Naujos knygos

FILOSOFIJA

Pokalbiai apie esmes / Arvydas Šliogeris, Virginijus Gustas. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 359, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-934-5

MENAS. FOTOGRAFIJA

Užbūrė Alauše nuskendę varpai : dailininko Jono Rimšos atminimui / Aurelija Almonė Akstinienė. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas, 2012). – 234, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-420-268-1 (įr.)
Vienintelė : [teatro ir kino aktorės] Eugenijos Pleškytės laikas / Birutė Vyšniauskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 215, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-938-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atsiminimai be nuobodybių / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 302, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-935-2 (įr.)
Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas : romanas / John Le Carré ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Prišmantaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 441, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-474-9 (įr.)
Dievas visada keliauja incognito : [romanas] / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 357, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0468-2 (įr.)
Jei ne auksinės vasaros... : [autobiografinis novelių romanas] / Simonas Norbutas ; [spaudai parengė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė]. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 485, [1] p. : portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-420-275-9 (įr.)
Liudininkė : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. – Kaunas : Jotema, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 495, [1] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-367-4 (įr.)
Marlena : [biografinis romanas apie Marleną Dytrich] / Angelika Kuźniak ; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 189, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-438-8 (įr.)
Miestelio romansas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 429, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-931-4 (įr.)
Miestelis, kuris buvo Jo : romanas / Vilius Kočiubaitis. – Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 246, [2] p. – Tiražas [438] egz. – ISBN 978-609-446-045-6 (įr.)
Pirmykštė moteris. Arklių slėnis : romanas / Jean M. Auel ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 729, [2] p. : žml. – (Žemės vaikai ; kn. 2). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-429-9 (įr.)
Dž.D. Selindžeris: pakylėtas gyvenimas / Kenneth Slawenski ; iš anglų kalbos vertė Elena Laimutė Gylienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2013 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 495, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-434-0 (įr.)
Slenksčiai : dokumentinė proza / Aleksandras Guobys. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 278, [1] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-8089-10-3 (įr.)
Timbuktu : nepaprastas, labai vaizdingas pasakojimas neraštingo amerikiečio, paimto į vergiją didžiojoje Sacharos dykumoje ir po nesuskaičiuojamų vargų bei negandų pasiekusio Londoną, kur galiausiai papasakojo savo istoriją / Tahir Shah ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2013 (Vilnius : BALTO). – 461, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-937-6 (įr.)
Vaivorykštės apsilankymas : novelės, mažasis romanas / Donatas Čepukas ; [Laimos Kriukelienės piešiniai]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 462, [1] p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-609-420-267-4 (įr.)
Vilko valanda : fantastinis romanas (stimpankas) / Andrius Tapinas ; [dailininkė Eglė Zioma]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 532, [4] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0890-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Jeronimas Varlė. Pasaulis to laukė : [pasaka] / Andreas H. Schmachtl ; iš vokiečių kalbos vertė Milda Kunskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-431-9 (įr.)
Kakė Makė ir pabėgusios ausys : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – [34] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0269-5 (įr.)
Keturi žiemos vėjai : pasaka / Algimantas Čekuolis ; iliustravo Ieva Čekuolytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 70, [2] p. : iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0872-7 (įr.)
Krakatukų brūzgėlynai : [pasaka] / Renata Šerelytė ; iliustravo Irmina Dūdėnienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 189, [2] p. : iliustr. – Ciklo 2-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-24-842-2 (įr.)
Krakatukų jūra : [pasaka] / Renata Šerelytė ; iliustravo Irmina Dūdėnienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 237, [2] p. : iliustr. – Ciklo 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-446-5 (įr.)
Krakatukų pievelė : [pasaka] / Renata Šerelytė ; iliustravo Irmina Dūdėnienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 205, [2] p. : iliustr. – Ciklo 1-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-24-417-2 (įr.)
Laumės vaikas : romanas / Philippa Gregory ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013] (Kraków : Skleniarz). – 345, [2] p. : iliustr., žml. – (Tamsos ordinas ; kn. 1). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-451-0 (įr.)
Lemiama kova : [romanas] / Andrea Cremer ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 444, [2] p. – Ciklo „Nakties šešėlis" 3-ioji knyga. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-01-0854-3 (įr.)
Liepsnojantis įtūžis : [romanas] / Suzanne Collins ; iš anglų kalbos vertė Simona Kaziukonytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 371, [2] p. – Ciklo „Bado žaidynės" 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-0039-4 (įr.)
Mažasis princas : [pasaka] / Antoine de Saint-Exupéry ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas ; su autoriaus akvarelėmis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 98, [5] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-08-962-9 (įr.)
Nauji peliuko Aniceto nuotykiai / Rūta Baltakienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0894-9 (įr.)
Padangių skrajūnas : [apysaka] / Gill Lewis ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 221, [1] p. : iliustr. – (10+, ISSN 1822-7171). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0868-0 (įr.)
Pandemonium : knygos „Delirium. Meilės karštinė" tęsinys : [romanas] / Lauren Oliver ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 331, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0884-0 (įr.)
Žvangučiai : [eilėraščiai] / Ramutė Skučaitė ; [iliustravo Adasa Skliutauskaitė]. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 110, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0883-3 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai