Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Joniškio krašto identitetas tekstilėje / [sudarytojas Simas Bubelis]. – Šiauliai : Lucilijus, 2012 (Vilnius : Spauda). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-32-169-9
Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis / [sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 191, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-426-032-2
Liepsnojantis Maestro : [apie choreografą Elegijų Bukaitį / knyga iliustruota Elegijaus Bukaičio eskizais įvairiems baleto pastatymams]. – Vilnius : „Krantų" redakcija, [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl., rus. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-857-14-3 (įr.)
Moters savastis dailėje = The female self in art : [straipsnių rinkinys / sudarė Ramutė Rachlevičiūtė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 238, [1] p. : iliustr., portr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas ... [et al.], ISSN 1392-0316 ; 62). – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-447-039-4
The Lithuanian SSR Society of Art Photography (1969-1989): an image production network / Vytautas Michelkevičius ; translated by Jurij Dobriakov. – Vilnius : Vilnius Academy of Arts Press, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 415, [1] p. : iliustr. – Knygos aplanke inform. medžiaga. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-447-033-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

~ / ° : poetinis fraktalas / Daiva Po ; [į anglų kalbą vertė Lili Ame]. – Kaunas : Naujasis lankas, [2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 191, [1] p. + 1 garso diskas (CD). – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-720-0
Alfonsas Maldonis : eilėraščiai / [sudarė Donata Mitaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 62, [2] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė : pplb ; kn. 13). – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-729-3
Ateitis – tai mintis : [miniatiūros] / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-431-027-0
Depresija – mano viešnia : [miniatiūros] / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-431-026-3
Išbučiuok man, vėjau, lūpas... : [kūrybos rinktinė] / Arvydas Pyragas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 142, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-714-9
Kasdienybės šviesa : [eilėraščiai] / Violeta Zabielskienė ; [dail. Aldona Jankauskienė]. – Vilnius [i.e. Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2012. – 165, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-940-57-9
Laiko žingsniai : įvardijimai : [eilėraščiai] / Dalia Poškienė ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, [2012] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-717-0
Laiškai sau : [gyvenimo istorija] / Daiva Marija Aleknavičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 158, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-719-4
Roberto Keturakio kūryba : monografija / Inga Stepukonienė. – [Kaunas] : Naujasis lankas, [2011] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 461, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-672-2 (įr.)
Rudens šešėliai metuose nugulę : poezija / Jūra Vladas Vaitkevičius. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-54-0
Saulėlydžio spalvos : eilėraščiai, aforizmai ir miniatiūros / Janina Muzikevičiūtė ; [parengė Aurimas Saveras]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 128, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-726-2
Sudiev, Tėvyne, priešo pavergtoji!.. : dienoraščiai (1944-1948) / Alfonsas Jurskis. – Kaunas : Atmintis, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 414, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-760-70-2 (įr.)
Svetimi namai : romanas / Petras Deltuva. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 134, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-724-8
Tautos šauklio aidai : etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį / Petras Palilionis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 469, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-03-690-6 (įr.)
Žiemos saulėlydžio šviesa : eilėraščiai / Eugenija Kučinskaitė-Kumpauskienė ; [dailininkės Eugenija Kumpauskienė ir Kristina Kumpauskaitė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 175, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-721-7

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Agutė : [knygelė vaikams / piešiniai ir tekstas Birutės Tiknevičiūtės]. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 23, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyta kn. metr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-03-718-7
Čyru vyru : [eilėraščiai vaikams] / Teresė Ūksienė ; [iliustravo Šilalės meno mokyklos moksleiviai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 74, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-711-8
Nelaimingas Petsonas : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Turnhout] : Proost). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-050-5 (įr.)
Peliukas Džiugas, jo draugai ir kiti svarbūs dalykai : [pasaka] / Lydia Devos ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė ; iliustravo Pierre Cornuel. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 121, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-051-2 (įr.)
Ragana Lilė daro namų darbus : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0332-6 (įr.)
Ragana Lilė rengia gimtadienį : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 46, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0333-3 (įr.)
Sviedinukas Greituoliukas : pasaka mažiesiems pasiskaityti ir pasiklausyti / Jan Malík, Helena Zmatlíková ; iš čekų kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 73, [6] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0250-3 (įr.)
Troliai Mumiai sausumoje ir jūroje / parašė Tapani Bagge ; iliustravo Tuomas Mäkelä ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Aušra). – 126, [2] p. : iliustr. – (Didžioji trolių Mumių knyga ; kn. 3). – Nugar. tik serijos antr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-038-3 (įr.)
Vampyrės dienoraštis : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2012- . – (Įr.)
Kn. 4: Tamsioji sąjunga. – 2012 (Vilnius : BALTO print). – 219, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0074-5

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai