : [Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai" meno kolekcija]. – Vilnius : Advokatų kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai" : R. Valiūnas, 2010- . – (LAWIN meno kolekcija). – Virš. antr. nenurodyta. – Antr. p. aut. nurodytos klaidingai. – (Įr.)

T. 2 / [sudarytoja] Nijolė Tumėnienė ; [tekstų autorė Nijolė Tumėnienė] ; [vertėja Irena Paškauskienė]. – 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 286, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-95084-5-0

Tai Lietuva = Lithuania in action : Lietuvos spaudos fotografija, 2010-2013 : [albumas] / [sudarytojas Jonas Staselis] ; [vertimas į anglų kalbą: Violeta Stankūnienė]. – Vilnius : Lietuvos spaudos fotografų klubas, 2013 (Kaunas ; Vilnius : Kopa). – 158, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [760] egz. – ISBN 978-9955-9498-5-5

Troškimų vaivorykštė : Boalio teatro ir terapijos metodas / Augusto Boal ; [iš anglų kalbos vertė Vytautas Nauckus]. – Vilnius : Astėja : Menų ir mokymo namai, 2014 ([Vilnius] : Spauda). – XXVI, 147, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-9964-9-1

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia : vadovas : Vilniaus universiteto kultūros paveldas. – Vilnius : [Vilniaus universitetas] : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 64 p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-459-262-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Donelaičio kelyje : [eilėraščiai] / Alfonsas Jonas Navickas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 83, [1] p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., lenk., rus. – Tiražas [80] egz. – ISBN 978-9955-18-766-0

Išgertuvės su velniu : [mirtinos grumtynės tarp pareigos ir meilės] : [romanas] / Jack Higgins ; iš anglų kalbos vertė Petras Ilgakojis. – Kaunas : Jotema, [2014] (Kaunas : Spindulio sp.). – 285, [2] p. : žml. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-413-8

Juodoji dėžė : [detektyvinis romanas] / Michael Connelly ; iš anglų kalbos vertė Rasa Stašytė. – Kaunas : Jotema, [2014] (Kaunas : Spindulio sp.). – 350, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-412-1 (įr.)

Laimės ieškojimas : apsakymai / Emilija Liegutė ; [parengė Onutė Gudžiūnienė]. – Vilnius : Homo liber, 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 213, [3] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-446-070-8 (įr.)

Padovanok dainoj man Lietuvą : [poezijos rinkinys] / Romas Bernotas. – Vilnius : [R. Bernotas], 2014. – 161, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-408-508-6

Pažinimo keliais : prieš laiko rodyklę pažvelgus / Jonas Grigas ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 435, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-459-204-1 (įr.)

Tavo rankose : [eilėraščiai] / Liuda Bažadragienė. – Marijampolė : TeleSATpressa, 2013 (Marijampolė : „TeleSATpressa" sp.). – 163, [1] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-8079-08-1

Tik tu pareik... : eilėraščiai, humoreskos ir kita kūryba / Pranciška Kazlauskaitė. – Radviliškis : Radviliškio [rajono savivaldybės] viešoji biblioteka, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 83, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8034-15-8

Trys naujos pajūrio legendos / Algirdas Vaitiekūnas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 30, [1] p. – Tiražas [80] egz. – ISBN 978-9955-18-768-4
Veidų šiluma : [poezijos rinkinys] / Romas Bernotas. – Vilnius : [R. Bernotas], 2014. – 169, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-408-509-3

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Auksinio dinaro istorijos : pasaka – nepasaka, tiesa – netiesa / Jonas Česnulevičius. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 206, [2] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-8034-13-4

Pro Felikso dureles : [apysaka vaikams] / Dovilė Zduoba ; [iliustracijos – Ada Sutkuvienė]. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2013 (Vilnius : Baltijos kopija). – 92, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-417-067-6

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai