Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

Algimantas Šlapikas : [skulptūros darbų albumas] / [sudarytojos Kotryna Džilavjan, Danutė Zovienė] ; [teksto autorė Kotryna Džilavjan] ; [vertėja Irena Jomantienė]. – Vilnius : Artseria, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 96 p. : iliustr. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai = Contemporary Lithuanian artists, ISSN 2335-2434). – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-716-94-5

Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje (1918-1998) : [monografija] / Audronė Girdzijauskaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 327, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl., norv. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-39-778-6

Lietuviai ir muzika Sibire / Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė. – Vilnius : [BMK leidykla] : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013 (Vilnius : BMK l-kla). – 694, [1] p. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-8080-81-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

100 du : eilėraščiai / Kęstutis Navakas. – Vilnius : Apostrofa, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 123, [3] p. : portr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-605-82-9

Aleksandras Solonikas. Samdomasis žudikas gyvas?! : romanas / Valerijus Karyševas ; iš rusų kalbos vertė Lina Vyšniauskienė. – Kaunas : Mileda, 2014 (Vilnius : BALTO). – 307, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-787-29-7 (įr.)

Ateinu su šaukštu : istorija / Juozas Erlickas ; klastojo Vilija Rūta Niauronytė. – Vilnius : Tyto alba, 2014 (Vilnius : BALTO print, 2013). – 879, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-16-871-3 (įr.)
Bedalis ir labdarys : dialogai ir monologai : [trumpoji proza] / Paulina Pukytė. – Vilnius : Apostrofa, [2013] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 156, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-605-81-2

Draugas iš Andalūzijos : [romanas] / Alexander Söderberg ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 437, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-1265-6 (įr.)

Dulkės ir žvaigždės : poezija / Jurgis Baltrušaitis ; [sudarė ir parengė Viktorija Daujotytė, Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 475, [1] p. : portr. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / [visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė ... [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 31). – Dalis gretut. teksto liet., rus. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-39-777-9 (įr.)

Dulkės raudonam saulėleidy : kūrybos rinktinė / Vincas Ramonas ; [sudarytojas Remigijus Misiūnas]. – Vilnius : Bonus animus, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 543, [1] p. – (Egzodo biblioteka). – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-754-34-3 (įr.)

Gamtmeldžio sodas : iš dzūkiškojo dienoraščio / Henrikas Gudavičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 438, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-779-3 (įr.)

Gyvenimo negandos ir pragiedruliai : pjesių knyga / Lazdijų rajono Šeštokų seniūnijos bendruomenės komitetas. – [Alytus] : [Albagrafija], 2013 (Alytus : Albagrafija). – 123, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-639-35-0

Gyvenom socializme : prisiminimai apie [rašytoją] Juozą Baltušį / Dagnė Jakševičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 253, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1271-7 (įr.)
Jeruzalė : romanas / Gonçalo M. Tavares ; iš portugalų kalbos vertė Arvydas Makštutis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 239, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-782-3 (įr.)

Kaip mama ir tėtis laimės ieškojo : romanas / Regina Radavičiūtė. – Panevėžys : Magilė, 2013 (Vilnius : Spauda). – 198, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-956-85-3 : [13 Lt]

Kelionės po Lietuvą / Pulgis Andriušis ; [sudarytojas Remigijus Misiūnas] ; [panaudoti Pulgio Andriušio piešiniai]. – Vilnius : Bonus animus, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). – 435, [1] p. : iliustr. – (Egzodo biblioteka). – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-754-35-0 (įr.)

Kryžkelės : mintys kiekvienai dienai / Wm. Paul Young ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Vilnius : Spauda). – [381] p. : iliustr. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-609-01-1266-3 (įr.)

Mano likimo beržai : [eilėraščiai] / Janina Maliauskaitė-Žilinskienė ; [sudarytoja Vaiva Štrimaitienė]. – Kaunas : Kalendorius, 2013 (Kaunas : Sprendimų kalvė). – 79, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8083-38-5

Milda supaisys : esė / Stasys Stacevičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 197, [3] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9986-39-783-0 (įr.)
Mintys delne : [eilėraščiai] / Elena Satkauskaitė-Juciuvienė. – Šiauliai : Titnagas, 2013. – 214, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-613-67-1 (įr.)

Neišsakyti žodžiai : romanas / Marc Levy ; iš prancūzų kalbos vertė Gerda Ana Melnik. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Spauda). – 283, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1258-8 (įr.)

Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos : monografija / Valdemaras Kukulas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 367, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-785-4. – ISBN 978-9986-39-784-4 (klaidingas) (įr.)

Pažirusios grandys, arba Suki buruiki : apysaka / Rytė Janauskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Gargždai [Klaipėdos r.] : Print-it). – 397, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-496-8 (įr.)

Rygos ilgesys : romanas / Karen Winter ; iš vokiečių kalbos vertė Algonė Junokienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Kaunas : Spindulio sp.). – 382, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-16-494-4 (įr.)
Rusne, meile mano : [poezijos, prozos, dainų ir meninių fotografijų rinktinė]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2013 ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 95, [1] p. : iliustr., faks., nat. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8094-04-6 (įr.)

Saulės vieškeliais : Šiaulių literatų būtis / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių literatų susivienijimas ; sudarytoja Valerija Žilinienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2013 (Vilnius : Facili-lit). – 87, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-98-3

Tremtinio užrašai / Algimantas Katilius. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Gargždai [Klaipėdos r.] : Print-it). – 669, [1] p. : faks. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-16-495-1 (įr.)

Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija : 36 sapnų romanas / Edmundas Janušaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 123, [3] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-784-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Atranka : [romanas] / Kiera Cass ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 326, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1257-1 (įr.)

Puikūs pasiteisinimai (ir kitos įdomybės) : [apysaka] / Liz Pichon ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2014 (Vilnius : Spauda). – [4], 340, [6] p. : iliustr. – Virš. antr.: Tomas Geitsas. Puikūs pasiteisinimai (ir kitos įdomybės). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1314-1

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Draugai