Naujos knygos

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
 
Studentės Aldonos Eikevičiūtės knygų lentynosAlchemikas / Paulo Coelho ; vertė Rūta Knizikevičiūtė. – Vilnius : Vaga, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 187, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 5-415-01848-4
Balti žiedai : eilėraščiai [ir miniatiūros] / Aldona Rubinskytė-Kalm. – Vilnius : Gairės, 2012 (Vilnius : Baltijos kopija). – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-759-63-8
Buvo didelė diena : eilėraščiai, fotografija / Liuda Jonušienė, Algirdas Jonušis. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2012 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 95, [1] p. : iliustr. – Nugar. antr.: Panevėžio albumas. – Ciklo „Panevėžio albumas“ 3-ioji knyga. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-659-48-8 (įr.)
Gydymas Šopenhaueriu : romanas / Irvin D. Yalom ; [vertė Viktorija Labuckienė]. – 5-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 364, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02261-8
Gyvenime visko buvo : [prisiminimai] / Edmundas Kasperavičius. – Vilnius : Politika, 2012-    . – ISBN 978-9986-478-33-1 (įr.)
D. 1: Vaikystė Lietuvoje. – 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 159, [1] p. : iliustr., nat., portr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9986-478-32-4 : [21 Lt 80 ct]
Į niekur laiškai = Письмо в пустоту : [eilėraščiai] / Marina Cvetajeva ; sudarė ir išvertė Ramutė Skučaitė. – Vilnius : Santara : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 207, [1] p. : portr. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; kn. 205). – Gretut. tekstas liet., rus. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9986-868-46-0
Iš tamsos į tamsą : romanas / Petras Venclovas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 291, [4] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-366-0 (įr.)
Juodasis skorpionas : [autobiografinis romanas] / Vytautas Bislys. – [Panevėžys : V. Bislys, 2012]. – 352, [2] p. : iliustr.
Kafka, amžinasis sužadėtinis / Jacqueline Raoul-Duval ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 206, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-425-8 (įr.)
Madagaskaras : trijų veiksmų pjesė / Marius Ivaškevičius. – 2-oji laida. – Vilnius : Apostrofa, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 116, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-605-74-4
Miestelio istorijos / Rimantas Černiauskas ; iliustravo Jonas Varnas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 147, [6] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-368-4 (įr.)
Pasaulis pagal Clarksoną / Jeremy Clarkson ; iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. – Vilnius : Versus aureus, [2011]-    .
T. 3: Dėl Dievo meilės!. – [2012] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 351, [1] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-9955-34-372-1
Pogrindis : romanas / Antanas Šileika ; iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 284, [4] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-370-7
Sau ir tau, arba Atavarai : [eilėraščiai] / Baniutė Žilėnaitė-Baravykienė. – Utena : Utenos Indra, 2012 (Utena : Utenos Indra). – 136, [5] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-072-0
Vienišų moterų meilė : žvirbliai prausiasi dulkėse : romanas / Vytautas Čepas. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 419, [4] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-371-4 (įr.)

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Džiugo šokis : [pasaka] / John Yeoman, Quentin Blake ; [iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – [32] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-421-0
Gražiausios lietuvių pasakos : [iš Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Antano Giedriaus ir Stasio Tijūnaičio rinkinių / sudarytojas Pranas Sasnauskas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Vaiga, 2012-    . – Aprašyta iš d. 2. – ISBN 9986-432-55-3 (įr.)
D. 2. – 2012 (Vilnius : BALTO). – 174, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-432-54-8
Kur mano puodukas? / [Tony Ross ; vertė Evelina Bondar]. – Vilnius : manoknyga.lt, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – [32] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas virš. – Ciklo „Mažoji Princesė“ knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95416-2-4
Nenoriu į lovą! / [Tony Ross ; vertė Evelina Bondar]. – Vilnius : manoknyga.lt, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – [32] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas virš. – Ciklo „Mažoji Princesė“ knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95416-1-7
Pirmosios mano pasakėlės / atpasakojo ir iliustravo Tony Ross ; [iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 84, [4] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-423-4
Žiemos pasaka : eilėraščiai vaikams / dailininkė Deimantė Rybakovienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 53, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0172-8 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai