Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Džonas / Cynthia Lennon ; vertė Saulius Žukauskas. – Vilnius : Novelita, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 319, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-95436-5-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anapus niekumos : eilėraščiai / Algimantas Kaminskas. – Panevėžys : Nevėžio spaustuvė, 2004- .
Kn. 3 : [septyniasdešimt eilėraščių (127-196)]. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2013 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 79, [2] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8072-15-0
Atskambiai : poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 63, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-863-62-5
Dienoraščiai : rašytojo paskutiniųjų gyvenimo metų (1961-1967) užrašai / Vincas Mykolaitis-Putinas ; [spaudai parengė Stasys Lipskis]. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Ciklonas). – 178, [1] p. : faks. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8089-15-8
Giesmė apie Troją : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 551, [1] p. : žml. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-941-3 (įr.)
Ispaniški šachmatai : mįslingas detektyvas / Natalja Solnceva ; iš rusų kalbos vertė Janina Šidlauskienė. – Kaunas : Mileda, 2013 (Vilnius : BALTO). – 222, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-787-24-2
Išeidamas į kelią pasiimk : eilėraščiai, miniatiūros, proginės kalbos, sveikinimai / Irena Daubarienė. – Telšiai [i.e. Berkinėnai (Telšių r.) : I. Daubarienė], 2013 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – 86, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-408-413-3
Juoda moteris, balta šalis / Waris Dirie ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 251, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0968-7 (įr.)
Kristina Fols : [Dublino paslaptys : detektyvinis romanas] / Benjamin Black ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 366, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-13-374-2 (įr.)
Mano sodo vagis : eilėraščiai / Jonas Kalinauskas ; [dailininkė Inga Paliokaitė-Zamulskienė]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 86, [7] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8092-08-0
Mano vienintelis : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Rūta Jadkauskaitė. – Kaunas : Jotema, [2013] (Vilnius : Spauda). – 334, [2] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-375-9
Mėlynbarzdžiai : eilėraščiai, parodijos, epigramos / Benediktas Medvedevas. – Biržai [i.e. Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2013 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 130, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8072-16-7
Paklausk žalčio : [eilėraščiai ir novelės] / Audrius Šikšnius ; [dailininkas Aurimas Liekis]. – [Vilnius : Varosa ; Šilutė] : Šilutės rajono savivaldybė, 2013 (Vilnius : Varosa). – 112, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-693-06-2
Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių : [romanas] / E.L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 534, [1] p. – Trilogijos 2-oji knyga. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 978-609-01-0967-0 (įr.)
Pareisiu su paukščiais : rinktinė aukštesniųjų klasių moksleiviams / Marcelijus Martinaitis ; [sudarė Marius Mikalajūnas]. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 153, [2] p. : faks. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-16-261-2 (įr.)
Prisilietimai : poezija / Birutė Jokšaitė-Stasaitienė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 102, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-863-63-2
Pušų paunksnėj : eilėraščiai / Ona Jankevičiūtė-Striškienė ; [iliustracijos autorės]. – Panevėžys : Reklamos forma, 2013 (Panevėžys : Reklamos forma). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8104-04-2
Raudonoji upė : svarbieji poezijos ir gyvenimo tekstai / Janina Degutytė ; sudarė Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 287, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0923-6 (įr.)
Sugrįžimas į trobelę / C. Baxter Kruger ; iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė ; pratarmę parašė Wm. Paul Young. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 261, [1] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0960-1 (įr.)
Sugrįžimas į Žemaitiją / Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 222, [2] p. : iliustr., geneal. schem., žml. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9986-16-948-2 (įr.)
Širdies virpesiai : eilėraščiai / Alfonsas Staponkus. – Šiauliai : Titnagas, 2013 (Šiauliai : Titnagas). – 179, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-613-49-7
Zigmo Gėlės namai / Vytautas Kirkutis. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013 ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 191, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-31-382-3 (įr.)
Žemės ir žmogaus švytėjimas : haiku / Jadvyga Tautkevičiūtė-Šimkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 122, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-409-078-3

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Gražiausios Anderseno pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė ; iliustravo Jean-Noėl Rochut ; įvadas: Géraldine Bočle [i.e. Bočce] ; biografija: Jessica Lefranēois]. – Kaunas : Vaiga, 2013 (Spausd. Kinijoje). – 221, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-440-000-1 (įr.)
Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – [34] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-765-7 (įr.)
Katinėlis ir gaidelis : pasaka. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2013] ([Vilnius] : Taurapolis). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-90-4
Pinklėse : [romanas] / Cat Clarke ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 260, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0945-8 (įr.)
Rinktinės Anderseno pasakos / [iš anglų kalbos vertė Matas Lapė ; iliustravo Gaboras Tothas]. – Kaunas : Vaiga, 2013 (Vilnius : BALTO). – 28, [4] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-440-039-1 (įr.)
Užkerėti rūmai / Rosie Banks ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 110, [7] p. : iliustr. – Ciklo „Paslaptinga karalystė" 1-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0952-6
Vienaragių slėnis / Rosie Banks ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 104, [6] p. : iliustr. – Ciklo „Paslaptinga karalystė" 2-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0951-9
Vilko popieriai : pasaka. – [Vilnius : Viltinga ir Ko, 2013] ([Vilnius] : Taurapolis). – [12] p. : iliustr. – ISBN 978-9955-733-91-1

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai