Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Aleksandra Juozapėnaitė-Eesmaa. Forte-piano : [albumas skirtas lietuvių pianistei / M.K. Čiurlionio namai ; sudarytojas Stanislovas Urbonas]. – Vilnius : M.K. Čiurlionio draugija, 2013 (Vilnius : BALTO trader). – 94, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 2 garso diskai (CD). – Tekstas liet., angl., est., rus. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-95534-0-5

Einu per Lietuvą : fotografijos / Narcizas Freimanas ; [sudarytojas Romualdas Rakauskas]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8092-03-5 (įr.)

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas = Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): his time and our time : studijų ir mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojos Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013 (Vilnius : Vilniaus dailės akad. sp.). – 686, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr. + 2 garso diskai (CD). – Str. liet., angl., vok. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-8071-11-5 (įr.)

Pagarba : smulkioji sakralinė architektūra prie Lietuvos kelių : [fotoalbumas] / Donaldas Andziulis ; [tekstų autorė Skaidrė Urbonienė ; vertėjas į anglų kalbą Arvydas Vogulis]. – Vilnius : Ex Arte, 2013. – 220, [4] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-8010-23-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atminties kontūras : eilėraščiai / Marija Macijauskienė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 71, [6] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-8092-12-7

Atminties ravėjimas : (eilėraščiai) / Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė ; [iliustracijoms panaudotos Jūratės Sučylaitės nuotraukos]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 88 p. : iliustr. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-758-5

Buda palėpėje : [romanas] / Julie Otsuka ; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 142, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02326-4 (įr.)
Dievo meilės beieškant : [eilėraščiai] / Konstancija Marija Vaitkevičienė. – Švenčionys : Firidas, 2013 (Švenčionys : Firidas). – 96 p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-429-026-8

Filosofas, kuris nebuvo išmintingas : [romanas] / Laurent Gounelle ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 227, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1194-9 (įr.)

Jogundės mįslė : apysakos / Petras Žemkauskas. – Kaunas : Kalendorius, 2013 (Vilnius : BALTO). – 460, [4] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8083-31-6
Laikas būtį jaukindamas dyla : eilėraščiai / Renata Kuršytė. – Šiauliai : Lucilijus, 2013 (Šiauliai : Lucilijus). – 145, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-32-216-0

Laisvanoriška laisvūnų nelaisvė : Laimos ir Satyro įkvėptas nerimas : [satyra] / Kostas Kaukas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 124, [1] p., [1] iliustr. – Tiražas [80] egz. – ISBN 978-9955-18-760-8

Lemtingas pasirinkimas : [romanas] / Donna Leon ; iš anglų kalbos vertė Rita Kubilienė. – Vilnius : Charibdė, [2013] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 251, [2] p. – Ciklo „Komisaro Gvido Brunečio bylos" knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-739-34-0

Majos dienoraštis : [romanas] / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 420, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1168-0 (įr.)

Mano vyro paslaptis : romanas / Dorothy Koomson ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 491, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1201-4 (įr.)

Margalapė : eilėraščiai / Violeta Šoblinskaitė Aleksa ; [dailininkė Inga Paliokaitė-Zamulskienė]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 98, [4] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8092-09-7

Pėdsakai : poezija / Jadvyga Tautkevičiūtė-Šimkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013 (Kaišiadorys : Printėja). – 148, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-409-081-3

Pertrūkis tikrovėje : straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / Tomas Venclova ; [tekstus iš anglų kalbos vertė Judita Akromienė, Diana Bartkutė-Barnard, Antanas Danielius ir Leonas Peleckis-Kaktavičius, iš rusų – Donata Mitaitė ir Algis Kalėda, iš lenkų – Eugenijus Ališanka, Algis Kalėda]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 614, [1] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-096-5 (įr.)

Vydūnas und deutsche Kultur / [sudarytojai Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė ; iš lietuvių kalbos vertė Jürgen Buch und Markus Roduner]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2013] ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 363 p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-100-9
Peržengti ribą : mažieji romanai / Petras Venclovas. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 292, [3] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8092-10-3 (įr.)

Prašau, liaukitės iš manęs tyčiotis... : įkvepianti vienos moters istorija / Jodee Blanco ; iš anglų kalbos vertė Kristina Gudelytė-Lasman. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 325, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-5-415-02324-0

Prisiminimai / Leokadija Bielinytė-Kaukėnienė ; [redagavo ir sudarė Vytautas Bielinis]. – Klaipėda : Druka, 2013 (Klaipėda : Druka). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-404-148-8
Septyni gailestingumo darbai kūnui : eilėraščiai / Diana Šarakauskaitė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 96, [5] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8092-11-0

Spengia tylos kamertonai : [eilėraščiai] / Nerijus Laurinavičius. – [Vilnius] : Firidas, [2013]. – 236, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-429-017-6

Spinozos problema : [romanas] / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 405, [2] p. – Tiražas 800 egz. (papild.). – ISBN 978-5-415-02302-8
Tėvas ir duktė : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 333, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1213-7 (įr.)

Žemaičių sakalų giesmė : rinktinė, [eiliuota Lietuvos aviacijos kronika (ir žemaičių tarme)] / Irena Jacevičienė-Žukauskaitė ; [į žemaičių tarmę vertė Biruta Zabitienė ir Petras Zabitis]. – Kaunas : Plieno sparnai, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 335, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvos sakalai ; kn. 6). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-557-18-0 (įr.)

Žinios trumpai : [aforizmai] / J. Gimberis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 203, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8092-13-4
Žmogus futliare : apsakymų rinkinys / Anton Čechov. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 294, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02323-3

Видунас в западноевропейском культурном контексте: между нацио­наль­ным и глобальным / Вацловас Багдонавичюс, Аушра Мартишюте ; [перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса]. – Вильнюс : Институт литовской литературы и фольклора, 2013 ([Вильнюс] : Petro ofsetas). – 218 p., [12] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-104-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai