Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

S. Daukanto tako eskizai : [piešinių albumas] / Gražina Didelytė. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – [200] p. : iliustr. – Skiriama Simono Daukanto kelionės pėsčiomis per Lietuvą 200 metų (1814-2014) sukakčiai atminti. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-20-767-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Aš prieš tave : [romanas] / Jojo Moyes ; iš anglų kalbos vertė Rasa Racevičiūtė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 430, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-345-2 (įr.)
gn nutraukimasAtsiremk į sielą : [eilėraščiai] / Rasa Masiliūnaitė. – Panevėžys [i.e. Vilnius] : Žuvėdra, 2012 (Vilnius : Ciklonas). – 30, [2] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8089-04-2
Brydė per gyvenimą : [eilėraščiai ir prisiminimai] / Vanda Vasiliauskienė. – [Rokiškis : V. Vasiliauskienė], 2012 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 135, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-408-316-7
Griūvančios erdvės : oreiviškų pratybų novelės : [trumpoji proza] / Beatričė Rastenytė. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 149, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų proza). – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-766-5 (įr.)
Iš savo šulinio : apybraiža / Vytautas Mizeras. – Vilnius : Margi raštai, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 102, [2] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-09-432-6 (įr.)
Kur baigiasi upė : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 496 p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-346-9 (įr.)
Liudas Dovydėnas, 1906-2000 : [rašytojas] : bibliografijos rodyklė / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ; [parengė Audronė Tupalskienė (bibliografijos sudarytoja), Rita Viskaitienė (redaktorė)]. – Vilnius : Margi raštai, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 119, [1] p., [10]. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-09-431-9 (įr.)
Lūžusios bangos : eilėraščiai / Antanas Venckus. – Vilnius : [Žuvėdra], 2012 (Vilnius : L-klos "Edukologija" sp.). – 261, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-669-97-5
Man galima, aš žydas / Oliver Polak, Jens Oliver Haas ; iš vokiečių kalbos vertė Edita Frejerytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 174, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-410-4 (įr.)
Paliktainiai : trumpoji proza / Vaiva Markevičiūtė-Rykštė. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 116, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų proza). – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-20-760-3 (įr.)
Stebuklingas išgijimas : [detektyvinis romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 397, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-348-3 (įr.)
Susitarimas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 441, [1] p. – Tiražas 4500 egz. – ISBN 978-609-01-0112-4 (įr.)
Šėlas : [detektyvinis romanas] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 381, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-347-6 (įr.)
Žvelk į arlekinus! : [romanas] / Vladimir Nabokov ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 266, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-601-6 (įr.)

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Dėdė Nojus vasaroja / Christian Tielmann – pasakojimas, Daniel Napp – piešiniai ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – [27] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-407-4 (įr.)
Ilgaausės pogulis : [Gilių girios pasakos : žaislinė knyga] / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [iš anglų kalbos vertė Vaida Račūnaitė-Čepkienė]. – [Vilnius] : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Spausd. Malaizijoje). – [14] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-553-8 (įr.)
Ką žmonės dirba visą dieną? / Richard Scarry ; iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis ; iliustravo autorius. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – [96] p. : iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 978-9955-08-963-6 (įr.)
Kiaulytė žaidžia slėpynių : [Gilių girios pasakos : žaislinė knyga] / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [iš anglų kalbos vertė Vaida Račūnaitė-Čepkienė]. – [Vilnius] : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Spausd. Malaizijoje). – [14] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-555-2 (įr.)
Kukis grįžta : [pasaka] / parašė Jan Svĕrák ; iš čekų kalbos vertė Gražina Bikulčiūtė ; iliustravo Jakub Dvorský. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 140, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-9955-23-605-4 (įr.)
Kurmis ir raketa : [pasaka] / Zdeněk Miler ; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Spausd. Čekijoje). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-052-9 (įr.)
Pasakininkė : kaip broliai Grimai atrado savo pasakas / papasakojo Arnica Esterl ; iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis ; iliustravo Maren Briswalter. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – [26] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-408-1 (įr.)
Paveldėjimas, arba Sielų rūsys : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 790, [1] p. – Ciklo "Paveldėjimas" 4-oji knyga. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0631-0 (įr.)
Petsonas stovyklauja : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Spausd. Belgijoje). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-048-2 (įr.)
Vilke, kiek dabar valandų? / Debi Gliori ; [vertė Ingrida Baltrušytė]. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012]. – [32] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-23-571-2

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai